مركل آينده آلمان را موفقيت آميز خواند
رويترز رويترز

 
 آنگلا مركل به دنبال برتري حزب خود با كسب 5/41 درصد آرا در انتخابات پارلماني آلمان، اين نتيجه را فوق العاده خواند و در تشويق طرفدارانش گفت: تمام امكانات خود را به كار خواهيم گرفت تا چهار سال آينده، بهترين دوره و سال هاي موفقيت براي آلمان باشد.
 

به گزارش رويترز، مركل، كه براي سومين بار مي تواند صدر اعظمي آلمان را در اختيار داشته باشد، درباره احتمال تشكيل ائتلاف افزود: بسيار زود است كه بگوييم چگونه ادامه خواهيم داد و برنامه چيست؟ اما امروز بايد خوشحال باشيم.
احزاب حاكم دموكرات و سوسيال مسيحي به رهبري آنگلا مركل صدراعظم آلمان در هجدهمين دور انتخابات پارلمان بگونه نسبي بيشترين تعداد كرسي ها را به خود اختصاص دادند.
اما حزب ليبرال دموكرات آزاد نتوانست دست كم پنج درصد آراي لازم براي ورود به پارلمان را به خود اختصاص دهد، در نتيجه اين حزب در پارلمان جايي نخواهد داشت.
رويترز با تحسين برانگيز خواندن نقش مركل در طول بحران در منطقه يورو، افزود: محافظه كار آلماني با كسب بيشترين تعداد آراي موفقيت را براي حزب خود به ارمغان آورد.
رويترز شمار آراي كسب شده براي حزب مركل را از سال 1990 تاكنون بيشترين ميزان خواند و اضافه كرد: اين براي نخستين بار پس از جنگ است كه حزب دموكرات آزاد ليبرال با صدراعظمي نتوانسته به پارلمان راه پيدا كند و اين تاكنون در مجلس فدرال آلمان مشاهده نشده است.

مركل:درمورد شريك ائتلافي بعد از اعلام قطعي نتيجه انتخابات تصميم مي گيرم
 
برلين - صدر اعظم آلمان بعد از مشخص شدن نتايج اوليه انتخابات ملي مجلس و پيروزي حزب متبوعش گفت كه درمورد شريك ائتلافي خود براي تشكيل دولت آينده،فردا و بعد از مشخص شدن نتيجه قطعي آرا تصميم گيري خواهد كرد.
 

آنگلا مركل كه يكشنبه شب به همراه سران احزاب دموكرات و سوسيال مسيحي در جمع طرفداران خود در برلين سخن مي گفت، نتيجه بدست آمده براي حزب متبوعش را در انتخابات 2013 بسيار عالي توصيف كرد.
مركل خاطرنشان كرد:راي دهندگان امروز بار ديگر اعتماد خارق العاده خود را به ما نشان دادند و ما نيز قول مي دهيم كه با اين اعتماد به صورت مسوولانه و محتاطانه براي تشكيل دولت حركت كنيم.
صدراعظم آلمان كه با كسب اين نتيجه براي سومين بار رياست دولت اين كشور را برعهده خواهد داشت،افزود:اميدوارم چهار سال آينده دوران موفقيت آميزي براي مردم كشورم باشد.
مركل كه براي تشكيل دولت آينده مجبور به ائتلاف با يكي از احزاب راه يافته به مجلس ملي خواهد بود،افزود: حرف زدن درباه اين كه قدم هاي بعدي ما چه خواهد بود، هنوز زود است،ما فردا و بعد از مشخص شدن نتيجه قطعي انتخابات،در نشست سران حزب درمورد ائتلاف دولت تصميم گيري خواهيم كرد.
پراشتاين بروك نامزد حزب سوسيال دموكرات براي صدر اعظمي آلمان نيز در جمع هواداران خود رقابت انتخاباتي را بسيار عالي توصيف كرد و گفت: حزب ما هيچ نوع حدس و گمانه زني در مورد تشكيل دولت ندارد،از ديد من توپ در زمين مركل است و اوست كه بايد به دنبال پيدا كردن شريك ائتلافي اش باشد.
راينر برودله رييس حزب ليبرال دموكرات نيز كه با از دست دادن بيش از 10 درصدي امتياز انتخاباتي خود نسبت به انتخابات قبلي،شكست سنگيني را متحمل شده و درصورت تثبيت اين نتيجه از ورود به مجلس ملي و همچنين ائتلاف با دولت آينده محروم خواهد شد،نتيجه به دست آمده را سنگين ترين شكست در تاريخ فعاليت اين حزب دانست.
برودله كه در هنگام سخنراني در جمع طرفداران ليبرال دموكرات ها از سوي گيدو وستروله وزير امور خارجه آلمان و فيليپ روسلر، قائم مقام مركل و وزير اقتصاد دولت همراهي مي شد،گفت:تا مشخص شدن نتيجه قطعي انتخابات شب سختي را پشت سر خواهيم گذاشت.
رييس حزب ليبرال دموكرات با بيان اين كه هنوز به كسب 5 درصد آرا براي راهيابي به پارلمان اميدوار است،گفت:اين بدترين تنتيجه اي بود كه در تاريخ فعاليت حزب بدست آورديم و من مسووليت اين شكست را مي پذيرم.
براساس محاسبات اوليه از نتايج آرا، مجلس آينده آلمان 606 كرسي خواهد داشت كه حزب مركل با كسب 304 كرسي اكثريت مطلق مجلس را از آن خود خواهد كرد و سوسيال دموكرات ها، چپ ها و سبزها نيز در مجموع 303 كرسي را در اختيار خواهند داشت.
به موجب نخستين پيش بيني ها از نتيجه شمارش آرا،حزب دمكرات مسيحي (CDU) به رهبري آنگلا مركل پيروز انتخابات پارلماني آلمان در سال 2013 بوده است.
اين حزب به همراه حزب خواهري خود يعني حزب سوسيال مسيحي در ايالت بايرن (CSU) در مجموع حدود 42 درصد از آرا را به خود اختصاص داده است.
اين دو حزب مسيحي كه داراي فراكسيون مشتركي در مجلس آلمان هستند، به نام اتحاد احزاب مسيحي (Union) شهرت دارند.
حزب سوسيال دمكرات آلمان (SPD) كه با پر اشتاين بروك به عنوان نامزد اين حزب براي تصدي مقام صدراعظمي در اين انتخابات شركت كرده بود،توانست حدود 26 درصد آرا را كسب كند.
حزب سبزها (Grüne) كه در رقابت‌هاي انتخاباتي تمايل خود را براي ائتلاف با سوسيال دمكرات‌ها براي تشكيل دولت اعلام كرده است تنها موفق به كسب 8 درصد آرا شد و اين امتياز كاهش حدود 4 درصدي نسبت به انتخابات قبلي را نشان مي دهد.
حزب دمكرات آزاد (ليبرال)‌ (FDP) كه در انتخابات چهار سال گذشته با كسب 5/14 درصد به عنوان شريك ائتلافي در دولت آنگلا مركل حضور داشته است، موفق به كسب 5 درصد آرا نشد و با حدود5 /4 درصد در مجلس آينده حضور نخواهد داشت.
با اين نتيجه مركل ناگزير خواهد بود شريك ائتلافي جديدي براي خود پيدا كند كه پيش بيني مي شود اين شريك حزبي غير از سوسيال دموكرات ها نبوده و ائتلاف بزرگ دوره اول صدر اعظمي مركل دوباره شكل گيرد.
حزب چپ آلمان (Die Linke) نيز با كسب حدود 5 / 8 درصد آرا با كاهش حدود 4درصدي محبوبيت خود بار ديگر در مجلس ملي آلمان حضور خواهد داشت اما درمورد ائتلاف دولتي، مركل هيچ تمايلي براي ائتلاف با اين حزب ندارد.
حزب نوپاي جايگزيني براي آلمان (AfD ) نيز كه بيش از 5 ماه از تاسيس آن نمي گذرد با كسب نتيجه دور از انتظار 9/4 درصد آرا همچنان اميدوار به حضور در مجلس ملي است.
اين حزب خواهان پايان دادن به واحد پول مشترك يورو در اروپا است و برخلاف نظر عمومي طرفداران آن اعتقاد دارند واحد پول يورو مانع از انسجام و همبستگي بيشتر اروپا خواهد بود.
حزب تازه تاسيس دزدان دريايي (Piraten) نيز با كسب 5/ 2 درصد آرا از حضور در پارلمان آلمان باز مانده است . 

رایزنی مرکل برای تشکیل دولت آغاز شد

ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی آلمان به ریاست صدراعظم، امروز با هدف دستیابی به راهکاری درست برای تشکیل دولت ائتلافی آتی تشکیل جلسه می‌دهد.

 با پایان یافتن انتخابات پارلمانی و پیروزی «آنگلا مرکل» وی تلاش‌ها برای تشکیل دولت ائتلافی رو آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، وی و افراد برجسته حزبش امروز تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره راهبرد مناسب برای تشکیل ائتلاف با چپ گرایان به نتیجه برسد.

ائتلاف دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی با به دست آوردن 41.5 درصد آرا  و در شرایطی که فقط با کسب 5 درصد آرا می‌توانست اکثریت را در بهترین نتیجه را در 23 سال گذشته در انتخابات به دست آورد. با این حال دموکراتیک آزاد نتوانست آرای لازم را کسب کند از این رو مرکل باید با حزب دیگری تشکیل ائتلاف دهد. حزب دموکراتیک آزاد تاوان سیاست‌های نامناسب درباره مالیات‌ها را پس داد.

به نطر می‌رسد مرکل باید با سوسیال‌دموکرات‌ها و « پیر اشتاین‌بروک» رقیب شکست خورده در انتخابات و یا با حزب سبز  دولت ائتلافی را ایجاد کند.

«فولکر کاودر» رئیس پارلمانی ائتلاف دموکرات مسیحی و سوسیال‌مسیحی در پارلمان آلمان در این مورد به شبکه تلویزیونی (ARD) گفت: « ما 2 راه پیش رو داریم، سوسیال‌دموکرات‌ها یا سبزها, و در جلسه درباره اینکه گفت‌وگوها چگونه باید ادامه داشته باشد رایزنی خواهیم کرد.»

وی گفت که دولتی قدرتمند در کشور ایجاد خواهد شد.

«اولاف شولتس» یکی از مقامات برجسته سوسیال‌دموکرات که درباره ائتلاف احتمالی حزبش با مرکل جلسه تشکیل داده بود، تمایلی برای ابراز حمایت آشکار در این زمینه ندارد.

شولتس در این مورد گفت: «ما نمی دانیم که صدراعظم چه تصمیمی دارد. وی ماموریت تشکیل دولت را بر عهده دارد.»

انتظار می رود تشکیل دولت ائتلافی در آلمان چندین هفته به طول انجامد. 


بانوی پیروز انتخابات آلمان کیست؟

صدراعظم آلمان که برای سومین بار حزبش در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد یکی از قدرتمند‌ترین سیاستمداران جهان شناخته شده است.

 «آنگلا دروتئا مرکل» صدراعظم آلمان در سال 1954 در هامبورگ متولد شد. پدرش کشیش و مادرش معلم بود. پس از تولد وی، خانواده‌اش به آلمان شرقی مهاجرت کردند. وی در سال 1973 در دانشگاه لایپزیگ به تحصیل فیزیک پرداخت و دکترای خود را در مقطع شیمی فیزیک در سال 1986 گرفت.

در سالهای پایانی دولت کمونیستی آلمان شرقی، مرکل در اعتراضات خیابانی شرکت فعالی داشت و عضو حزب تازه تاسیس حرکت دموکراتیک شد. وی در زمان فروپاشی دیوار برلین به عنوان سخنگوی حزب فعالیت می‌کرد.

در سال 1990 مرکل عضو حزب دموکرات مسیحی شد و در پایان همین سال به عنوان نماینده این حزب وارد پارلمان آلمان شد.

در ژانویه 1991 هلموت کهل (صدراعظم وقت آلمان) او را به عنوان وزیر بانوان و جوانان  انتخاب کرد و سپس وی پست خود را به وزیر محیط‌زیست، حفظ طبیعت و بالاًخره به امنیت رآکتورها تغییر داد و این وزارت را تا سال 1998 که به قدرت گرفتن حزب سوسیال دموکرات آلمان به رهبری «گرهارد شرودر» انجامید، نگه‌داشت. وی تلاش کرد تا با سوسیال‌دموکرات‌ها ائتلاف کند که بی‌نتیجه بود.

آنگلا مرکل در سال 2000 به عنوان دبیر کل حزبش انتخاب شد. با این وجود در سال 2002 «ادموند اشتویبر» دبیر کل اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن که با دموکرات مسیحیها در پارلمان متحد است به عنوان نماینده دو حزب متحد برای صدر اعظمی کاندیدا شد.

این دو حزب با رهبرانشان (مرکل و شتویبر) بارها شرودر صدراعظم وقت و سوسیال دموکراتها را تحت عناوین مختلف سیاستهای غلط اقتصادی، افزایش بدهی‌های کشور و مهم‌تر از همه تعداد بسیار زیاد بیکاران مورد سرزنش قرار می‌دادند. با این وجود اتحاد آنها بار دیگر در سال 2002، بیشتر به خاطر سیاستهای آنها در مورد جنگ با عراق از ائتلاف سبز-قرمز به رهبری گرهارد شرودر و یوشکا فیشر شکست خورد.

با افزایش بدهی‌ها و بیکاران کشور در سالهای 2003 و 2004، فشار بر شرودر و متحدانش بیشتر شد تا آنجا که دموکرات مسیحی‌ها در سایر ایالتهای آلمان به پیروزی رسیدند. سوسیال دموکراتها و شرودر برای جبران این شکست‌ها پیشنهاد به عقب کشاندن انتخابات پارلمانی در سال 2005 را دادند، تا به رقبای خود محبوبیتشان را میان مردم به اثبات برسانند. در حالی که کارشناسان امیدی برای سوسیال دموکرات‌ها نمی‌دیدند.

همه اینها زمینه‌ای شد تا هشتمین صدراعظم آلمان دبیر کل اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان از 22 نوامبر 2005 صدراعظم کنونی و اولین بانوی صدراعظم در تاریخ آلمان بشود.

وی دولت ائتلافی با حزب همپیمانش اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن و حزب سوسیال دموکرات آلمان  را تا سال 2009 رهبری کرد. این ائتلاف پس از دو ماه مذاکره در پس انتخابات فدرال آلمان در 2005 تشکیل شد. پس از انتخابات فدرال در سال 2009 و خروج سوسیال دمکرات‌ها از دولت، مرکل دولت ائتلافی جدید را با مشارکت حزب دموکرات آزاد تشکیل داد.

مرکل که در پی اولین انتخابات مشترک هر دو آلمان شرقی و غربی در دسامبر 1990 و از ایالت «مکلنبورگ-فورپومرن» که از ایالات آلمان شرقی سابق بود، به پارلمان راه یافته از سال 2000 تا کنون رئیس اتحادیه دموکرات مسیحی‌ها بوده و رئیس دولت ائتلافی آلمان فدرال است.

مرکل اولین صدراعظم زن آلمان و اولین شهروند آلمان شرقی سابق است که بر آلمان دوباره متحد شده حکم می‌راند. برای سه سال متوالی (2011، 2012، 2013) مجلهٔ فوربس وی را به عنوان قدرتمندترین زن جهان معرفی کرد.

اکنون 13 سال است که او دموکرات مسیحی‌های آلمان را، آرام و بی‌سر و صدا، با از میدان‌به‌‌در کردن تمام مخالفان مذکر خود، رهبری ‌می‌کند و در این مدت به خوبی ثابت شده است که مرکل از توانایی رهبری بالایی برخوردارست.September 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی