مردم خواهان ختم بازیهای ریاکارانه میباشند
فرهاد فرهاد

 

 

مرگست جدا از جمع یاران بودن

چون شاخه خشک بی بهاران بودن

لیکن به خدا کشنده از مرگ است

بازیچه دست نابکاران بودن

مرحوم فانی

آقایان اوباما رئیس جمهور امریکا و نواز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست اخیرشان در واشنگتن در رابطه به ادامه همکاری در بخش های امنیتی و مبارزه با تروریزم و هراس افگنی تاکید نمودند. مردم و آگاهان امور در رابطه به موضوعات فوق الذکر و سایر موضوعات مهم که طی آغاز هفته ماه عقرب صورت گرفته دیدگاه، طرحها و پیشنهاداتی را ارائه نموده اند. خواستم یکبار دیگر خدمت خواننده گان گرامی یادآور شوم.

مردم می گویند تجربه خونین بیش از چهار دهه گذشته بخصوص دوازده سال اخیر ثابت میسازد تا زمانیکه تغیرات اساسی و بنیادی در اتخاذ تصامیم و استراتیژیک کشورهای فوق الذکر، متحدین جهانی و منطقه ای و ادارات استخباراتی شان بوجود نیاید و میلیاردها دالر که زیر نام کمک در مبارزه با تروریزم هراس افکنی برای نظامیان و اداره آی. اس. آی داده میشود قطع نگردد کشورهای تمویل کننده هراس افکنان، ترورستان از جمله عربستان سعودی، ایران، یک عده کشورهای خلیج و سایر کشورهای بزرگ جهان که عملا در تمویل، تسلیح، ادارات که مصروف آموزش، پرورش ترورستان و هراس افکنان میباشند صادقانه دست بردار نشوند نمیتوان با انجام بازیهای ریاکارانه و خصمانه امیدوار بود.

آقای اوباما طی صحبت دیگر خویش خواهان یک دولت با پایه های وسیع و مسئولیت پذیر در افغانستان شد. مردم می گویند هدف آقای اوباما سهم دادن نیروهای تحول پسند و ترقی خواه جامعه در قدرت باشد یک گام مثبت و در غیر از آن راه دادن نیروهای سیاه عقب کرد و تاریک اندیش از جمله هراس افکنان، ترورستان، القاعده که زیر نام مقدس طالب مصروف کشتار مردم بی گناه افغانستان طبق سناریو ادارات استخباراتی منطقه و جهان میباشند. قانون اساسی و سایر قوانین را نمی پذیرند، در قدرت باشد. اتخاذ همچو تصامیم در حقیقت انداختن نفت بالای آتشی که در کشور جریان دارد بوده و میباشد.

اعضای سازمان ناتو در جلسه اخیرشان که وزیر دفاع ملی افغانستان نیز اشتراک داشت تصامیم را غرض آموزش قوت های افغانی بعد از سال 2014 اتخاذ نمودند. مسئول سازمان متذکره از طریق وسایل اطلاعات جمعی نظریات خویش را چنین بیان نمود. در مورد تصامیم اتخاذ شده میخواهیم پیمانی بین سازمان ناتو و دولت افغانستان عقد گردد. افزود امضاء فوق الذکر مشروط به امضاء پیمان توافقات امنیتی امریکا و افغانستان میباشد. آصف وردک و آقای داود عضو ولسی جرگه به تاریخ سه عقرب دیدگاه خویش را چنین بیان نمودند. عامل دشواریهای خونین دوازده سال گذشته از جمله افزایش هزاران تن مواد مخدر، غصب میلیونها هکتار زمین های دولتی و خصوصی به واسطه غاضبین زمین، گسترش فساد، تدویر انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی، دوره های گذشته با تقلب گسترده همراه بود. امریکا متحدین آن و سازمان ناتو میباشند. آنها با نصب گماشته گان غیرماهر و فاسد خویش وطن و مردم ما را به این سرنوشت مبتلا نمودند در حالیکه به چشم سر مشاهده میشود که روزانه ده ها تن افراد بیگناه به نسبت حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، عملیات های هوائی، زمینی و غیره قربانی میشوند. پس چطور میتوان به تدویر انتخابات شفاف امیدوار بود. میافزایند اگر امریکا و سازمان ناتو صادقانه بخواهند صلح و ثبات واقعی در یک شبانه در کشور ما تأمین میشود.

پس معلوم میشود که آنها بخاطر منافع خویش این کار را انجام نداده در فکر مردم و کشور ما نمیباشند. آقای داود گفت امریکا توان دیدن نمبر پلیت یک موتر را از صدها کیلومتر دور دارد آیا توان دیدن مراکز ترورستان و هراس افکنان را در آنطرف خط دیورند ندارد؟ که بالای آنها حملات را انجام دهد. جنرال عتیق الله امر خیل یک تن از کارشناسان نظامی و سیاسی به تاریخ 3/8/1392 از طریق کابل نیوز نظریات خویش را در رابطه به عقد توافقات امنیتی بین امریکا و افغانستان چنین بیان نمود. انجام عملیات های خودسرانه کشورهای خارجی در حقیقت احترام نکردن به استقلال حاکمیت ملی کشور ما میباشد. از همین لحاظ است که طی دوازده سال گذشته مردم ملکی و نظامی ما خواب آرام نداشته میافزایند آنهائیکه در چوکی ها تکیه زده چطور وجدان دارند با وجودی که کشته شدن زنان، طفلان، افراد بیگناه و ویرانی خانه های مردم چشم سر مشاهده کرده هنوز هم سکوت اختیار کرده اند.

وی می گوید صلاحیت دادن به مهمان در خانه هر کاری را که بخواهد انجام دهد. بد ترین خصلت انسانها بوده انسانها و افغانهای باعزت بالای کوره های آتش میتوانند به زندگی ادامه دهند نه در بی عزتی که بالای تحت سیم و زر باشد.

افزود تجربه ثابت نموده که تمام کشورهای جهان با داشتن همت بلند و آگاهی بیشتر توانسته اند مردم وطن خویش را از رنج و بدبختی نجات دهند. جای افتخار است که اکثریت قاطع افغانها این غیرت را دارند صرف یک عده افراد و اشخاص یا گروه ها سرخود را نزد کشورهای خارجی پائین کرده و میکنند که مزدوران دالر هستند. اگر آنها به وطن خویش خدمت میکردند کشور و مردم ما به این سرنوشت دچار نمیشد.

یک خانم به اسم نجیبه دیدگاه خویش را چنین بیان نمود: امضاء توافق نامه یک فریب است مثل آنکه نماینده وقت سازمان سرمنشی سازمان ملل متحد مرحوم دوکتور نجیب الله را فریب داد افزود مردم ما توان آنرا دارند در مقابل تجاوز پاکستان، ایران از شرف، آزادی، و ناموس خود دفاع نمایند. آقای جنرال احساسات خانم متذکره تایید و اظهار سپاس نموده افزود ما صرف از ناحیه اقتصادی و کمبود سلاح های محاربوی به مشکلات مواجه میباشیم. این مجبوریت معنی آنرا نمیدهد که در جریان عقد قرارداد توافقات امنیتی بین امریکا و افغانستان استقلال ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما در نظر گرفته نشود زیرا که هر مملکت در دنیا کوشش می نماید که شرف، عزت آن مصئون باشد این کار در صورتی امکان دارد که از تجاوز دیگران در امن باشد.

این خواست به اساس امضاء توافق نامه که منافع ملی هر دو کشور در آن درج گردد میتواند بدست آید در حالیکه عملا دیده میشود امریکا و متحدین آن بخاطر مبارزه با تروریزم در کشور ما نیامده بلکه بخاطر داشتن تسلط بالای کشورهای چین، روسیه، کشورهای عربی آمده اند. آقای آصف وردک میگوید ما بخواهیم یا نخواهیم کرزی اگر بخواهد یا نخواهد توافقات امنیتی بین افغانستان و امریکا به امضاء میرسد. آقای امرخیل میگوید خروج قوت های خارجی یک شکست ننگین برای قوت های متذکره بوده از این لحاظ به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیباشد که این سرزمین را از دست دهند. مسئولین فدراتیف روسیه از ناحیه افزایش گروه های ترورستی در سرحدات تاجکستان و قرغزستان اظهار نگرانی نموده میافزایند در سرحدات بین تاجکستان و قرغزستان و افغانستان بیش از سه هزار گروه های ترورستی غرض اعمال نفوذ در کشورهای متذکره آغاز نموده که دولت افغانستان از کنترول آن عاجز بوده از همین لحاظ پولیس سرحدی فدراتیف روسیه را در آنجا جابجا مینمائیم غرض تقویه قوای مسلح کشورهای فوق به ارزش یک میلیارد دالر را کمک می نمائیم.

مردم و آگاهان امور انجام بازیهای فوق الذکر را نگران کننده خوانده میافزایند در تشدید شدن حملات فوق الذکر مردم افغانستان مثل چهار دهه قبل قربانی هوس های ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بوده و میباشند. حامد کرزی به کشور بریتانیا سفر نموده و سخنگوی ریاست جمهوری یک بخش اجندا مذکرات وی را رهائی ملا برادر خوانده مردم میگویند تجربه خونین گذشته ثابت نموده بریتانیا در طول تاریخ خواهان یک افغانستان مستقل نبوده و نمیباشد. از این لحاظ سفر حامد کرزی مثل سوابق نتایج مطلوبی نداشته و نخواهد داشت. آقای ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور میگوید سال 2014 را کسانی سرنوشت ساز میخوانند که طی دوازده سال اخیر ثروت های مادی کشور را غارت با استفاده از قدرت ده ها میلیون دالر اختلاس نموده مردم در سوابق هم چیزی نداشتند بعد از سال فوق الذکر کدام چیز دیگری از دست نمیدهند افزود من به دوستان خارجی گفتم شما با تبلیغ 2014 فساد را چندین برابر افزایش دادید. زمانیکه افراد قدرتمند میدانند که دوره شان به آخر رسیده اختلاس را افزایش داده و میدهند. یک تعداد کاندیدان احتمالی که از لست کاندیدان ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات خارج ساخته شدند آنها تصامیم کمیسیون متذکره را یک اقدام سیاسی میخوانند.

مردم می گویند خارج نساختن یک عده کاندیدان از لست ریاست جمهوری که در جنگهای خونین بعد از سالهای 1371 شهر کابل و سایر نقاط کشور نقش اساسی داشته طبق خواست اداره آی. اس. آی به قیمت صدها میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم را غارت به پاکستان انتقال داده توانسته اند از پولهای باد آورده و غارت های فوق الذکر بلند منزل، قصر، شهرک، تجارت خانه، ترانسپورت های هوائی و زمینی، بانک ها را در داخل و خارج کشور اعمار نمایند و بخاطر کسب قدرت و ثروت بیشتر بار دیگر میخواهند با انجام بازیهای خونین و ریاکارانه و حمایت ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بر فرق ده ها میلیون مردم خود را میخکوب نمایند بزرگترین جفای عظیم و نابخشودنی بوده خواهان خروج آنها از لست کاندیدان ریاست جمهوری آینده میباشند.

یک عده اعضای ولسی جرگه مسئولین لوی سارنوالی را در مقابل غاضبین زمین به بی پروائی متهم نموده میافزایند چرا مسئولین فوق الذکر در این رابطه سکوت اختیار کرده اند. پس معلوم میشود که در این قضایا دست داشته نزد آنها دهن پر آب میباشد. آقای بلاغ عضو ولسی جرگه به تاریخ 2/8/1392 از طریق طلوع نیوز گفت اداره لوی سارنوالی در مقابل اختلاس های کلان خاموش معنی دار را اختیار کرده افزود در مقابل شش تن عضو ولسی جرگه که آقای زاخیل وال آنها را به دست داشتن در اختلاس متهم نموده هیچ کاری را انجام نداده از این لحاظ من به این عقیده هستم که در این فساد مسئولین لوی سارنوالی مستقیم یا غیرمستقیم دست دارند.

وسایل اطلاعات جمعی خبری را نشر نموده در آن گفته شده مبلغ سه صد و بیست هزار دالر امریکا و چهارده میلیون افغانی توسط سه کارمند نمایندگی نوی کابل بانک سرقت شده، دو تن از کارمندان متذکره گرفتار یک تن دیگر آن تا هنوز معلوم نیست. به تاریخ 3/8/1392 خبری از طریق طلوع نیوز در آن گفته شده سیگار یا اداره بررسی ایالات متحده امریکا میگوید بخاطر اعمار شفاخانه شهر گردیز یک صد هزار لیتر تیل از قرار فی لیتر یکصد دالر خریداری شده و میافزاید دوصد میلیون دالر امریکائی در وزارت صحت عامه افغانستان نیز ناپدید میباشد.

از روز مصئونیت غذائی در جهان در کشور ما زمانی حرف زده میشود که صدها هزار تن به نسبت تورید و توزیع غذاهای بی کیفیت به امراض مختلف مواجه شده اند. تورید انواع نوشابه ها، جوس، انرژی ها، فروش لبنیات در خریطه های پلاستیکی و غذاهای باسی میوه های زنگ شده در جاده ها و دوکان ها و انواع پاپرو و پوفک، چوشکی، چپس، جیلی، کاکائو، تخمک، روغن های پاکستانی یک مثال زنده میباشد که ادارات مربوط از جلوگیری توزیع آن با وجود وعده ها عاجز مانده اند. در حالیکه یک عده باغداران با استعمال دوا و کپسول که سبب بوجود آمدن خطرناک ترین امراض میگردد میخواهند وزن حاصل خویش را بلند ببرند و مسئولین وزارت زراعت در این رابطه نیز سکوت اختیار کرده اند.

خلاصه اینکه به باور آگاهان امور و مردم عامل دشواریهای فوق انجام بازیهای ریاکارانه و خصمانه یک عده کشورهای منطقه و جهان طی چهار دهه بخصوص دوازده سال گذشته بوده و میباشد که با تأسف هنوز هم ادامه داشته در این بازیهای خونین مردم افغانستان منحیث مواد سوخت و گوشت دهن توب قرار گرفته و می گیرند و بازیگران توانسته اند به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور ما را غارت نمایند. که هنوز هم ادامه دارد. بخاطر بیرون رفت از وضع موجود اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی خواه و تحول پسند جامعه و جلب همکاری صادقانه نهادها، سازمان ها از جمله پارلمانهای کشورهای منطقه و جهان بخاطر مساعد نمودن زمینه تدویر انتخابات شفاف، دموکراتیک و انتخاب افراد شایسته، صادق، ماهر در ریاست جمهوری شوراهای ولایتی در این شرایط حساس و سرنوشت ساز برای کشور و مردم یک امر حیاتی بوده و میباشد. در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور و مردم ما از این بیشتر قربانی بازیهای ریاکارانه خواهد شد.


October 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات