مردم خواهان اصلاحات در عملکرد کشورهای خارجی میباشند
فرهاد فرهاد

 

با جامه خوب زشت زیبا نشود

با سعی کلان سنگ مینا نشود

ای شیخ به این ریش و به تسبیح و ردا

خر مهره تو گوهر یکتا نشود

بعد از فروریزی آسمان خراشهای امریکا در سال 2001 میلادی سران قصر سفید و متحدین آن زیرنام مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، احیا و بازسازی حکومت داری خوب، دفاع از حقوق زن، بشر و غیره به کشور ما هجوم آورده با انجام بمباردهای هوائی، حیاتی ترین و مهم ترین نهاد ها و بنیادهای نظامی و اقتصادی را در شهر کابل و یک عده از ولایات منهدم و نابود ساختند. بازیگران خلاف اراده ده ها میلیون مردم با تدویر جلسات بن اول تا الحال تصامیم غیرواقعی، غیرانطباقی و غیر عملی را در رابطه کشور ما اتخاذ با نصب گماشته گان فاسد، غیرماهر و آنهایی که به جنگ افروزی، نافضین حقوق بشر و عاملین کشتارهای شهروندان شهر کابل و غارت ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم متهم میباشند یکبار دیگر بر فرق ده ها میلیون میخکوب که نتیجه آن مبدل شدن کشور جنت نشان ما به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشورهای متخاصم منطقه و جهان، مصرف کننده اجناس و مواد بی کیفیت خارجی، تهیه کننده مواد خام، آزمایش انواع ایدولوژیها و سلاح های پیشرفته کشورهای منطقه و جهان چیز دیگری نبوده و نمیباشد.

از همین لحاظ است که قریب به هفتاد فیصد مردم ما به امراض روانی و جسمی مبتلا بوده قریب به یک میلیون تن به مواد مخدر مبتلا بیش از چهل فیصد در زیر خط فقر زیست مینمایند. با وجود سرازیر شدن قریب به نود میلیارد دالر طی دوازده سال گذشته در زندگی ده ها میلیون مردم تغیراتی رونما نگردیده بلکه چندین مرتبه از سوابق بدتر شده، به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی تورید اجناس بی کیفیت تجملی خارجی و لیلام نمودن هزاران دستگاه های کوچک و بزرگ دولتی مختلط، عدم تثبیت مالیات عادلانه و قانون جلوگیری از انحصار و احتکار ده ها هزار مؤسسات و دستگاه های تولیدی، خدماتی، تجارتی و خصوصی ورشکست میلیونها تن از کارگران ماهر آن بیکار غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان غرض کاریابی مهاجر صدها تن آنها قربانی هوس های قاچاقبران انسانها شدند. هزاران تن آن در کشورهای استرالیا، یونان و سایر کشورهای جهان در حالت بی سرنوشتی قرار داشته مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند.

تروریستان، هراس افکنان القاعده زیر نام طالب همه روزه با انجام حملات انتحاری ماین گذاری روی جاده محاکمه صحرائی طبق دلخواه ادارات استخباراتی آی. اس. آی، سعودی، ایران یک عده کشورهای خلیج و حامیان بین المللی شان ده ها تن را به کام مرگ فرو برده هزاران خانواده را به ماتم نشانده با مسئولیت پذیری کشتار مردم بی گناه خود را مدافع اسلام و مردم جا میزنند. سرقت های مسلحانه، آدم ربایی ادامه داشته هیچ کس در هیچ نقطه کشور به شمول مرکز شهر کابل احساس مصئونیت نمیکند، طبابت به تجارت مبدل شده، جوانانی که از مراکز علمی اسناد تحصیلی بدست دارند ماه ها انتظار پیدا کردن کار را میکشند. مقامات ذیصلاح حاضر نیستند آنها را مطابق نیازمندی ادارات مربوطه اهلیت و آگاهی شان به وظایف توظیف نمایند در مقابل افراد و گروه هایی که به ناقضین حقوق بشر، غاضبین میلیونها هکتار زمین، اختلاس و دزدی ده ها میلیون دالر، عاملین خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، سمتی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، مافیای اقتصادی، قاچاق سنگهای قیمتی، آثار باستانی، ده ها تن هیروئین، تریاک، قطع جنگلات مثمر و غیرمثمر، جنگسالاری، متهم میباشند توانسته اند از غارت ثروت های مادی و معنوی مردم، هزاران قصرها، شهرک ها، بلند منزل ها، ترانسپورت های هوائی زمینی، تجارت خانه ها، شرکت های بزرگ در داخل و خارج کشور به حمایت ادارات استخباراتی منطقه و جهان آباد نمایند. از جانب دیگر بازی های نمایشی و فرمایشی طی دوازده سال گذشته از جمله تدویر انتخابات ریاست جمهوری شوراهای ولایتی، پارلمانی که با تقلب گسترده همراه بوده سبب ایجاد دولت نامشروع در جامعه گردید. از جمله بازیهای اند که در گسترش بحران موجود در همه عرصه ها اثرگذار بوده و میباشد. بخاطر اقناع خوانندگان گرامی خواستم چند مثال مشت نمونه خروار از رویدادهای هفته اخیر ماه میزان سال 1392 دیدگاه یک عده آگاهان امور و مردم را خدمت خوانندگان گرامی یادآور شوم.

جاوید کوهستانی نتایج دوازده سال گذشته را چنین بیان نمود.

عدم ظرفیت نیروهای جهانی در مبارزه با تروریزم

ناتوانی نیروهای امنیتی داخلی از ناحیه عدم تجهیزات پیشرفته نظامی، زمینی و هوایی

عدم هماهنگی در بین نخبه گان که از خارج آمده بودند و بین نخبه گان در داخل کشور میباشند

عدم هماهنگی بین نیروهای داخلی و نیروهای بین المللی در مبارزه با تروریزم و هراس افگنی

میافزاید در حالیکه قوت های خارجی و ناتو غرض نابودی القاعده و تروریزم و طالبان در کشور ما آمده اند اما به نسبت عدم ظرفیت کاری قوت های متذکره و عدم آگاهی قوت های اداری استخباراتی و کشفی داخلی افغانستان اعمال نفوذ ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان و گروه های تروریست هراس افگن در داخل قوت های امنیتی، گسترش فساد، افزایش کشت ترافیک و قاچاق مواد مخدر، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت، به خواست های فوق الذکر دستیاب شوند. میافزاید از همین لحاظ است که مبارزات کشورهای جهان طی دوازده سال گذشته در کشور ما نتایج مطلوبی را در پی نداشته و زمینه آن مساعد گردید که ادارات استخباراتی آی. اس. آی و غیره کشورها توانستند گروه های فوق الذکر را در کشور ما و کشورهای منطقه دوباره تجدید قوا و مجهز سازند.

احمد ولی مسعود میگوید مواد مخدر چندین بار افزایش یافته صلح و امنیت در کشور تأمین نشده بالای ملت سازی کار صورت نگرفته اگر بالای ملت سازی کار صورت میگرفت امروز کاندیدان احتمالی بسوی قوم گرایی رو نمی آوردند. یک تن از سابقه داران طالبان از طریق طلوع نیوز به تاریخ 26/7/1392 گفت من در زمان طالبان مسئولیت قوت ها را در چهارآسیاب داشتم، با وجودی که چندین مرتبه در شهر کابل با استاد ربانی و احمدشاه مسعود ملاقات نموده کردم اما آنها به خواست ملت توجه نداشتند مردم از آنها بیزار بودند. ما مطابق خواست مردم قدرت را تصرف نمودیم حالا طالبان نیز بخاطر تطبیق عدالت ایجاد یک دولت اسلامی و آزاد سازی افغانستان جنگ مینمایند. عده ای از آگاهان امور میگویند مبارزه با القاعده و هراس افگنان میلیاردها دالر هزینه برداشته و سه هزار عسکر خارجی در این زمان کشته شدند. نتایج آن چه میباشد؟ احمد ضیاء مسعود میگوید زمانی جامعه بین المللی کشور ما را ترک مینمایند که به تعهدات خویش از ناحیه مبارزه با مواد مخدر تروریزم ملت سازی و غیره کاری را انجام نداده اند.

حامد کرزی بعد از صحبت های پی در پی چندین ساعت در عقب دروازه های بسته همراه جانکری در مورد توافقات امضاء امنیتی امریکا و افغانستان داشت در کنفرانس خبری حاضر شده دستاوردهای خویش را چنین بیان نمود. در مورد جلوگیری از خودسری و تلاش و عملیات های خودسرانه سربازان امریکائی تعریف تجاوز احترام به حاکمیت ملی، به موافقه رسیدیم افزود مسئله عطای مصئونیت قضائی سربازان به لویه جرگه محول، بعد از تأیید لویه جرگه غرض تصویب نهایی به پارلمان فرستاده میشود. حامد کرزی کمیسیونی را غرض دعوت لویه جرگه تحت نظر صبغت الله مجددی ایجاد نمود. آقای صبغت الله مجددی می گوید بخاطر ابراز نظر دعوت لویه جرگه نیاز نمیباشد. عده ای از کارشناسان نیز دعوت لویه جرگه مشورتی را خلاف قانون اساسی کشور میخوانند، کمیسیون ولسی جرگه به افشای نام های غاصبین زمین نشد، یک تن از اعضای آن میگوید به نسبت عدم همکاری حکومت نتوانستیم نام های نوزده تن را که در غصب ده ها هزار جریب زمین متهم میباشند افشا نمائیم. میافزاید صدها تن دیگر با استفاده از فرمان حامد کرزی زمین های شخصی مردم را غصب کرده اند. در ادامه می گوید غصب سی و شش هزار جریب زمین یک تن از هموطنان ما که قباله ی شرعی در دست دارد یک مثال آن میباشد. مردم یک عده دوستان و نزدیکان حامد کرزی را به غاصبین زمین متهم می نمایند.

جانکری گفت در توافق نامه هیچ ممانعت برای مردم افغانستان درج نشده، آنها هر کاری که را به منافع مردم و کشور آرزو داشته باشند میتوانند انجام دهند. افزود ما از تدویر انتخابات شفاف آزاد و مستقل که صدای مردم در آن شنیده شود حمایت مینمائیم. ما در این توافق نامه موضوعاتی را بخاطر حل دشواریهایی که به همکاری ما صورت گیرد درج کردیم، هر کسیکه قانون را نقض نماید برای آن جزا داده شود اگر مسئله مصئونیت قضائی سربازان ما در لویه جرگه حل نشود ما نمی توانیم در این اوضاع سربازان خویش را بمانیم، مطابق یک پروسیجر و استندرد سربازان ما در کشورهای جهان بود و باش دارند، افزود حفاظت از زندگی مردم و مصئونیت آنها خواست ما بوده امریکا با خوشی و علاقمندی حاضر است مشکلات مردم افغانستان را حل نماید ما بخاطر دفاع از وطن شما در حصه تربیه و تجهیز نیروهای افغانستان کارهایی را انجام خواهیم داد ما به مردم اطمینان میدهیم که استقلال و حاکمیت ملی شانرا تضمین مینماییم. ما فیصله های توکیو و شیکاکو را احترام بخاطر تطبیق آن کار مینمائیم.

مردم و آگاهان امور از اینکه در چهار دهه گذشته بخصوص دوازده سال اخیر در شیر سوخته اند دوغ را پف کرده میخورند میافزایند از شنیدن وعده های سرخرمن بسیار ناامید شده خواهان عملی شدن وعده های کشورها به رهبری ایالات متحده و متحدین آن در مبارزه با مواد مخدر، تروریزم، هراس افکنی، حکومت داری خوب احیاء و بازسازی دفاع از حقوق بشر، زن، رشد دموکراسی، ملت سازی تقویه قوای مسلح با تجهیز سلاح های پیشرفته هوائی زمینی، مسدود نمودن ده ها هزار لانه تروریزم در آنطرف خط دیورند جلوگیری از مداخلات ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان، محدود ساختن صلاحیت های زورمندان، ناقضین حقوق بشر، عاملین فساد گسترده، فرهنگ معافیت، دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، مافیای اقتصادی مواد مخدر، جنگ افروزان قاچاقبران سنگهای قیمتی، آثار باستانی، قطع جنگلات مثمر و غیرمثمر، غاضبین میلیونها هکتار زمین های دولتی و شخصی، زن ستیزان، مردم ستیزان، قانون ستیزان، فرهنگ ستیزان، و سایر جنایت کاران بخاطر مساعد شدن فضای انتخابات شفاف آزاد و دموکراتیک غرض انتخاب افراد شایسته، آگاه، صادق به ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی میباشند.

تجربه سالهای گذشته ثابت نموده با ادامه وضع موجود محدود نکردن صلاحیت افراد و گروه های فوق الذکر تمویل تسلیح آموزش و پرورش هراس افکنان به واسطه ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان نمیتوان به یک تدویر انتخابات شفاف دموکراتیک مطابق خواست زمان و ده ها میلیون مردم امیدوار بود.

اعضای پارلمان از افزایش جنگ بعد از 2014 به واسطه طالبان سخت نگران بوده میافزایند گروه متذکره به هیچ وجه حاضر نیستند از جنگ دست بکشند. یکی از سران امریکا اخیر سال جاری میلادی را آخرین فصل جنگ برای طالبان میخواند.

در روز اول عید قربان به واسطه انفجاری که در مسجد پل علم ولایت لوگر صورت گرفت والی ولایت متذکره کشته پانزده تن دیگر از نمازگزاران زخمی شدند. مسئولین امنیتی میگویند مواد انفجاری در نسخه های قرآنکریم جا به جا شده بود. در یک انفجار دیگر که به روز سوم عید قربان در ساحه گمرک شهر کابل صورت گرفت چند تن کشته و زخمی شدند. استاد مسعود میگوید اگر عسکر امریکائی فکر کنیم یک روز در کشور نباشد طالبان به واسطه کشورهایی که آنها را حمایت مینمایند با بلند کردن یک بیرق و دور زدن به دور شهر کابل و حمایت باداران شان همه چیز را تصرف میشوند؟ روزنامه بلومبرگ در مقاله تحلیلی خویش عدم جلوگیری از تلفات ملکی و مصئونیت خانه مردم را نقض حاکمیت ملی خوانده میافزاید به زور گرفتن یک تن از قومندان طالب در ولایت لوگر به واسطه عسکر امریکائی از قوت های امنیتی یک مثال برجسته میباشد.

مردم میگویند آقای جانکری وزیر خارجه عدم عطای مصئونیت قضائی را برای سربازان امریکا خلاف قانون اساسی امریکا میخواند آیا تخلفات و جنایات را که عساکرشان از جمله کشتن شانزده تن افراد بیگناه در ولایت قندهار و داشتن زندانها که تا چند ماه قبل در اختیار داشتند به قانون اساسی امریکا و معیارهای جهانی برابر است؟ دشمن نخواندن افراد و گروه هایی که به واسطه ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان تمویل آموزش و پرورش به کشور ما و کشورهای منطقه غرض انجام حملات انتحاری اعزام میشوند و هزاران خانواده و مردم بیگناه را نیست و نابود کرده هنوز هم ادامه دارد به اساس کدام قانون کتاب آسمانی و معیارهای بین المللی برابر است؟ بی تفاوت بودن در مقابل پرتاب هزاران راکد توسط نظامیان پاکستانی به قرآ، ولسوالی های ولایت کنر و غیره صورت گرفت آیا تجاوز نمیباشد؟ پس معلوم میشود شما کسانی را دشمن و القاعده میخوانید که از شما و متحدین تان اطاعت نمیکند.

در کنفرانس مطبوعاتی یک خبرنگار از حامد کرزی پرسید که در برابر ادعای وزیر خارجه فدراتیف روسیه که وی گفته است مخالفین دولت سوریه در افغانستان، تربیه استعمال مواد شیمیایی شده اند. وی در جواب گفت ما در این مورد اقدام نموده ایم و از متحدین خویش نیز در این باره خواهان همکاری میباشیم. مردم و آگاهان امور انجام همچو کارها را در صورتی که واقعیت داشته باشد بعد از دفن زباله های اتمی پاکستان در زمان طالبان در ولایات جنوب غربی نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی صورت گرفته بود بزرگترین جنایت و خطر مرگبار از ناحیه آلوده شدن هوا و محیط زیست و مبتلا شدن مردم به امراض گوناگون دانسته میافزایند چرا نهادها و سازمان ها که سنگ دفاع از حقوق بشر را به سینه میزنند در این رابطه خاموشی اختیار کرده اند؟

طی هفته های اخیر هزاران کیلوگرام مواد منفجره به واسطه مسئولین امنیتی در ولایت پکتیا گرفتار شد. مسئولین وزارت حج و اوقاف حملات انتحاری را حرام و خلاف دین اسلام میخوانند میافزایند هر نوع سوء استفاده سیاسی از محراب و منبر مسجد حرام میباشد. کمیسیون حقوق بشر از ناحیه افزایش قتل های مرموز غیرنظامیان در ولایت کندهار ابراز نگرانی نموده در خبری به تاریخ 26/7/1392 از شبکه تلویزیونی طلوع به نشر رسید عده ای میگویند اکثریت این قتل ها از سوی پولیس کندهار صورت میگیرد. به باور آگاهان امور یکی از عوامل گسترش جنگهای خونین، کشت ترافیک و قاچاق مواد مخدر که سالانه هزاران تن تریاک و هیروئین به کشورهای پاکستان، ایران، آسیای میانه، اروپا، امریکا، فدراتیف روسیه و سایر کشورها از طریق زمین و هوا ارسال میگردد، میباشد. از این مدرک سالانه بیش از چهارصد میلیون دالر طالبان، دو میلیارد دالر مافیای منطقه و متباقی آن در جیب مافیای بین المللی می ریزد. نظر به گفته مسئولین صرف کسانی که یک یا دو کیلوگرام انتقال میدهند گرفتار قاچاقبران ردیف اول و دوم و همکاران واقعی آنها تا هنوز گرفتار نشده اند. با تأسف از ناحیه استعمال این پودر مرگ ده میلیون تن در جهان معتاد که یک میلیون آن در افغانستان، چهار میلیون آن در فدراتیف روسیه میباشد.

سفیرناتو به تاریخ 26/7/1392 از طریق تلویزیون گفت ما صلاحیت خارج از افغانستان را در عملکردهای خویش نداریم. مردم میگویند بجای ادامه جنگهای بیهوده در روستاهای افغانستان که سبب مرگ هزاران تن افراد بیگناه در طی دوازده سال گذشته گردید وارد کردن فشارهای دیپلماتیک و مالی از جمله قطع کردن میلیاردها دالر بالای نظامیان پاکستان و سایر تمویل کنندگان، هراس افکنان و ترورستان یک اقدام نیک و حیاتی بخاطر تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور ما بوده با تأسف تا هنوز کشورهای ذیدخل در جنگ صادقانه در این رابطه گام برنداشته اند. یک تن از قومندانان طالبان در ولسوالی ولایت فاریاب در جریان تقسیم زکات کشته شد. مردم از ناحیه برخورد دو قومندان غیرمسئول در ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا سخت به ستوه آمده، در این جنگ که بیش از یک ماه میشود ادامه دارد چند تن اطفال و کودکان کشته شدند.

سفارت آلمان یک هفته میشود در شهر کابل بر روی مراجعین خارجی مسدود گردیده. مردم علت آنرا مشکلات امنیتی خوانده اند. آقای احدی یک تن از کاندیدان احتمالی دعوت لویه جرگه را غرض دادن مشوره امضاء توافقات امنیتی خلاف قانون میخواند میافزاید مسئولین دولت در این رابطه تصامیم اتخاذ نمایند. یک خانم که عضو پارلمان میباشد از طریق وسایل اطلاعات جمعی در پارلمان گفت ما تا کی به دامان اوباما پناه ببریم که ما را نجات دهید. افزود این کار حامد کرزی توانائی و همت مردم افغانستان را به صفر برابر کرده من باور دارم این کار در نیمه های شب انجام شده و دعوت لویه جرگه یک نمایش است سودی ندارد. مسئولین ولایت سرپل از افزایش قاچاق آثار باستانی به واسطه زورمندان اظهار نگرانی نموده اند. دفتر سیگار یا اداره بازرسی توسعه ای امریکا گزارش داده ده ها میلیون دالر در وزارت صحت عامه افغانستان ناپدید شده است. میافزاید 235 میلیون دالر به هدف خدماتی برای سیزده ولایت منظور شده بود، 190 میلیون دالر آن برای پنج سال تعهد شده بود، 125 میلیون دالر به مصرف رسیده است.

وزیر صحت عامه افغانستان در این رابطه میگوید شصت و سه میلیون دالر که ناپدید خوانده شده به حساب وزارت صحت عامه انتقال داده نشده، میافزاید اداره انکشافی ایالات متحده از سال 2002 مراکز صحی را در سیزده ولایت تمویل میکند. در هر ماه یک میلیون تن از هموطنان در این مراکز تداوی میشوند میافزاید قبلا این کار به واسطه یک انجو صورت میگرفت و کاری که وزارت صحت عامه به یک میلیون دالر انجام میدهد انجو متذکره به بیست و سه میلیون دالر انجام میداد.

مردم میگویند در صورتی که در هر ماه یک میلیون تن در سیزده ولایت تداوی میشوند با وجود ده ها کلینیک و شفاخانه های بزرگ دولتی و خصوصی در مرکز و ولایات دیگر، چرا روزانه هزاران تن با قبول توهین و تحقیر و مصارف گزاف غرض عادی ترین تداوی به کشورهای هندوستان و پاکستان سفر مینمایند؟ با تأسف نتایج تداوی تلویزیونی و لابراتواری دوکتوران شفاخانه های افغانستان توسط دوکتوران پاکستانی و هندی ناقص و بی اعتبار خوانده میشود، مردم ما را وادار به مصارف گزاف غرض تداوی شان وادار میسازند. افسوس به این دولت و حکومت که با سرازیر شدن صدها میلیون دالر توان فعال ساختن یک شفاخانه مجهز را در مرکز و ولایات که سبب جلوگیری از سرگردانی هموطنان ما گردد، تا هنوز نداشته و ندارند. در حالیکه قبل از سال 1371 پاکستانی ها غرض شعاع دادن امراض سرطانی به کابل میامدند، با تأسف حالا روزانه ده ها تن مجبور میشوند بخاطر این کار به پاکستان سفر نمایند. سخنگوی اداره بازرسی امریکا میگوید واشنگتن به قیمت صدها میلیون دالر پرزه جات غیرضروری را برای موترهای اردوی ملی افغانستان خریداری نموده قابل استفاده نمیباشد.

حامد کرزی در صحبت اخیر رادیویی خویش گفت امضاء توافق نامه بین امریکا و افغانستان صلح، امنیت ثبات و مصئونیت مردم افغانستان را تضمین ننماید به درد مردم افغانستان نمیخورد. جانکری وزیر خارجه امریکا در صحبت اخیرش که از طریق رادیو ملی امریکا به نشر رسید میگوید اعطای مصئونیت قضائی سربازان امریکائی مربوط به دولت امریکا ست حامد کرزی آنرا به لویه جرگه واگذار شده اگر لویه جرگه آنرا تأیید ننماید ما نمیتوانیم توافق نامه عقد نمائیم و سربازان ما در افغانستان باقی نخواهند ماند.

مردم و آگاهان امور میگویند این یک واقعیت است که موجودیت قوت های خارجی در این شرایط حساس و سرنوشت ساز برای کشور و مردم یک امر حیاتی بوده از همین لحاظ است که خواهان اصلاحات در عملکردهای آنها میباشیم نه خواهان خروج آنها از افغانستان، میافزایند خروج بی موقع آنها یک شکست ننگین برای کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان که تعهدات شان را در مقابل مردم ما و جهانیان انجام نداده اند بوده و میباشد که این لکه ننگین را سالهای سال نمیتوانند از چهره خویش دور سازند، از جانب دیگر افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی برای شرق و غرب اهمیت حیاتی دارد از دست دادن افغانستان به قیمت از دست دادن منافع حیاتی آنها که سالهای سال در آرزوی آن بودند تمام خواهد شد.

خلاصه اینکه بزرگترین عوامل دشواریهای خونین گذشته و موجود عملکردهای نادرست و اتخاذ تصامیم پا در هوا، غیرانطباقی کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان در رابطه به کشور ما در سالهای گذشته و حال بوده و میباشد با تأسف هنوز هم ادامه دارد از همین لحاظ مردم ما خواهان اصلاحات در عملکردهای کشورهای متذکره میباشند نه خروج بی موقع آنها. به باور مردم و آگاهان امور نخستین اصلاحاتی که باید صورت گیرد از این قرار است.

امضاء توافقات امنیتی بین دولت های امریکا و افغانستان، که منافع ملی هر دو کشور در آن درج گردد، تمامیت ارضی کشور، استقلال و حاکمیت ملی، احترام گردد، مصئونیت، امنیت، صلح و ثبات واقعی مردم تضمین، غرض تقویه قوای مسلح از ناحیه تجهیزات وسایل محاربوی زمینی و هوائی پیشرفته و آموزش و پرورش افسران، همکاری همه جانبه صورت گیرد غرض احیاء مجدد بزرگترین مؤسسات و دستگاه های تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و غیردولتی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حمایت از چهار نوع مالکیت یعنی دولتی، مختلط، خصوصی و کوپراتیف، محدود نمودن صلاحیت گروه های مغرض و استفاده جو، مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند، وارد کردن فشار بالای ادارات استخباراتی و کشورها و نیروهایی که هراس افکنان، ترورستان را تمویل، تسلیح، آموزش و پرورش میدهند، جلوگیری از مداخلات کشورها و ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان، جاگزین ساختن رقابت های علمی، اقتصادی، فرهنگی بجای جنگهای نظامی، استخباراتی که بین کشورهای منطقه و جهان در رابطه به کشور ما جریان دارد، مبارزه قاطع با مافیای اقتصادی مواد مخدر، غاصبین زمین، عاملین فساد گسترده، زورمندان، جنگسالاران و مساعد نمودن زمینه اشتراک مردم بخاطر انتخاب افراد شایسته در ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و سایر موضوعات میباشد. بخاطر رسیدن به همچو اهداف بزرگ و انسانی سهم گیری نیروهای سالم و ترقی پسند کشور و جلب همکاری صادقانه نهادها، سازمان ها از جمله پارلمان های کشورهای منطقه و جهان و جامعه جهانی یک امر حیاتی محسوب میشود، در غیر از آن با ادامه وضع موجود و اظهار سخنان غیرمسئولانه و زورگویانه در این شرایط حساس و سرنوشت ساز مردم و کشور ما را به سوی تشدید انواع خشونت ها و خصومت های تباه کننده سوق نموده و پیامد ناگواری را در پی خواهد داشت.


October 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات