مروری بربخشی از حوادث و رویداد های یازده سال گذشته کشور ما
فرهاد فرهاد

مگو که خرمن مارا کدام صاعقه سوخت

                                                           دگر مگو که برین کاروان شبیخون زد

مگو چه اهریمن آتش فساد را افروخت

                                                         مگو کی برد تاراج هستی مارا

و بر سر چی دکانی نهاد و چند فروخت

                                                        که من شناخته ام دزدهای قافله را

                                       (مرحوم فانی )

یازدهم سپتمبر سال جاری یازده سال از فروریزی آسمان خراشان امریکا میگذرد زیر همین بهانه سردمداران قصر سفید و متحدین جهانی آنها غوغای را زیر نام مبارزه با القاعده ‚ تروریزم ‚مواد مخدر وغیره بر پا کرده با تدویر اولین جلسه در بن با استعمال سلاحهای پیشرفته نظامی برنهادهای نظامی کشورما یکبار دیگر گماشته گان گوش بفرمان خویش را که در غارت ثروتهای مادی ‚ معنوی کشور ‚ مردم و جاری ساختن سیل های خون شهرت جهانی داشتند برفرق ده ها ملیون مردم افغانستان میخ کوب وچهل و سه کشور را در کشورما مستقر ساختند که نتایج مثبت مبارزه با تروریزم ‚ مواد مخدر ‚دفاع از حقوق بشر ‚ زن ‚ احیا بازسازی وغیره نظر به جنایات خونین که در کشورما انجام شده با تاسف هنوزهم ادامه دارد بسیار ناچیز و حتی قابل لمس نمیباشد .

مردم و جهانیان بخوبی میدانند که قبل از هجوم کشورکشایان در کشورما تولید ‚ کشت و قاچاق مواد مخدر سالانه از هفت الی هشت صد تن اضافه نبود نظر به گفته مسولین سازمانها از جمله سازمان ملل متحد حالا سالانه به شش الی هفت هزار تن افزایش یافته که در حال حاضر افغانستان تهیه کننده نودوسه فیصد مواد مخدر در جهان محسوب میشود که منافع آن به جیب مافیای بین المللی مواد مخدر ‚ مخالفین مسلح افغانستان و عده از سران کشورهای منطقه و جهان میریزد پس اگر چنین نیست چرا مانع کشت و ترافیک آن در نقاط که قوت های شان مستقر است نمیشوند سوال اینجاست ؟ چطور از راه زمین و هوا به کشورهای جهان انتقال داده میشود بباور آگاهان امور و مردم ما یکی از عوامل خونریزی های موجود این عاید سرشار میباشد زیراکه همه میدانند ادارات کشورهای منطقه و جهان از جمله اداره ای اس ای ‚ کشورهای ایران ‚ بریتانیا ‚ عربستان سعودی ‚ کشورهای خلیج امکانات مالی که در اختیار دارند یک عده افراد ساده و نادان کشور های منطقه از جمله کشور مارا زیر بهانه دفاع از دین مقدس اسلام آموزش داده بعد از تمویل تسلیج غرض حملات انتحاری به کشورما اعزام مینمایند کشورهای متذکره با گل آلود نمودن آب ماهی گرفته بزرگترین خدمات را برای کشورهای غارتگر و متجاوز جهان نموده و مینمایند .

حالا همه پی برده اند که جنایات که طی قریب چهل سال در کشورما انجام شده عامل آن کشورهای فوق ذکر بوده که باتاسف هنوزهم ادامه دارد میافزایند اگر سالانه یکنیم میلیارد دالر قصر سفید به نظامیان پاکستان ندهد اداره ای اس ای نمیتواند ده ها هزار مراکز آموزشی هراس افگنان را که در آنطرف خط دیورند زیرنام مدارس دینی فعال میباشند تمویل ‚ تجهیز و آموزش دهند عربستان سعودی کشورهای خلیج بریتانیا مثل آن .

به نسبت سازمان دهی انتخابات تقلبی از جمله ریاست جمهوری ‚ پارلمانی و بالا کشیدن افراد غیر ماهر کورمغز ‚ کم سواد ‚ فاسد در نقاط های کلیدی با وجود سرازیر شدن قریب به هفتاد ملیارد دالر زیرنام کمک به افغانستان هنوزهم چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست در روستاها بسیاری آنها گرسنه میباشند .

جوانان که هفتاد فیصد نفوس کشور مارا تشکیل میدهند اکثریت شان به نسبت بیکاری به آینده بهتر کمتر اعتماد داشته صدها هزار تن آنها به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح پیوسته اند .

تعداد معتادین به مواد مخدر رو به افزایش بوده قریب به یک ملیون تن از جمله زنان و جوانان به مواد مخدر مبتلا بوده کلنیک های صحی دولتی و شخصی توان بیش از دو فیصد تداوی آنها را ندارند طبابت به تجارت تبدیل شده اکثریت مردم در شهرها و روستاها توان دسترسی به تداوی مجانی را نداشته موجودیت ادویه بی کیفیت در یک عده  دواخانه ها سبب افزایش امراض گردیده .

موجودیت فقر گسترده ‚ بیکاری ‚ فضای ترس وحشت از ناحیه سرقت های مسلحانه ماین گذاری های روی جاده حملات انتحاری بمباردهای هوایی بلند رفتن قیمت مواد غذایی سوخت سبب شده که قریب به هفتاد فیصد مردم از جمله زنان به امراض های فزیکی و روانی مبتلا شوند زیربیناهای اساسی از جمله تولیدی خدماتی تجارتی به نرخ کاه معاش زیرنام خصوصی سازی لیلام صدها هزار تن کارمندان و کارگران ماهر آن غرض کاریابی مجبور شده اند به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نمایند .

به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی و تورید اجناس و مواد بی کیفیت تقلبی تجملی یا اجناس و موادیکه در داخل کشور تولید میگردد خواستهای هموطنان مارا مرفوع میسازد ده هاهزار موسسات کوچک و بزرگ ورشکست کارمندان و کارگران ماهر آن با قبول توهین و تحقیر مجبور شده اند غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نمایند صدها تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران انسانها شده اند .

به نسبت اعمال نفوذ مافیای اقتصادی در نهادهای کلیدی تاهنوز قانون ضد احتکار وضد انحصار به تصویب نرسیده درین اواخر سرو صدای به نسبت گم شدن طرح قانون ضد انحصار بین وزارت پارلمانی و پارلمان کشور براه انداخته شده به نسبت تثبیت مالیات و مخصولات گمرکی غیرعادلانه موالدین از جمله پیشه وران و صنعت کاران زارعان و باغداران ما نتوانسته اند با اجناس و مواد خارجی رقابت سالم نمایند .

در اتاق تجارت و صنایع  یک عده کمپرادوران تسلط پیدا کرده اند اکثریت آنها به کمپنی های هندی ایرانی چینائی مواد اجناس از جمله دواهائیکه که کیفیت آن نسبت به مارک و نشان آن پائین است فرمایش داده بالای هموطنان ما بفروش میرسانند در حالیکه مسولین وزارت مالیه از دستاوردها حرف میزند در سال 1390 بیست و نه هزار آهن باب کهنه و داغمه را ادارات مربوطه بالای جلابان به فروش رسانیده آنها آهن باب متذکره را به پاکستان انتقال داده اند .

مسولین اخذ مالیات آنرا نیز دستاورد میخوانند باوجود تقاضای صنعت کاران ادارت مربوطه حاضر نشده که آهن باب متذکره را در مقابل قیمت در اختیار شان قرار دهند همچنان مسولین وزارت مالیه از موجودیت فساد در گمرکات کشور انکار نموده .

افشا شدن دارائی های آقای زاخیلوال که توسط کارکنان تلویزیون طلوع صورت گرفت و آقای زاخیلوال یک و نیم ملیون دالر را ثمره کار چند سال خویش عنوان کرده مورد سوال ملیون ها مردم قرار گرفته .

بتاریخ 1391/6/16 خبری از طریق تلویزیون طلوع نشر در آن گفته شده که نزدیکان حامد کرزی از جمله رئیس دفتر و سخنگوی وی ماهوار سه صدو پنجاه هزار افغانی معاشات امتیازی بدست میاورند چندین دیگر مثل آن که معاش دو ماهه نزدیکان وی یازده ملیون افغانی میشود .

یک تن از روسای اداره مبارزه با ارتشا وفساد اداری که تخلص آن بهروز میباشد بتاریخ 1391/6/16 از طریق تلویزیون طلوع گفت ازینکه قبلا اطلاع یافتیم که یک عضو ولسی جرگه به اسم همایون بخاطر گرفتن قرارداد یک صدوسه ملیون دالری وزارت دفاع ملی برای یک شرکت قراردادی خواهان سه ملیون دالر از وی شده .

ازین لحاظ در جلسه داوطلبی من نیز به صفت نماینده اداره خویش اشتراک در آنجا همه شاهد بودند که تدویر جریان جلسه را همایون مذکور بدست گرفته  و بی مورد اشتراک کنندگان را تهدید میکرد ازینکه من خواهان شفافیت درین رابطه شدم وی آقای لودین رئیس مبارزه با فساد و آقای نظری سرپرست وزارت دفاع ملی را خلاف صلاحیت و بدون داشتن اسناد قانونی به لوی سارنوالی معرفی کرده در حالیکه اعضای ولسی جرگه حق نظارت را برعملکرد حکومت باساس استیضاع و استجواب داشته آیا عمل وی به کدام ازین دو برابر میباشد .

از جانب دیگر رئیس یک شرکت از راه تلویزیون طلوع گفت من شش ملیون دالر بخاطر تضمین برده بودم در جریان جلسه به من گفتند کسی در دهلیز باتو کار دارد بیرون شدم مرا تهدید نمودند تا مجبور شذم از اشتراک در داوطلبی استعفا نمایم .

آقای دپلوم انجینر نواندیش شاروالی که اکثریت ادارات ‚ نهادها سازمانها در داخل و خارج کشور به عنوان شاروال پرتلاش و غیره در جلسات رسمی خویش وی را تقدیر نموده اند حالا در یک وضع بسیار دشوار گیر مانده از یک طرف خواستهای برحق اکثریت باشندگان شهر کابل که میخواهند بمرور زمان برآورده شود از جانب دیگر یا صدها تن غاضبین زمین زورمندان جنگ افروزان عاملین فساد ناقضین حقوق بشر مافیای مواد مخدر ‚ اقتصادی و جنایت کاران که خلاف قانون شهرک ها ‚ قصر ها ‚ بلند منزلها ‚ مارکیت ها را در مناطق مسکونی برای خود و یک عده افراد گوش بفرمان خویش خلاف قانون اعمار نموده اند دست پنجه نرم کرده به این مبارزه دشوار خویش ادامه داده مردم میگویند اگر حمایت کشورهای خارجی از حمایت افراد فوق الذکر دور شود درین مبارزه حق بر باطل آقای نواندیش شهردار پرتلاش و صادق کابل آغاز نموده پیروز خواهد شد .

طی یک نیم سال گذشته بیش از شش هزار فیر راکت بالای قرآ ولسوالی های ولایت کنر توسط گماشتگان اداره ای اس ای از آنطرف خط دیورند پرتاب شده که در نتیجه ده ها خانه ویران صد ها تن خانه و کاشانه شان را ترک نموده اند وصدها تن ازین ناحیه کشته و زخمی شده مردم از سکوت اختیار کردن مقامات ریاست جمهوری سخت به تنگ آمده آقای واحدی والی ولایت کنر این عمل را از طریق وسایل اطلاعات جمعی تجاوز مستقیم پاکستان بر حریم کشورما خوانده مردم مناطق متذکره میگویند اگر دولت درین رابطه تصامیم اتخاد ننماید ما حاضر هستیم جهاد را برعلیه تجاوزگران پاکستانی اعلان نمائیم .

آقای نورالحق علومی بتاریخ 1391/06/23 از طریق رادیو آزادی گفت ازینکه از پائین تا بالا مقامات ذیصلاح به نسبت پرتاب راکت ها از جانب نظامیان پاکستانی سکوت اختیار نموده اند ممکن است صلاحیت تصمیم گیری در خارج از کشور درین رابطه باشد .

مردم میگویند ملیشه های پاکستانی چندین کیلومتر به افغانستان داخل شده اند باشندگان والسی های گوشته و لعلپور میگویند ملشه های متذکره برای آنها اخطار داده اند که مناطق مسکونی شان را ترک نمایند به نسبت اخطار هایکه بالای شان صورت گرفته مناطق مذکور را ترک نموده به مرکز ننگرهار آمده اند آنها دریک گردهمایی که صدها تن اشتراک داشتند خواهان عکس العمل جدی از دولت افغانستان در مقابل عملکرد پاکستانی ها شده اند

مردم از ناحیه تجلیل نکردن روز استقلال و استرداد یعنی نودو سومین سالگرد آزادی در سراسر کشور  سخت نگران میباشند .

از جانب دیگر از بین بردن آثار تاریخی و فرهنگی زیر بهانه های مختلف ‚ عدم توجه به احیا مجدد آثار باستانی ولایات بلخ ‚ غزنی ‚ هرات ‚ بامیان و سایر مناطق را یک زمینه سازی بخاطر فراموش کردن افتخارات نیاکان ما برای نسل آینده می دانند .

از روز شهدا زمانی در کشور تجلیل به عمل میاید که صدها هزار خانواده شهید معلولین معیوبین روزگاریکه از جمله صادقترین و پیشگام ترین افراد کشور بودند حالا روی مجبوریت دست گدایی را در جاده ها به مردم دراز می نمایند در حالیکه یک عده از گردانندگان امور برای خود نزدیکان دوستان و گماشتگان خویش صدها هزار افغانی ماهوار زیر نامهای مختلف امتیاز قایل شده برای فامیل های شهدا معیوبین معلولین معاشی  پرداخته میشود که مصرف آب نوشیدنی ماهوار فامیل آنها را تکافو نمیکند .

آگاهان امور نامگذاری دانشگاهی تعلیم و تربیه کابل را بنام استاد برهان الدین ربانی مخالف خواست صدها مردم از جمله شهرونان کابل که در جنگ های قدرت طلبی عزیزان خویش را از دست داده دارائی های شان چوروچپاول به پاکستان انتقال داده شد میدانند .

جای تاسف است که هنوزهم مافیای زمین زورمندان جنگ سالاران غارت گران ثروت های مادی و معنوی کشور که از ملیون ها دالر پولهای نامشروع شهرک ها قصر ها بلند منزلها مارکیت های تجارتی تجارت خانه ها در داخل و خارج کشور اعمار نموده اند ریاکارانه سنگ دفاع از دموکراسی و انتخاب آزاد برسینه زده تا بتوانند چند روز دیگر به زندگی ننگین خویش ادامه دهند .

وسایل اطلاعات جمعی خبر میدهند که از آغاز سال جاری میلادی به نسبت حملات سربازان داخلی و کسانیکه با یونیفورم نظامی افغانی ملبس بودند پنجاه تن سربازان خارجی کشته شده آگاهان امور علت آن را گسترش اعمال نفوذ ادارات استخباراتی کشورهای همسایه در ارگانهای قوای مسلح و برخورد ناسالم قوت های خارجی در بسیاری موارد همرای مردم در جریان جنگ و خارج آن میخوانند .

ملا عمر در پیام عید سعید فطر برای زیر دستان خود گفته که برای غیر نظامیان آسیب نرسانند در پیام اصافه شده که مقامات طالبان توجه لازم به آموزش و پرورش دارند و اگاهان امور و مردم ادعای وی را دور از حقیقت دانسته میافزایند نظر به گزارش سازمان ملل متحد طی شش ماه گذشه مسول قتل هشتاد فیصد کشته شده گان مخالفین دولت افغانستان میباشد .

یک عضو پارلمان بتاریخ 1391/05/27 از طریق تلویزیون طلوع گفت اکثریت قرارداد های بزرگ در کشورهای تمویل کننده همرای شرکت های خودشان عقد میگردد افزود آنها قرارداد ها را به قیمت مواد در کشور خویش همرای شرکت ها عقد مینمایند بعد از آن این قرارداد ها به چند دست داده میشود که درین معامله بیش از شصت فیصد پول آن به جیب معامله گران میریزد .

یک خانم که عضو پارلمان میباشد بتاریخ 1391/05/26 از طریق پروگرام گفتمان تلویزیون طلوع اظهار داشت یک عده افراد و گروها جنایات را انجام میدهند به کوه ها رفته بعد از یک مدت دوباره زیرنام پیوستن به پروسه صلح مراجعه نموده هیچ مقام آنها را مورد بازپرسی قرار نمیدهد این کار سبب بی اعتمادی بین مردم و دولت گردیده افزود یک عده دیگر آنها در سابق جنایات را انجام داده حالا زیرنام اربکی به مردم آزاری نیز شروع کرده اند.

ده ها تن طی هفته دوم ماه سنبله بواسطه یک عده افراد در ولایت کندز کشته شده اند مردم این عمل را کار اربکی ها خوانده مسولین وزارت امور داخله قوت های مسلح غیر مسول را به انجام این عمل متهم مینمایند ده ها تن در ولایت هلمند از جمله کودکان و زنان بواسطه مخالفین مسلح سر بریده شده .

بتاریخ 1391/05/26 جلسه سران کشورهای اسلامی در مرکز عربستان سعودی دایر اشتراک کننده گان آن خواهان تامین صلح بین دولت افغانستان و طالبان شدند و همکاری خود را درین رابطه اعلان نموده و نقش پاکستان را درین رابطه عمده خواندند اگاهان امور این فیصله ها و تقاضاها را ریاکارانه خوانده میافزایند که کشور سعودی چندین مرتبه این وعده ها را به مردم ما داده اما در عمل هیچ کاری انجام نداده .

از روز جهانی صلح زمانی در کشور تجلیل بعمل میاید که مخالفین مسلح هنوزهم به اعمال حملات انتحاری و سایر جنایات ادامه داده سبب کشتار مردمان بیگناه گردیده اند

نورالحق علومی بتاریخ 1391/06/23 از طریق رادیو آزادی گفت یک عضو پارلمان انگلستان درین اواخر گفته که مردم افغانستان اصلاح پذیر نیستند باید آنها به هشت قسمت تقسیم شوند میافزاید این نسخه پردازی تکرار تجزیه خط دیورند میباشد که در زمان عبدالرحمن خان انگلیس ها انجام دادند .

جنرال حمیدگل رئیس اسبق اداره ای اس ای میگوید کسانیکه در راس قوت های امنیتی افغانستان مقرر میشوند باید با پاکستان بخصوص اداره ای اس ای روابط خوب داشته باشند واین افراد نباید به هندوستان تمایلی داشته باشند .

وزارت خارجه امریکا گروه حقانی را شامل لست سیاه خود ساخت و بارک اوباما در سخنرانی اخیر خویش به مردم امریکا گفت ما طالبان را در افغانستان ضعیف ساختیم تا اخیر سال 2014 برنده این جنگ میباشیم مردم و اگاهان امور از تکرار این نوع وعده ها و دروغ های شاخدار سخت خسته شده اند میافزایند تازمانیکه بالای ادارات استخباراتی کشورهای تمویل کننده از جمله ای اس ای ‚ عربستان سعودی ‚ کشورهای خلیج بریتانیا ایران و غیره غرض جلوگیری از تمویل هراس افگنان و سایر جنگ افروزان فشار وارد نشود نمیتوان به این نوع وعده های بلند بالا امیدوار بود .

درین اواخر در یک عده ولایات زیر نام خیزیش های مردمی تحت عنوان مخالفت با طالبان یک عده افراد سربلند کرده اند مردم ازینکه در شیر سوخته اند دوغ را پوف کرده میخورند و این نوع خیزیش های فرمایشی و نمایشی را تکرار انجام جنایات قریب به چهار دهه گذشته در کشور دانسته میافزایند اگر گردانند گان امور خواهان صلح و ثبات واقعی در کشورما میباشند بجای مصارف صدها ملیون افغانی بالای اربکی ها و غیره در تقویه قوای مسلح مدرن با جلب افسران تحصیلکرده ماهر ‚ صادق به وطن صادقانه گام بردارند زیراکه توسط افراد بی سواد و ناآگاه صلح و ثبات در کشور تامین نمیشود .

در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده که سران طالبان در سال جاری چهار صد ملیون دالر از مافیای مواد مخدر شرکت های مخابراتی تجارتی ساختمانی و مردم باج گرفته اند که این عمل سبب گسترش بحران در کشور گردیده .

همایون رئیس دفاع و تمامیت ولسی جرگه آقای لودین رئیس اداره مبارزه با فساد و ارتشا را به خواستن هژده ملیون دالر از ناحیه عقد قرارداد البسه وزارت دفاع ملی متهم نموده و آقای بهروز یکی از روسای اداره متذکره قبلا همایون را از طریق وسایل اطلاعات جمعی به خواستن سه ملیون دالر نیز متهم نموده بود .

پولیس افغانستان توانست از ولایت بدخشان پنج ونیم تن مواد مخدر را کشف و ذبط نماید .

نتایج یک نظر سنجی اخیر نشان میدهد که حمایت مردمان کشورهای غربی  از جمله اروپا و امریکا در مورد حمایت از جنگ افغانستان کاهش یافته مردم مارا عقیده برانست اگر کشورهای فوق الذکر خواهان تامین صلح و ثبات واقعی در کشورما باشند ؟جنگ درکمترین وقت خاتمه می یابد یکی از عوامل عمده که باعث چالش های موجود در کشور گردیده مسلط بودن عاملین فساد گسترده جنگ افروزان غاضبین ملیون ها جریب زمین مافیای مواد مخدر اقتصادی قاچاقبران سنگ های قیمتی آثار باستانی جنایت کاران سازمان یافته زن ستیزان مردم ستیزان قانون ستیزان فرهنگ ستیزان عاملین دامن زدن خصومت های قومی لسانی سمتی مذهبی تنظیمی حزبی و خشونت های خانوادگی در بعضی نقاط کلیدی کشورمیباشد گروهای فوق الذکر بزرگترین سد بخاطر دستیبابی تامین وحدت ملی دولت سازی رشد دموکراسی ترقی رفاه عامه بوده و میباشند با افزایش گسترش فرهنگ معافیت عدم تطبیق یکسان قانون وعدالت اجتماعی نبود یک اداره سالم و متکی به قانون بازار آنها گرم بوده و هر روز برای شان ماه عسل میباشد و آنها به هیچ وجه حاضر نیستند این چانس طلائی را از دست دهند .

از طریق پروگرام زنگ خطر اگاه شدیم که شورای امنیت کشور مکتوبی را در سال 1389 غرض گرفتاری صد ها تن غاضبین زمین به لوی سارنوالی و اداره لوی سارنوالی مکتوب متذکره را به ناحیه و حوزه سیزدهم رسما خبر داده اما مسولین ادارات درین رابطه هیج کاری را انحام نداده اند .

اعضای ولسی جرگه در مورد عقد قرار داد نفت شمال با یک شرکت چینائی اظهار نگرانی نموده آن را غیر شفاف خوانده میافزایند اگر تصفیه نفت متذکره در داخل کشور صورت گیرد شش ملیارد دالر نفع اگر در خارج کشور صورت گیرد سه میلیارد دالر نفع به کشور عاید میگردد و آنها مداخله غیر مستقیم مافیای اقتصادی را درین رابطه دور از امکان نمیدانند .

نظر به ادعای حقوق بشر یک خانم در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی که بالایش تجاوز صورت گرفته بود توسط یک مولوی دو صد دره زده شد و مرد مجرم که به وی تجاوز کرده بود با جریمه نقدی رها شده ولسوال ولسوالی متذکره این ادعا را از طریق رادیو بی بی سی دور از واقعیت خوانده .

زلمی زابلی عضو مشران چرگه از طریق گفتمان تلویزیون طلوع گفت که وزارت دفاع ملی به قیمت صدها ملیون دالر زمین های خویش را در ساحه شیرپور ‚ بگرامی بالای غاضبین زمین بفروش رسانده و پسر وزیر دفاع وقت یک قرارداد دوازده ملیون دالری را عقد نموده بود تا هنوز حاضر نشده که آن را انجام دهد .

سردمداران امریکا بعد از بازگشت سی وسه هزار سربازان به کشورشان ادعا نموده اند که به هدف خود رسیده اند آقای جبار قهرمان از طریق وسایل اطلاعات جمعی اظهار داشت ممکن است امریکا در عقب پرده اهداف که داشته رسیده باشد اما از ناحیه عدم اهمیت در کوچه های وزیر اکبر خان چندین پوسته پولیس هنوزهم وجود دارد که جلو ناامنی ها را گرفته نمیتواند میافزاید بخاطر ختم جنگ به این کمیت قوای داخلی و خارجی نیاز نبوده بلکه به یک مدیریت سالم نیاز است .

ششم میزان سال جاری شانزده سال از مسلط شدن گروهای زیرنام طالب ها در شهر کابل سپری میشود آنها بعد از مسلط شدن مطابق سناریوی کشورهای مهاجم بزرگترین جنایات خونین مانند به شهادت رسانیدن دکتور نجیب اله و برادر آن را ‚ انفجار بت های بامیان ‚مبدل نمودن سرزمین انگور یعنی کوهدامن زیبا به سرزمین سوخته کشتار جمعی در ولسوالی های یکاولنگ قیصار کوهدامن قطع دست و پای اعدام های خودسرانه کیبل زدن و مسدود نمودن دروازهای علم و معرفت به روی زنان وغیره را به این ملت روا داشتند باتاسف هنوزهم حامیان شان در داخل و خارج از حمایت آنها دست نکشیده به کشتار مردم بیگناه ادامه میدهند .

خلاصه اینکه تجربه خونین یازده سال گذشته ثابت ساخت که کشورهای خارجی و گماشته گان شان به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیباشند که یک افغانستان آزاد  اباد و پیشرفته در جهان وجود داشته باشد که مبدل ساختن کشور ما به پایگاه بین المللی مواد مخدر میدان نبرد کشورهای منطقه و جهان ‚ کوره های اتش و گرداب های خون ‚ بازار مصرفی اجناس خارجی و تهیه کننده مواد خام ‚ آزمایش انواع ایدولوژیها و وسلاحهای پیشرفته کشورهای منطقه و جهان یک مثال خوب میباشد .

که غرض بیرون از ین وضع موجود به اتخاذ تصامیم عاقلانه عالمانه واقعیبینانه صادقانه نیروهای که خواهان یک افغانستان آباد با ثبات پیشرفته و مترقی میباشند نیاز حیاتی بوده و میباشد .

وقت آن رسیده که دست اتحاد و یک پارچگی را باهم دراز نمائیم تا با تدویر انتخابات شفاف 2014 که پیشرو است یک اداره سالم و متکی به قانون را ایجاد نموده و نمائیم.

باید گفت بخاطر دستیابی به اهداف فوق الذکر جلب سازمان ها نهادهای صلح جو ترقی پسند از جمله پارلمانهای منطقه و جهان یک امر حیاتی بوده درغیر از آن بحران خطرناک جبران ناپذیر هر لحظه مارا بسوی نابودی ابدی سوق خواهد داد .

در آن وقت بعد از مردن گریه کردن سودی نداشته و نخواهد داشت .


September 30th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات