مقصر کیست؟
فرهاد فرهاد

 

هر که پا کج می نهد خون دل ما میخوریم

شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما

(بیدل)

در اخیر هفته دوم ماه اسد سال جاری نماینده سازمان ملل متحد یا یوناما گزارش هشتاد صفحه ای خویش را به نشر رسانید. در بخشی از گزارش نماینده متذکره از افزایش بیست و سه فیصد تلفات غیر نظامیان در شش ماه اول سال جاری میلادی در کشور ما خبر داده اظهار نگرانی نموده می افزاید مسئول هفتاد چهار فیصد تلفات فوق الذکر مخالفین مسلح و نه فیصد آن مسئولین قوت های داخلی و خارجی میباشند.

مردم و آگاهان امور را در این رابطه عقیده بر آنست قریب دوازده سال قبل کشور گشایان توسعه طلب با تدویر جلسات از جمله بن اول تا الحال زیر نظر سازمان ملل متحد با میخ کوب نمودن افراد گماشته غیر ماهر و فاسد خویش بر فرق ده ها میلیون مردم و اتخاذ تصامیم پا در هوا و غیر واقعی کشور جنت نشان ما را زیر بهانه مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، احیاء، بازسازی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق زن، بشر و غیره، به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشورهای متخاصم، آزمایش انواع ایدولوژی ها و سلاح های پیشرفته زمینی و هوائی، مصرف کننده اجناس و مواد خارجی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل حالا که دامان رسوایی هایشان به جهانیان بلند شده غرض اغفال مردم ما و کشورهای جهان گزارشات نمایشی و فرمایشی را به نشر رسانیده به عقیده خودشان رفع مسئولیت نمایند.

میخواهم دیدگاه و نظریات آگاهان و مردم خویش را در رابطه علت افزایش تلفات غیرنظامی طور مختصر خدمت خواننده گان گرامی یادآور شوم!

عدم صداقت مسئولین و گرداننده گان سازمان های ناتو و ملل متحد در مبارزه بخاطر خاموش ساختن جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج از جمله مسدود ساختن ده ها هزار لانه تروریزم در آن طرف خط دیورند و وارد نکردن فشارهای نظامی و دپلوماتیک بالای کشورها و ادارات استخباراتی از جمله آی. اس. آی کشور عربستان صعودی، آخوندهای ایران، کشورهای خلیج و حامیان بزرگ شان که نقش مهم را در تمویل تسلیح آموزش و اعزام هراس افگنان بازی نموده و مینمایند، می افزایند سازمان ملل در سال 1945 بخاطر دفاع از ملل جهان ایجاد در فصل هشتم منشور آن مسئولیت تأمین صلح جهان به عهده وی بوده که میتواند این کار را به اساس طرح ها و فشارها نرم افزار و سخت افزار انجام دهد بر عکس سازمان مذکور بخواست چند کشور بزرگ که عضویت شورای امنیت ملل را دارند عمل نموده و می نمایند و گرداننده گان سازمان های فوق الذکر از جمله سازمان ملل متحد میخواهند با یک یا دو گزارش در سال نزد مردم کشور و جهانیان، رفع مسئولیت نمایند. این عمل شان نزد جهانیان از جمله ده ها میلیون مردم ما سؤال برانگیز بوده بی مورد نیست که سازمان متذکره را سازمان دولت های بزرگ جهان که عضویت شورای امنیت ملل متحد را دارند میخوانند.

نصب افراد کورمغز، کم سواد، بی سواد، غیر ماهر، فاسد در نقاط کلیدی کنار زدن افسران مسلکی مجرب، تحصیل کرده، صادق، زیربهانه های مختلف عدم توجه به تقویه قوای مسلح مجهز از ناحیه تجهیز سلاح های پیشرفته هوائی زمینی، اعمال نفوذ دشمنان مردم وطن در ارگان های کشفی، عدم هماهنگی بین قوت های محاربوی داخلی و خارجی در اتخاذ تصامیم ها.

عدم قاطعیت در مبارزه با کشت ترافیک و قاچاق مواد مخدر، دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی گسترش فرهنگ معافیت انجام تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی سالهای گذشته.

عدم طرح و تصویب راهبرد پالیسی اقتصادی مطابق نیازمندیهای اکثریت جامعه نبود حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از توریدات اجناس و مواد بی کیفیت تجملی و غیره ضروری از جمله غذائی و سوخت، عدم تثبیت مالیات عادلانه محصولات گمرکی، کرایه مناسب مارکیت های تولیدی خدماتی تجارتی، لیلام نمودن هزاران دستگاه های بزرگ و کوچک تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش، زیر نام خصوصی سازی، عدم توجه به احیا و ایجاد دوباره بانک های انکشاف زراعتی، رهنی و تعمیراتی، صنعتی، شرکت توزیع کود و تخم های اصلاح شده و ادویه ضد آفات زراعتی، شرکت های میکانیزه زراعتی، عدم توجه به اعمار و ترمیم کانال ها و بندهای آبیاری، مبتلا شدن بیش از هفتاد فیصد مردم به امراض های فزیکی و روانی از ناحیه مبدل شدن طبابت به تجارت، مبتلا شدن بیش از یک میلیون تن به مواد مخدر، نبود امکان غرض تداوی بیش از چهار فیصد معتادین در سراسر کشور، بی اعتبار شدن پول افغانی از ناحیه نشر و پخش بانک نوت های افغانی در پاکستان، پول شوئی، فرار اسعار، غصب میلیونها هکتار زمین از جمله ساحه مکروریان سوم توسط که زورمندان، به همکاری یک عده ارگ نشینان حریص که توانستند ساحه تفریحی و سپورتی هزاران خانواده را به ساحه مسکونی مبدل و فامیل های آنها را مطابق خواست عقب گرایان سیاه دل در خانه هایشان زندانی سازند. افزایش فقر، بیکاری، بیماری از جمله جوانان زنان که صدها هزار تن به اساس مشکلات اقتصادی به گروه های مخالفین مسلح و مافیای مواد مخدر رو آورده، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، انجام تقلب گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان شورای ولایتی.

مبدل شدن کشور به میدان رقابت ناسالم و نظامی کشورهای منطقه و جهان از جمله پاکستان، ایران، هندوستان، بریتانیا، عربستان صعودی، کشورهای خلیج، امریکا و غیره.

نشر و پخش سریال ها و فلم های مبتذل به واسطه یک عده تلویزیون ها سبب شده که یک عده جوانان ولگرد و بیکار را غرض افزایش ناامنی ها، بدماشی ها، زورگوئی، چاقوکشی و انحرافات اخلاقی رجوع نمایند.

افزایش حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی و اختطاف سرمایه داران و اطفال، به واسطه مخالفین مسلح انجام عملیات های هوائی و زمینی توسط قوت های داخلی و خارجی، نبود یک اداره سالم و متکی به قانون بیگانه ستیزی و بیگانه پرستی و غیره از عواملی اند که سبب جاری شدن سیل های خون، انواع دشواری ها از جمله تلفات ملکی یا غیر نظامیان در کشور گردیده با تأسف هنوز هم این سناریو طبق خواست بازیگران پشت پرده ادامه داشته و دارد.

که به باور آگاهان امور و ده ها میلیون مردم ما مقصر اصلی دشواری های فوق الذکر کشورگشایان توسعه طلب سازمان های مسئول در افغانستان از جمله مسئولین سازمان ملل متحد بوده که نمیتوانند با نشر و پخش یک یا دو گزارش نمایشی و فرمایشی رفع مسئولیت نمایند!

خلاصه اینکه وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش ترقی پسند و آزادی دوست بخاطر جلب توجه نهاد و سازمان ها از جمله سازمان ملل متحد بخاطر انجام مسئولیت های که در مقابل ملل جهان از جمله ده ها میلیون مردم افغانستان دارند و بیرون رفت از این وضع و تأمین صلح و ثبات واقعی و ایجاد یک اداره سالم و کاری، دست اتحاد و همبستگی را بخاطر مساعد نمودن زمینه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهیا ولایتی، پارلمانی، ولسوالی ها، شاروالی که در سال های آینده پیشرو است صادقانه دراز نمایند در غیر از آن با ادامه وضع موجود تلفات ملکی ها و خونریزی ها در کشور از این بیشتر و عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.


August 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات