مردم تکرار بازیهای گذشته را غرض بیرون رفت از وضع موجود اثر گذار نمیدانند
فرهاد فرهاد

الهی پوچ مغزان در خروشند  

به نادانی فضیلت میفروشند   

                                                  که دارد چشم بینا تا بداند

                                                  که این گندم نمایان جو میفروشند

                      

                                     مرحوم فانی

 

سران ناتو و آیساف در جلسه بروکسل که در هفته دوم ماه قوس سال جاری به اشتراک پنجاه و دوتن وزرای خارجه کشورهای عضو دایر شده بود در مورد همکاری های دوامدار خویش بعد از سال 2014 میلادی یکبار دیگر به کشور ما تاکید نمودند .

سر دبیر ناتو در بخش از سخنانش گفت .

ماموریت ما در افغانستان تغیر نا پذیر است ما تا زمانی این کشور را کمک مینمایم که صلج و ثبات در این کشور تامین گردد .

خواستم یکبار دیگر درین رابطه و سایر رویداد های مهم هفته های اول و دوم ماه قوس سال جاری  دیدگاه طرح ها و پیشنهادات مردم و اگاهان امور را که بخاطر بیرون رفت از وضع موجود نموده اند خواننده گان گرامی را در جریان قرار دهم .

مردم و اگاهان امور میگویند تجارب خونین قریب به یازده سال گذشته یکبار دیگر ثابت میسازد که هجوم کشورکشایان به رهبری ایالات متحده امریکا و متحدین جهانی و منطقه ئی آن بعد از حادثه یازدهم سپیمبر 2001 به کشور ما مبارزه با تروریزم القاعده ‚ هراس افگنی ‚ مواد مخدر ‚ احیا و بازسازی ‚ رشد دموکراسی ‚ دفاع از حقوق بشر وزنان را بهانه قرار داده در حالیکه هدف اصلی آنها دستیابی به ثروت های مادی معنوی کشورما و کشورهای منطقه از جمله ذخایر بزرگ نفت و گاز آسیای میانه بوده و میباشد از همین لحاظ است که بعد از هجوم کشورهای متذکره و نصب گماشتگان شان در اریکه قدرت طی یازده سال گذشته کشور جنت نشان ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر ‚ میدان نبرد کشورهای متخاصم ‚ آزمایش انواع ایدولوژیها سلاح های پیشرفته هوایی و زمینی بازار مصرفی ‚ تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل شده ازهمین لحاظ تکرار بازیهای مغرضانه را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود که زیر نام جلسه همکاری برای مردم افغانستان در بروکسل دایر شده بود اثر گذار نمیدانند .

حامد کرزی در مصاحبه با تلویزیون انترنشنل امریکا گفت بر علاوه اینکه هراس افگنانا در گسترش ناامنی ها نقش دارند امریکایی ها و اعضای ناتو نیز با ایجاد شرکت های امنیتی دادن قرارداد ها و برخورد غیر قانونی با مردم در ناامن ساختن کشورما سهم داشته اند میافزاید اکثریت کارهای آنها عمدی و قصدی بوده تا بتوانند خواسته های خود را بالای ما بقبولانند .

آقای سعیدی اظهارات فوق ذکر را یک نوع فشار بخاطر باجگیری حامد کرزی از امریکایی های خوانده میافزاید که گفته های وی مخالف منافع افغانستان میباشد .

وزیر داخله کشور میگوید انتقال صلاحیت امنیتی در بعضی از نقاط کشور صرف با بالا کردن بیرق افغانستان و پائین کردن بیرق های قوت های خارجی خلاصه میشود .

اگاهان امور به این باور اند در بعضی از نقاط که صلاحیت انتقال امنیتی که به قوت های افغانی سپرده شده در محاصره طالبان قرار دارند .

آقای جبار قهرمان بتاریخ 1391/9/16 از طریق تلویزیون طلوع نیوز اظهار داشت بیست سال میشود که جنگ درین سرزمین جریان دارد مسولیت قومندانی جنگ خاموشانه را امریکایی را معاونیت آن را انگلیس ها آمر اوپراسیون آن را اتحادیه اروپا آمر لوجستیک آن را کشورهای عربی به عهده داشته از همین لحاظ هر لحظه مردم ما را به گورستان سوق مینمایند ازین جنگ خونین ملت های نفع برده و میبرند که مدیریت سالم را داشته و دارند ازین لحاظ بدون ایجاد یک اداره سالم و کارایی متکی به قانون نمیتوان به تامین صلح و ثبات واقعی در کشور امیدوار بود میافزاید در حالیکه سران و مسولین به قرآن کریم برای ملت سوگند یاد کرده اند که امنیت شان را تامین مینمایند قانون و عدالت اجتماعی را در جامعه تطبیق مینمایند با موجودیت چهارصد هزار تن قوای مسلح نمیتوانند امنیت مردم را تامین نمایند وقت آن رسیده که شرافتمندانه استعفا نمایند .

اسداله خالد رئیس امنیت ملی در جریان مذاکره با یک تن از طالبان که خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود به نسبت حمله انتحاری توسط وی جراحت برداشت حامد کرزی این حمله را بزدلانه خواند طالبان با نشر یک اعلامیه مسولیت این حمله را بر به عهده گرفته اند .

جبار قهرمان میگوید در تهیه و طرح پلان زخمی ساختن اسداله خالد اداره ای اس ای سهم داشته میافزاید با وجود کشتار های جمعی ویرانی وغارت کشور بواسطه پاکستانی ها دولت افغانستان تا هنوز هیچ شکابتی را به سازمان ملل متحد ارائه نکرده است .

یک نهاد پژوهشی در ارزیابی اخیرش افغانستان را از جمله 158 کشورهای جهان بعد از عراق و پاکستان در درجه سوم قربانی هراس افگنان معرفی نموده .

 یک نهاد شفاف در ارزیابی اخیرش افغانستان را در ردیف نخست آلوده به فساد بعد از سومالی و کوریای شمالی معرفی کرده وی در ادامه سخنانش گسترش فرهنگ معافیت وابسته بودن نهادهای قضایی به دولت عدم توجه برای از بین بردن فساد را از علایم عمده که سبب گسترش فساد درین کشور گردید وانمود کرده از بین بردن نه صد ملیون دالر از دارائی کابل بانک و به هدر رفتن هشت میلیارد دالر از کمک های جهانی را مثال زنده وانمود کرده .

نماینده سازمان ناتو موجودیت فساد را در ادارات دولتی و خارج از آن بزرگترین چالش بخاطر رسیدن به تامین صلح و ثبات خوانده میافزاید که ما نمیتوانیم که درین رابطه کاری را انجام بدهیم .

آقای محسنی نماینده اداره مبارزه با فساد و ارتشا بتاریخ 1391/9/16 از طریق تلویزیون طلوع نیوز اظهار داشت .

رئیس جمهور و معاونین آن به نسبت معاملات دست باز ندارند که عاملین فساد را به محاکم معرفی نمایند افزود اراده سیاسی غرض مبارزه با فساد در مقام بالایی وجود ندارد .

استاد مسعود  میگوید استفلال اقتصادی به دست خارجی ها بوده مسولین و مقامات ذیصلاح پولهای گزاف را همرای خارجی ها حیف و میل نموده اند .

محسنی در بخشی از سخنانش اظهار داشت .

از آغاز ایجاد اداره مبارزه با فساد و ارتشا سه صد دوسیه متهمین را به لوی سارنوالی ارسال نموده ایم که 120 دوسیه آن مربوط به سال جاری میباشد تا آنها زمینه محاکمه مجرمین را مساعد سازند و تاهنوز نتیجه آن معلوم نیست افزود در جمله معرفی شده گان وزرای بر حال ‚ تاجران افراد مقام های بالایی دولت نیز شامل میباشند .

کمیته نظارت و بررسی کابل بانک در گزارش که ارایه نموده موضع شکست کابل بانک را فریبکاری اقدامات غیر قانونی و ضعف دولت خوانده .

اگاهان امور به این باور اند که یکی ازین اقدامات غیر قانونی انتقال پول به خارج کشور میباشد و از جانب دیگر در  اخذ قرضه ها از یک صدونزده مهر جعلی نظر به نشر رسانه ها استفاده شده .

محمود کرزی یکی از عوامل عمده شکست کابل بانک را عدم تطبیق قانون دانسته میافزاید که قانون بواسطه بانک مرکزی و وزارت مالیه تطبیق نشده .

یک نهاد بررسی کننده کابل بانک در ورشکست شدن کابل بانک ده تن سهم داران و شش شرکت خارجی را مقصر خوانده .

آقای بشر دوست در حیف و میل نمودن ده ها ملیارد دالر که زیر نام کمک به افغانستان سرازیر شده گرداننده گان امور و حامیان خارجی آنها یعنی کشورهای تمویل کننده را مقصر اصلی دانسته میافزاید نظر به اعلان اداره جرایم سازمان ملل متحد طی قریب به یازده سال گذشته عاید مواد مخدر شصت و نه میلیارد دالر بوده که ده ملیارد دالر نسبت به کمک های سرازیر شده افزایش را نشان میدهد .

نماینده وزارت انکشاف دهات در پارلمان کشور اظهار داشت مبلغ بیست و هفت ملیون دالر که غرض طی آب آشامیدنی شهروندان کابل منظور شده بود وزارت مالیه با اخذ احکام از حامد کرزی پول متذکره را به دو پروژه خصوصی در کابل جدید داده میافزاید از جمله پول متذکره هشت الی نه ملیون دالر آن به مصرف رسیده متباقی آن معلوم نیست .

روز سیزدهم قوس سال جاری مصادف با روز جهانی معلولان در جهان بوده ازین روز زمانی در کشور ما یاداوری میشود که بیش از هشت هزار معلول و فامیل های شهدا شب و روز خویش را در یاس و ناامیدی سپری مینمایند تاهنوز بخاطر خواستهای شان اقدامات قانونی و لازم صورت نگرفته ازهمین لحاظ است که هزاران تن آنها دست گدایی را بسوی مردمان در جاده ها دراز مینمایند .

مردم و آگاهان امور تعطیل نمودن پوهنتون کابل که زیر بهانه برخورد چند تن محصلین فریب خورده صورت گرفت بزرگترین جفا و ضربه مهلک به پیشبرد امور تدریسی میدانند میافزایند سالهای سال میشود مردم ما قربانی  بازیهای وهابی های سعودی و اخوند های ایرانی و سایر ادارات استخباراتی منطقه و جهان شده با تاسف هنوزهم این پلان های شیطانی بخاطر تشدید نمودن انواع خصومت ها در عقب پرده ادامه دارد .

اکثریت وزارت خانه نتوانسته اند بودجه انکشافی سالهای 1390 و 91 خویش را بیش از سی فیصد مصرف نمایند اقای حقجو رئیس اتاقهای تجارت و صنایع میگوید .

بیش از هشتاد فیصد شرکت های ثبت شده در اداره ایسا ساختمانی تجارتی و ترانسپورتی بوده یک تعداد افراد بخاطر عقد قرارداد ها بیشتر از ده شرکت را زیر نام های مختلف ثبت کرده اند .

تولید کننده گان سنگهای زینتی از ناحیه عدم حمایت و بازاریابی تولیدات شان در بازاهای جهانی از مقامات دولتی شکایت داشته میگویند در حالیکه تولیدات شان در بازار های جهانی علاقمندان زیادی داشته اما مسولین درین رابطه توجه نمی نمایند میافزایند تورید سنگهای بی کیفیت خارجی سبب پائین آمدن اعتبار تولیدات شان در بازار گردیده .

خلاصه اینکه مردم و اگاهان امور علت گسترش دشواریهای فوق ذکر را افزایش بازیهای خونین که بین کشورهای منطقه و جهان از جمله کشورهای هندوستان ‚ پاکستان ‚ سران سعودی ‚ آخوند های ایران ‚ ایالات متحده امریکا ‚ انگلیس ‚ چین ‚ فدراتیف روسیه ‚ اعضای اتحادیه اروپا که بخاطر دستیابی ثروت های مادی و معنوی کشورهای منطقه از جمله ذخایر بزرگ نفت و گاز آسیای میانه کشورهای خلیج ادامه دارددانسته و میدانند .

میافزایند همه مردمان کشورهای منطقه و جهان حالا به خوبی پی برده اند که عاملین تروریزم هراس افگنی و قاچاقبران مواد مخدر در جهان بهترین وسیله افزار خونین کشور کشایان توسعه طلب بخاطر رسیدن به اهداف شان بوده و میباشند اگر چنین نیست پس چرا مطابق خواست صدها ملیون مردم غرض محو لانه های آنها در آنطرف خط دیورند تاهنوز اقدامات لازم را انجام نداده اند ؟ .

حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم و آزادی دوست و ترقی پسند کشور دست دوستی و برادری را غرض جلب همکاری صادقانه نهادهای صلح جو ترقی پسند منطقه و جهان از جمله پارلمان ها بخاطر مساعد نمودن زمینه انتخابات آزاد و شفاف ریاست جمهوری ‚ پارلمانی شورا های ولایتی ولسوالی و شاروالی ها غرض ایجاد یک اداره سالم و کارایی متکی به قانون و بیرون رفت از وضع موجود بسوی هم دراز نمایند در غیر از آن تکرار بازیهای مغرضانه با تدویر جلسات نمایشی و فرمایشی در داخل و خارج کشور بخاطر بیرون رفت از وضع موجود اثر گذار نبوده و نخواهد بود .


December 10th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات