ملاقات با نماینده پارلمان هالند روی معضلات پناه جویان افغان در هالند
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بر اساس یک تقاضای قبلی از جانب شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مبی بر ملاقات با آقای " یرون ریکوور"

Tweede Kamerlid ( PvdA) Jeroen Recourt

نماینده حزب کارگر در پارلمان هالند ، بعد از ظهر چهارشنبه مورخ 24 اپریل 2013 این ملاقات در تعمیر پارلمان کشور شاهی هالند صورت گرفت. در این ملاقات محترم بصیر دهزاد معاون انجمن حقوق دانان افغان در اروپا به نماینده گی ازانجمن با آقای ریکوور ملاقات نمود و روی معضلات مختلفه پناهجویان افغان از جمله معضله تعداد از خانواده های هموطن ما که تحت تاٌثیر ماده 1 اف کنوانسیون ژنیو ملل متحد از پانزده سال بدین طرف از حقوق پناهنده گی ، حق کار، معیشت و سائر حقوق انسانی محروم اند، مشکلات پناهجویان افغان که در کمپ ها تهدید به فرستادن دوباره به افغانستان نا امن میشوند، حقوق پناهجویان تحت سن 18 ساله گی  و بدون والدین و تعدا دیگر از معضلات صحبت نموده  توجه پارلمان و حکومت هالند را در حل این معضلات و ختم برخورد های غیر انسانی مقامات عدلیه ( آی – ان- دی) تقاضا نمود.

در این ملاقات محترم ادریس  الکوزی مسئول کمیته مبارزه با سیاست 1 اف به نماینده گی از یک گروپ بزرگ محصلین جوان افغان در هالند و آقای " ویلیم وان  مدن دورپ" *  از اداره سراسری هالندی کار با پناهنده گان مربوط شهر " درختر لند" نیز شرکت نموده بودند.

*Willem O. van Middendorp contactpersoon Werkgroep Vluchtelingenwerk Drechterland
در ملاقات یک سلسله فاکت های عینی از جمله نا راحتی های جسمانی و روانی، مریضی های صعب العلاج و همچنان نمونه های از کیس های پناه جویان و پیشنهادات مبنی بر راه های حل قانونی ، با در نظر داشت حقوق انسانی که در قوانین هالند و کنوانسیون های بین المللی و اروپائی دفاع و حمایت از حقوق انسان مطرح و نظر آقای ریکوور در مورد خواسته شد. یکی از پیشنهادات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یک راه حل ممکن یعنی ایجاد یک کمسیون مستقل و متخصص حقوقی که دوسیه های  پناهنده گی افغانان تحت تاٌثیر ماده 1 اف و گزارشات مربوطه را بصورت انفرادی مورد تحقیق و بررسی مجدد قرار دهد،  با شرط اینکه این پناهجویان در قدم اول اجازه اقامت موقتی و یا مشروط را الی روشن شدن نتایج کار کمیسیون بدست آورند و از تمام حقوق انسانی و معیشتی برخوردار گردند.

آقای دهزاد در این ملاقات مساٌله هر گونه تحقیق مجدد و کسب حقایق غیر جاندارانه پیرامون گزارشات وزارت خارجه هالند سال 2000-2003 در داخل افغانستا ن را مطرح نمود که زمینه های همکاری مقامات دولت افغانستان و کمسیاری امور پناهده گی و حقوق بشر ملل متحد نا ممکن نیست و هم یک وظیفه انسانی حکومت افغانستان در حمایت از حقوق و منافع اتباع اش در خارج کشورمیباشد.

آقای ریکوور در آگاهی کامل از مواضع مختلف و متضاد حلقه های افغان در کشور هالند قرار داشتند و آنرا یکنوع انتقام گیری میان خود افغانان قلمداد کرد  و اضافه نمود که بدون شک تعداد زیاد افغانان قربانیان این انتقامگیری و ارائه معلوماتهای یکجانبه شده اند. وی این افغانان قربانی شده را به " موجودات میان دو سنگ"  دانست که در حالت آرد شدن هستند.

وی به یکسلسله تحرکات قبلی نیز اشاره نمود که با تشبثات متواتر تعداد افغانان ما پروسه راه حل حقوقی مشکل تر شده و تحت تاٌثیر سیاست ها به چالش مواجه گردیده و مشکل تعداد افغانان به یک حالت ضد بشری تبدیل گردیده و هر روز غیر انسانی تر میگردد که اعضای خانواده های شان نیز از این مصیبت های تحمیلی بی نصیب نیستند.

در ملاقات به کتگوریهای مختله پناهجویان افغان اشاره به عمل آمد که تا کدام حد میتواند برخورد کتگوریک با اصل حقوقی در تطابق قرار گیرد.

آقای ریکوور که خود از تعداد از کیس های پناهده گی در آگاهی کامل است، اضافه نمود که مسائل بغرنج حقوقی را نمیتوان به ساده گی حل ساخت. وی وعده داد تا با یک تحرک جدید  با اعضای حزب کارگر در پارلمان در  قدم اول و احزاب دیگر در مرحله بعدی به ارزیابی و برررسی این سوالات و معضلات خواهد پرداخت.

در اخیر آقای  بصیر دهزاد از نام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و بحیث یک فعال دفاع از حقوق پناه جویان افغان در هالند از آقای ریکوور اظهار سپاس و امتنان نمودند و آرزومندی انجمن را در حل آبرومندانه معضلات پناهنده گی هموطنان افغان در کشور هالند ابراز نمود.


April 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها