ملاک حقیقت عمل است
فرهاد فرهاد

 

 

واعظان جلوه بر محراب و منبر میکنند

                                                  گر به خلوت میروند خود کار دیگر میکنند                                                                     

( حافظ  )                                                              

وزرای کشور های مربوط به سازمان ناتو در نشسته اخیر هفته دوم ماه جوزا سال جاری که در بروکسل صورت گرفت حمایت و همکاری خویش را بعد از اخیر سال 2014 میلادی در رابطه به کشورما اعلان پیش شرط های را درین رابطه از ناحیه حکومت داری خوب تدویر انتخابات شفاف ریاست جمهوری مبارزه با فساد اداری بخاطر انجام تعهدات خویش ارایه و بالای امضا تفاهمنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا تاکید نمودند .

حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بخاطر امضا تفاهمنامه متذکره پیش شرط های را از جمله تضمین صلح و ساختار نهادهای دولتی افغانستان نیز ارایه نموده .

درین رابطه و سایر رویداد های مهم هفته های اخیر ماه جوزا که در کشورما بوقوع پیوسته خواستم یکبار دیگر طرح ها نظریات و پیشنهادات مردم و آگاهان امور را خدمت خواننده گان گرامی قرار دهم .

بسم اله محمدی وزیر دفاع کشور حمایت اعضای سازمان ناتو را یک خبر خوش برای مردم و ناخوشایند برای دشمنان مردم افغانستان خواند عده از آگاهان امور نیز معتقد اند در صورت عملی شدن فیصله های متذکره یک گام مثبت میباشد .

مردم میگویند نگرانی وجود دارد اگر سردمداران قصر سفید و متحدین آن مثل دوازده سال گذشته از حمایت گروهای ناقضین حقوق بشر ҆ عاملین فساد گسترده ҆ غاضبین چهار میلیون هکتار زمین دولتی و شخصی ҆ جنگ افروزان ҆ قانون ستیزان ҆ مردم ستیزان ҆ فرهنگ ستیزان ҆ زن ستیزان ҆ مافیای اقتصادی مواد مخدر ҆ زورمندان ҆ عاملین انواع دامن زدن خشونت های خانواده گی ҆ خصومت های قومی ҆ لسانی ҆ مذهبی ҆ سمتی ҆ حزبی ҆ تنظیمی ҆ و آنهانیکه بالای کودکان زنان تجاوز نموده اند منصرف نشوند به وعده های خویش از ناحیه مبارزه با مواد مخدر ҆ تروریزم ҆ احیا و بازسازی واقعی ҆ حکومت داری خوب ҆ دفاع از حقوق زن و بشر مثل سابق عمل ننمایند نمیتوان به تکرار وعده های سرخرمن امیدوار بود زیراکه ملاک حقیقت است نه حرف های غیر واقعی و دروغ های شاخدار .

در گفتگوی که بین حامد کرزی و وزیر خارجه امریکا در جریان هفته دوم ماه جاری صورت گرفت مقامات امریکایی خواهان ایجاد یک دفتر در قطر برای طالبان که اعتبار سفارت را خواهند داشت شده اند

مردم و آگاهان امور اظهارات وزیر خارجه امریکا را مشروعیت دادن به گروهی متذکره خوانده میافزایند این نوع مداخلات و اتخاذ تصامیم پشت پرده زمینه ایجاد یک دولت طالبانی را در کشور مساعد وسوق نمودن دوباره کشور و مردم بسوی قهقرا و نابودی خواهند بود عده دیگر به این باورند که کشورهای غربی بخاطر دستیابی به اهداف و سلطه جویی خویش از هیچ نوع اعمال دریغ نکرده همیشه از گروه های هراس افگن و ترورستان بخاطر سرکوب نیروهای آزادی دوست و ترقی پسند استفاده نموده اند .

نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان سالهاست که در حمایت هراس افگنان و تروریستان قرار داشته و دارد درین اواخر از سرکرده یک تنظیم به اسم مولانا سمیع الحق در پاکستان خواسته است که غرض آماده ساختن گروهای طالبان به میز مذاکره کارهای مهم را انجام دهد .

مردم از تجارب  خونین بیش از سه دهه گذشته به خوبی پی برده اند که آقای نواز شریف و سایر یارانش بزرگترین عامل کشتار های جمعی غارت هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و منحل نمودن قوای مسلح از جمله اردوی ملی چند صد هزار نفری و مجهز با پیشرفته ترین سلاحهای خفیفه و ثقیله هوایی و زمینی بوده و میباشد ازین لحاظ نباید بعد ازین به حرف های دشمنان سوگند خورده اعتماد کرد و فریب خورد زیراکه نیاکان ما گفته اند تکرار اشتباه جنایات بزرگ و نابخشودنی بوده و میباشد .

حامد کرزی در جریان دیدارش از کشور قطر از امیر کشور مذکور خواهان همکاری غرض جلب آماده ساختن طالبان به میز مذاکره شد در حالیکه آقای کرزی و آگاهان امور و ده ها میلیون مردم میدانند که تامین صلح واقعی بدون مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند ҆ تقویه قوای مسلح افغانستان ҆ از ناحیه تجهیز سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی ҆ قطع مداخلات خارجی ҆ تصفیه عناصر مشکوک از قوای مسلح ҆ حمایت از تولیدات داخلی ҆ احیا و بازسازی هزاران موسسات بزرگ و کوچک تولیدی ҆ تجارتی ҆ خدماتی ҆ دولتی ҆ مختلط ҆ تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی ҆ مبارزه با فساد گسترده ҆ فرهنگ معافیت ҆ مواد مخدر ҆ و محدود نمودن صلاحیت گروهای مخرب که در آغاز از آن نام برده شد ҆ مساعد نمودن زمینه انتخابات شفاف از قریه تا ریاست جمهوری بخاطر ایجاد اداره سالم و کارایی و متکی به قانون میسر نمیشود .

حامد کرزی در جریان نشست نماینده امریکا با کشورهای اسلامی در قطر کشورهای غربی از جمله ام ریکا را به گسترش تروریزم و هراس افگنی در کشورهای منطقه متهم نمود مسولین امنیتی بخش ولایت میدان وردک میگویند که دو صد تن نظامیان ای اس ای با لباس طالب به آنجا زیر بهانه تعقیب افسران هندی آمده اند وزیر داخله کشور میگوید درین رابطه اسناد دقیق وجود ندارد میافزاید که طالبان پاکستانی ҆ عربی ҆ چیچن ҆ ازبک به حمایت کشورهای همسایه به ضد مردم ما جنگ های خونین را راه اندازی نموده اند .

فرمانده مسلح ولایت کندهار میگوید مخالفین مسلح مارا کشورهای ایران و پاکستان حمایت مینمایند وزیر داخله کشور در جریان سفرش به ولسوالی سنگین هلمند از مداخله پاکستان در امور داخلی کشورما پرده برداشت .

با گرم شدن هوا دولت پاکستان بخاطر اذیت و آزار بیشتر مهاجرین افغانی  برق را در مناطق و کمپ های که آنها زندگی میکنند قطع نموده یک نهاد جهانی افغانستان را از جمله ناامن ترین کشورهای جهان معرفی نموده .

امین اله حبیبی یک تن از کارشناسان کشور میگوید که کشورهای خارجی غرض نجات مردم به کشورما آمده اند آقای سجادی واکنش خویش را درین باره  چنین بیان نمود در جلسه اخیر بروکسل کشورهای اشتراک کننده از جمله امریکا ҆ ایتالیا ҆ آلمان متعهد شدند که بعد از سال 2014 نقاط شرق و جنوب را امریکایی ها ҆ غرب را ایتالیا و شمال کشور را آلمانی ها همکاری نمایند علت آن این است که کشورهای مربوط به اعضای ناتو زیر نام مبارزه با تروریزم و مواد مخدر به کشورما آمده درین رابطه دیدگاه مشترک نداشته اند بعضی آنها با مخالفین مسلح معامله و بعضی دیگر آنها باج پرداخته اند بعد ازین در عمل دیده شود که چه کاری را انجام میدهند .

آقای جاوید کوهستانی میگوید هدف آمدن اعضای سازمان ناتو از جمله امریکا وارد کردن ضربه به چین و ایران میباشد .

آقای ستانکزی گفت یک شبکه بزرگ ترورستی زیر نام طالب به ضد کشور و مردم فعالبت مینماید نمیگذارد که افغانها بین شان صلح کنند .

قانون انتخابات بعد از جروبحث ها و تعدیل چند مواد آن به اکثریت آرا در پارلمان به تصویب رسید آگاهان امور تصویب قانون متذکره را خلاف قانون اساسی خوانده زیراکه قبلا از طرف حامد کزری رد گردیده بود

عده از زنان در پارلمان کشور به نسبت محدود ساختن حقوق زنان در شورا ها درین رابطه اظهار نگرانی نموده خواهان تجدید نظر درین قانون متذکره شدند .

بعد از آن.که وزیر مالیه کشور شش تن اعضای پارلمان را متهم به فساد نمود اداره دادستانی کل کشور   آنها را غرض تحقیق جلب نمود سخنگوی اداره متذکره از طریق وسایل اطلاعات جمعی چندین بار یاداور شد که تاهوز پنج تن آنها به این اداره حاضر نشده افزود اگر تا تاریخ 13 جوزا حاضر نشوند افراد مذکور از وظایف شان تعلیق ممنوع الخروج از کشور اعلان میشوند .

کمیسیون ویِژه پارلمانی ادعای سخنگوی دادستانی کل را غیر قانونی خوانده بتاریخ 1392/3/15 نتایج بررسی خویش را چنین اعلان نمود .

اتهامات وزیر مالیه و داد ستانی کل کشور یک عمل سیاسی و دور از واقعیت میباشد به تعلیق انداختن اعضای پارلمان از وظیفه و ممنوع الخروج اعلان کردن نیز از خارج از صلاحیت متذکره بوده و میباشد آقای بشر دوست عضو ولسی جرگه بتاریخ 1392/3/16 در مقابل سوال خبرنگار طلوع نیوز نظریات خویش را درین باره چنین بیان نمود افراد و مقامات ذیصلاح ادارات متذکره و سایر ادارات برای فریب مردم یک جنگ زرگری را براه انداخته اند و هر کدام آنها قانون جاری کشور را به نفع خویش تعبیر مینمایند کسانی درین کشور مجرم شناخته میشوند که پول و واسطه ندارند میافزاید هزاران تن چندین سال میشود که در زندانهای افغانستان حبس میباشند تاهنوز به نسبت نداشتن واسطه و پول دوسیه های شان مورد بررسی قرار نگرفته غاضبین چهار میلیون هکتار زمین و سایرین آنها در مقامات بلند دولتی تکیه زده هیچ قدرت نیست که آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد .

آقای زاخیلوال و لودین چند ماه قبل یک دیگر را متهم به فساد نمودند .

همایون عضو پارلمان آقای لودین را به دست داشتن به فساد متهم نموده پس چرا این همه ادعا ها و سروصدا خاموش شد باید بگویم با موجودیت گروهای فوق الذکر در اریکه قدرت به ختم بازیهای امیدواری دیده نمیشود زیراکه در ظاهر امر گروهای فوق ذکر ادعا و سروصدا هارا براه انداخته یک دیگر را متهم مینمایند اما در عمل بالای یک دسترخوان نشسته یک دیگر را حمایت مینمایند .

بتاریخ بیستم جوزا از روز صنایع دستی و روز ملی پیشته وران در هوتل قصر شاهزاده کابل تجلیل بعمل آمد اشتراک کننده گان محفل متذکره تثبیت مالیات ҆ محصولات گمرگی غیرعادلانه ҆ و بلند بودن کرایه مارکیت های تولیدی ҆ خدماتی ҆ تجارتی ҆ عدم تصویب قانون منع احتکار انحصار و عدم حمایت از تولیدات داخلی  ҆ نبود امنیت مصونیت را بزرگترین عامل گسترش بحران موجوددر کشور از جمله اقتصادی خوانده از مقامات ذیصلاح خواهان تجدید نظر در اتخاذ تصامیم قبلی شان شدند .

آقای قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مسولین در هر زمان صرف به موضوعات اردو و سیاست توجه داشته صنایع کوچک و متوسط که بزرگترین عامل پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر ҆ بیکاری ҆ ناامنی ҆ در کشور میباشد هیچ توجه نکرده و نمی نمایند افزود مسولین میخواهند با راه اندازی بازیهای رنگارنگ مارا مصروف  سازند تا متوجه فساد گسترده و سایر مشکلات که دامن گیر مردم گردیده نشویم وی میگوید بدون تدویر انتخابات شفاف در سال 2014 و ایجاد یک دولت سالم و کارایی که در خدمت گروهای قومی ҆ سمتی ҆ لسانی و منافع شخصی نباشند کدام امیدواری در حال حاضر به چشم دیده نمیشود .

از روز مادر زمانی در کشورما حرف زده میشود که طی یک هفته صدها تن مادران به نسبت حملات انتحاری در عقب تعمیر سترمحکمه شهر کابل ҆ ولایت هلمند ҆ کندهار ҆ فاریاب به نسبت خون آلود شدن فرزندان شان در ماتم نشسته فریاد شان به آسمان بلند شده خانم مادر داود شاه دریور ستر محکمه که در حادثه انتحاری به شهادت رسیده فریاد میزدند که مرحوم داود شاه نان آور مادر خانم و چهار فرزند خویش بود از دست دادن هزاران فامیل مثل آن در سوگواری ها خود را سهیم دانسته با گریه و زاری  خواهان نابودی دشمنان قسم خورده افغانستان شدند .

باوجودیکه  گریه و زاری ده ها ملیون مردم از ناحیه انجام پلان های خصمانه ادارت استخباراتی کشورهای منطقه و جهان به آسمانها بلند شده سیل خون در کشور جاری ҆ آدم ربایی ҆ سرقت های مسلحانه ادامه دارد هیچ نهاد و سازمان از جمله سازمان ملل متحد بخاطر تسلیت مردم افغانستان صدا بلند نکرده و نمیخواهند چهره های عاملین چنایات کاران جنگی را به جهانیان معرفی نمایند در مقابل  با زخمی شدن یک و یا دونفر در کشور سوریه کشورهای جهان از جمله سازمان ملل متحد به حمایت قاتلان مردم سوریه غوغا برپا کرده با ادعا های دروغین زیر نام آزادی و دموکراسی به کشتار مردم بیگناه ادامه میدهند اما در مقابل کشتار دسته جمعی شصت فامبل اهل تشیع و آتش زدن خانه های آنها که بواسط شورشیان ضد دولت سوریه صورت گرفت سکوت اختیار کرده اند .

دررین روزها یک تن از مسولین که سالهاست در اریکه قدرت تکیه زده برای پنهان کردن گناهان نابخشودنی خویش سیستم نظام ریاستی را به باد انتقاد گرفته خواهان نظام پارلمانی در کشور شده مردم و آگاهان امور میگویند در حالیکه سیستم پارلمانی نسبت به ریاستی دموکراتر میباشد اما با موجودیت گروهای حاکم در کشور نمیتواند سیستم های متذکره در خدمت ده ها میلیون مردم قرار گیرد .

بازیگران بخاطر دستیبابی به قدرت و ثروت بیشتر  درین اواخر توانسته اند غرض دامن زدن انواع خصومت های قومی ҆ لسانی ҆ حزبی҆ مذهبی ҆ تنظیمی در مراکز علمی از جمله پوهنتون کابل اعمال نفوذ و با استفاده از احساسات پاک جوانان و وابستگی یک عده استادان سو استفاده مغرضانه و ناجوان مردانه نمایند بیست هزار محصل پوهنتون متذکره این عمل را یک جفای عظیم و نابخشودنی خوانده خواهان ختم این بازی ریاکارانه و ظالمانه میباشند .

وزیر خارجه سویدن در جریان مصاحبه اش با خبرنگار تلویزیون طلوع تدویر انتخابات شفاف ریاست جمهوری و محو مواد مخدر را یگانه امیدواری وسیله نجات مردم افغانستان از وضع موجود خواند آگاهان امور را عقیده برآنست که با موجودیت گروهای فوق ذکر و مداخله کشورهای مهاجم نمیتوان به این امر بزرگ دستیاب شد .

خلاصه اینکه یکی از عوامل عمده دشواریهای فوق ذکر طی دوازده سال گذشته وعده های بلند بالا و دور از واقعیت در جلسات کشورهای مهاجم از جلسه بن اول تا الحال بالای مردم افغانستان بوده و میباشد .

غرض بیرون رفت از وضع موجود وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش و ترقی پسند دست برادری و اتحاد را بسوی هم دراز نمایند تا با جلب همکاری سازمانهای صلح جو ҆ ترقی پسند از جمله پارلمانهای کشور های منطقه و جهان زمینه تدویر انتخابات شفاف و دموکراتیک را غرض ایجاد یک اداره سالم کارایی و متکی به قانون در کشور مساعد سازند .

در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور و مردم بسوی بحران های جبران نا پذیر خواهند رفت   

 

 

 

 

 

 

 

 


June 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات