ملاک حقیقت عمل است نه حرف
فرهاد فرهاد

 

 

بزرگی جهان به گفتار نیست

دو صد گفته به نیمه کردار نیست

حامد کرزی در اجلاس اشتراک کنندگان مجمع اقتصادی اروپا و آسیا که در هفته اول ماه میزان سال جاری در کشور چین تدویر گردیده بود در بخشی از صحبت خویش خطاب به اشتراک کنندگان گفت: امروز از شما میخواهم تا با اراده از بین بردن شبکه های تروریستی، پناهگاهای ترورستان و منابع مالی آنان بخاطر مبارزه علیه تروریزم و افراطیت در راستای ایجاد همکاری های مشترک اروپا و آسیا کار کنیم.

مردم و آگاهان امور میگویند سالهای سال است که ده ها میلیون مردم کشور و مردمان کشورهای منطقه و جهان به نسبت عدم اتخاذ تصامیم صادقانه و عالمانه گردانندگان امور برضد تروریزم قربانی حملات خونین اجیران خارجی گردیده با تأسف هنوز هم ادامه دارد، زیرا که در عمل بازیگران بخاطر محو بستر تروریزم اقدام صادقانه تا هنوز ننموده اند. به باور ما بجای سخنان فرمایشی و نمایشی غرض محو بستر تروریزم عملاً دست به کار شوند و عواملی را که سبب بستر رشد سریع تروریزم در کشور ما و کشورهای منطقه گردیده از میان بردارند.

عواملی که سبب مساعد شدن بستر تروریزم گردیده از این قرار است:

1. عدم انجام مسئولیت و وظایف کشورهای بزرگ جهان و سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریزم و مواد مخدر که به همین بهانه به کشورها هجوم آورده تا هنوز نخواسته اند در عمل گام های متین و استوار را در این زمینه بردارند. با تأسف بعد از هجوم کشورهای منطقه و جهان سرزمین جنت نشان ما به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد آزمایش انواع ایدولوژیهای سلاح های پیشرفته زمینی، هوائی، بازار مصرفی مواد و اجناس تهیه مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل گردید. ده ها میلیون مردم طور گروگان در دام های تذویر و چنگال خونین مافیای اقتصادی مواد مخدر، غاضبین میلوینها هکتار زمین، عاملین فساد گسترده، ناقضین حقوق بشر، جنگ افروزان غارتگران هزاران میلیارد دالر ثروتهای مادی و معنوی کشور و مردم، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی و حامیان خارجی شان گیرمانده لحظه به لحظه قربانی اهداف شوم آن گردیده و میگردند.

2. مسدود نکردن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند که زیرنام مدارس دینی فعالیت نموده توسط ادارات استخباراتی آی. اس. آی، عربستان سعودی، یک عده کشورهای خلیج و غیره غرض انجام حملات تروریستی به کشورهای افغانستان، فدراتیف روسیه، سوریه، هندوستان، آسیای میانه، اعزام میشوند.

3. عدم توجه به تقویه قوای مسلح از ناحیه تجهیز سلاح های پیشرفته زمینی و هوائی.

4. کنار زدن افراد مسلکی تحصیل کرده، مجرب، صادق به وطن و مردم از نقاط کلیدی نصب افراد غیرماهر آلوده به فساد به جای آنها.

5. اتخاذ تصامیم غیرانطباقی و غیرواقعی از تدویر جلسه بن اول تا الحال.

6. حیف و میل نمودن قریب به نود میلیارد دالر که زیرنام کمک به کشور ما سرازیر شد از کاو غدود آن بمصرف نرسید.

7. مداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما.

8. تدویر انتخابات با تقلب گسترده دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و پارلمانی.

9. عدم حمایت از تولیدات داخلی و لیلام نمودن هزاران دستگاه های بزرگ و کوچک دولتی، مختلط به نرخ کاه ماش زیرنام خصوصی سازی.

10. عدم توجه به رشد انکشاف زراعت مالداری، باغداری و استعمال مواد و رنگ که سبب بی اعتبار شدن میوه تازه و خشک در داخل و خارج کشور گردیده است.

11. عدم توجه به بازاریابی تولیدات داخلی، پیشه وری و احیاء مجدد، اعمار و فعال نمودن دستگاه های پروسس مواد غذائی، صنایع دستی، گدام های ذخیره هنگرها.

12. عدم توجه به طرح و تصویب قانون جلوگیری از انحصار و احتکار.

13. عدم تثبیت مالیات، محصولات گمرکی عادلانه و بلند بودن کرایه مارکیت های تولیدی خدماتی و تجارتی.

14. عدم توجه به تقویه جنبش کوپراتیف که نقش عمده را در انسجام مؤالدین متوسط و کوچک بخاطر تهیه و تدارک قرضه غرض خریداری ماشین آلات مواد مورد ضرورت و بازاریابی در مارکیت های داخلی و خارجی دارا بوده.

15. ارسال تولیدات داخلی از جمله قالین، گلیم، پوستین، سنگهای قیمتی، عسل، به پاکستان و صدور آن به مارک پاکستان به مارکیت های اروپا و امریکا که مفاد آن به جیب دلالان پاکستانی می ریزد.

ایجاد چالش ها در گمرکات میدان های هوائی از جمله کابل در هنگام صدور تولیدات پیشه وری و تورید اجناس و مواد مورد ضرورت از خارج توسط یک عده مامورین بخاطر مساعد نمودن بازار گرم دلالان غرض استفاده جویی، افزایش فقر گسترده، بیماری، بیکاری، مبدل ساختن طبابت به تجارت، مبتلا شدن یک میلیون تن به مواد مخدر، افزایش صدها مرتبه کشت، قاچاق مواد مخدر، فساد گسترده، پیوستن صدها هزار تن به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح کشور، گسترش فرهنگ معافیت، نشر و پخش اخبار گمراه کنده که زمینه ترس و وحشت را در کشور مساعد ساخته، ایجاد اتحادها، اعتلاف، احزاب و شوراهایی که صبغه قومی، سمتی، لسانی، مذهبی داشته بزرگترین سد در مقابل وحدت ملی میباشد و سایر موضوعات از عوامل بزرگی هستند که بهترین بستر رشد انکشاف تروریزم در کشور ما و کشورهای منطقه گردیده که روزانه ده ها تن را به کام نابودی سوق و هزاران خانواده ها را داغدار ساخته با تأسف هنوز هم ادامه دارد.

بخاطر اقناع خوانندگان گرامی چند مثال مشت نمونه خروار از واقعات و رویدادهایی را که در هفته اول میزان سال جاری در کشور به وقوع پیوسته و مردم در این رابطه اظهارنظر نموده اند خدمت خوانندگان گرامی یادآور میشوم.

در این روزها مسئله امضاء تفاهم نامه امنیتی افغانستان و امریکا از جمله خبرهای داغ روز بوده، سران امریکا خواهان امضاء آن در ماه اکتبر سال جاری شده پافشاری مینمایند. حامد کرزی میگوید که حملات تروریستی باید متجاوز خوانده شوند و امنیت مردم افغانستان در تفاهم نامه درج و تضمین گردد.

مردم میگویند حامد کرزی و وزرا و سایر همکاران آن به واسطه امریکایی ها در قدرت نصب شده اند ادعاهای فوق الذکر را جنگ زرگری میخوانند میافزایند امریکائی ها توسط طیارات بی پیلوت خویش آنطرف خط دیورند را بمبارد نموده پس چرا شورای کویته را بمبارد نمی نمایند. یک تن از کارشناسان میگوید: من به چشم سر دیدم که کلان ترین قومندان طالبان در اسلام آباد با بلندترین مقامات پاکستانی نشسته بودند، از این لحاظ معلوم میشود که کلید حل جنگ بخاطر تأمین صلح و ثبات واقعی به دست امریکائی ها و متحدین آن میباشد.

آگاهان امور مهندسی تدویر انتخابات را امیدوار کننده نداسته میافزایند عدم استقلالیت کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی سوال برانگیز بوده میافزایند در حالیکه دوازده میلیون رأی دهنده در کشور موجود میباشد، 24 میلیون کارت انتخاباتی توزیع شده است. یک خانم عضو پارلمان کشور به تاریخ 1/7/1392 از طریق وسایل اطلاعات جمعی گفت پارلمان به محکمه صحرائی برای زنان مبدل شده است. مردم از ناحیه تجاوز جنسی بالای یک دختر چهارساله به خشم آمده خواهان محاکمه عاملین آن به جزای سنگین میباشند.

به تاریخ 2/7/1392 یک خانم از طریق تلویزیون طلوع گفت اربکی ها یک دختر شانزده ساله را محکمه صحرائی نموده اند. بیش از یک هفته میشود که دو هزار زندانی در زندان ولایت هرات دست به اعتصاب غذائی زده اند، یک عضو پارلمان کشور میگوید: افغانستان به نسبت تورید نفت بی کیفیت به یک کثافت خانه جهان مبدل شده است. یک تن از سرمایه داران ملی به قیمت یک میلیون دالر ماشین آلات خویش را از پاکستان به کشور انتقال داده غرض شست و شوی قالین و پشم سرمایه گذاری نموده و میگوید یکسال میشود پاکستانیها مانع آوردن ماشین آلات من میشدند از این ناحیه یک صد هزار دالر قسم جریمه به آنها پرداخته ام.

یکی از عوامل عمده رشد تروریزم در سالهای اخیر عدم برخورد مسئولانه مقامات ذیصلاح در مقابل تجاوزات نظامیان پاکستانی از ناحیه پیشامد ده ها کیلومتر به این طرف خط دیورند در ساحات سپین بولدک ولایت کنر و سایر نقاط کشور بوده. با تأسف در این مورد مقامات ذیصلاح سکوت اختیار نموده، نخواستند اعتراضات مردم ما را به گوش جهانیان و شورای امنیت ملل متحد برسانند. وسایل اطلاعات جمعی از تشدید شدن جنگ در ولسوالی کرانومنجان خبر داده معاون ولایت نورستان از ناحیه به محاصره کشیدن اکثریت ولسوالی های ولایت متذکره به واسطه طالبان اظهار نگرانی نموده میافزاید در این رابطه اگر حکومت برخورد جدی ننماید فاجعه انسانی در مناطق متذکره به بار خواهد آمد.

معاون وزارت دفاع ایالات متحده امریکا تأخیر امضاء تفاهم نامه بین امریکا و افغانستان را فاجعه بار خوانده در مقابل سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید به جای تأکید امضاء تفاهم نامه متذکره به موضوعات توجه شود که منافع ملی هر دو جانب در آن در نظر گرفته شود.

مردم از اینکه بیش از چهار دهه میشود قربانی هوس بازیهای ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان گردیده اند پیامد این جنگهای زرگری را ناگوار میخوانند میافزایند که اگر گردانندگان هر دو جانب کدام اهداف خصمانه ندارند، چرا متن تفاهم نامه متذکره را از طریق وسایل اطلاعات جمعی در اختیار مردم قرار نمیدهند؟!

مقامات ذیصلاح امنیتی از گرفتاری یکهزار و دوصد و چهل و هشت کیلوگرام مواد انفجاری که در قوطی ها ماهرانه جا به جا شده بود در ولایت ننگرهار خبر میدهند و یک تن با واسکت انتحاری در ولایت هرات گرفتار شد و میگوید طالبان بعد از تجاوز و بی عزتی با وی او را وادار به انجام حملات انتحاری ساختند. یکی از عوامل عمده دیگر که سبب گسترش تروریزم در کشور گردیده مبدل شدن کشور پاکستان به مهد آموزش، پرورش، تسلیح و تجهیز ترورستان و اعزام آنها به کشورهای افغانستان، هندوستان، فدراتیف روسیه، کشورهای آسیای میانه، خلیج، سوریه و غیره میباشد. مبدل ساختن افغانستان به میدان رقابت های نظامی ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان نیز از عواملی اند که زمینه رشد تروریزم را مساعد میسازد. با تأسف که در این جنگ تحمیلی و اعلان ناشده از خارج مردم افغانستان مواد سوخت و گوشت دهن توب کشورهای متخاصم منطقه و جهان بوده و میباشند.

در این روزها سر و صداهایی از ناحیه کشتار پنج هزار و هشتصد تن در زمان قدرت حفیظ الله امین راه اندازی شده در حالیکه مردم انجام جنایات را به واسطه هر کس که انجام شده محکوم نموده میافزایند عاملین کشتارهای جنگهای خونین، قدرت طلبی و غارتگرانه که بالای جمجمه های صدها هزار تن قصرها، بلند منزل ها، شهرک ها، تجارت خانه ها، ترانسپورت های هوائی زمینی، بانک ها در داخل و خارج اعمار کرده اند از کدام مقام جواز معافیت بدست دارند؟ که هنوز هم بر فرق ده ها میلیون مردم نصب گردیده اند.

خلاصه اینکه گذشت زمان یکبار دیگر ثابت میسازد که عامل بستر سازی تروریزم در سطح کشور ما و کشورهای منطقه چالش های فوق الذکر طراحی شده که یک بخش اساسی و عمده جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج به کشور ما بوده و میباشد بدون سهم گیری فعالانه، صادقانه و قاطعانه برضد آن در عمل نمیتوان با حرف ها و جملات نمایشی و فرمایشی ساحه را برای عاملین آن محدود ساخت زیرا که ملاک حقیقت عمل است نه حرف.

حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، ترقی پسند و آزادی دوست بخاطر محدود نمودن ساحه فعالیت تروریزم و سایر جنایات خونین آن دست اتحاد و همبستگی را با جلب همکاری نیروهای ترقی پسند و صلح جو کشورهای منطقه و جهان بسوی هم دراز، غرض سهم گیری همه جانبه ده ها میلیون مردم زمینه انتخاب افراد شایسته، صادق و آگاه را به مقام ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مساعد سازند، در غیر از آن بزرگان ما گفته اند به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود.


October 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات