معرفی از طریق رسانه ها
افکک افکک


 

اتحاد افغان در مبارزه علیه فساد اداری یا AFCAC  توانسته است طی مدت زمان فعالیت خویش در راستای مبارزه با فساد اداری اهداف این اداره را توسط کارکنان و مؤسسین خویش در برنامه های مختلف از طریق رادیو- تلویزیون- اخبار- یب سایت ها و کنفرانس های مطبوعاتی به جامعه برساند .

اداره افکک همواره تلاش دارد تا تمام افراد جامعه را برای مبارزه با فساد  به دور هم جمع نموده و به ایشان بیاموزانند اینکه مبارزه با این بُهران وظیفه ایمانی و وجدانی هر فرد مسلمان میباشد. این اداره برنامه های آموزشی را به سطح مرکز وولایات برای افراد مختلف راه اندازی نموده است . که تمام برنامه های  روی دست در این اداره هدف مبارزه با فساد اداری را دارد. که از طریق نشر وچاب بروشر ها - خبر نامه ها و پوستر های تبلیغاتی در دسترس مردم قرار گرفته است .

ناگفته نماند که افکک درراستای این مبارزه به کمک مردم نیاز دارد. هرگاه متظررین فساد اداری به این اداره مراجعه میکند. از تمام خدمات این اداره مستفید شده میتوانند .یعنی  اینکه برای شان مشوره ها داده میشود  و مشکلات شان از طریق رسانه ها میتوانند به گوش مقامات رسانده و قضایای شان را مستند سازی  نماید.


June 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها