مهاجرت هزاره ها در چهار سوی جهان
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

 

سال نو مسیحی، برتمام حق جویان جهان و برادران وخواهران هزاره مقیم آن کشور ها مبارک باد!

این روز ها برادران وخواهران مسیحی وهزاره های مقیم کشور های مسیحی، میلاد حضرت مسیح پیغمبر خدا را جشن می گیرند.

ضمن تبریک میلاد پیغمبر عشق و سال نو مسیحی، به همه ی حق جویان و برادران وخواهران هزاره مقیم کشور های مسیحی، با برادران وخواهران هزاره مقیم کشور های مسیحی، دونکته  را در میان می گذارم.

1- مهاجرت هزاره ها به کشور های جهان، از جهات گوناگون خیر و برکت است و البته هنوز کسانی از روحانیون دگم اندیش هستند که مهاجرت هزاره ها را در کشور های جهان، یک فاجعه می نامند وهنوز نگران دوسانت ریش مردان و نیم گز لاته بر سر دختران هزاره هستند.

اما باور من این است که مهاجرت هزاره ها به کشور های جهان می تواند بزرگ ترین سرمایه برای هزاره های افغانستان باشد به شرطی که بزرگان هزاره برای فردای نسل هزاره متولد در کشور های جدید الاقامه برنامه های فرهنگی وهویت شناسی داشته باشند تا نسل فردای هزاره متولد در کشور های مقیم مثل هزاره های مهاجر در ایران و کشور های آسیای میانه و کشور های حاشیه روسیه، گریزان از هویت و غافل از فرهنگ خود بزرگ نشوند.

بنا بر این بر بزرگان هزاره اعم از علما، روشنفکران، بزرگان اقوام و بزرگان سیاست و رهبران احزاب است که برای فردای نسل هزاره متولد در کشور های اروپا، امریکا، کانادا و استرالیا فکری بنمایند و از همین حالا برنامه های فرهنگی و هویت شناسی را برای نسل های افغانستان ندیده  عیار نموده و اجرا کنند.

اگر سران دینی وسیاسی هزاره این مهم رادرک کنند و توجه داشته باشند که کشور های مقصد هزاره های مهاجر، کشور های فرهنگی هستند و کار فرهنگی از ارزش والا برخوردار هست  و آن کشور ها برای بالندگی نسل متولد در کشور خود فرصت های بالندگی ورشد انسانی را بطور یکسان در اختیار می گذارند.

از همین فرصت استفاده کنند تانسل هزاره در جهان بدرخشند چنان که تاکنون  در کشور استرالیا بزرگ بانوی حقوق بشر نجیبه وطیفه دوست و در کشور نیوزلند دختر نابغه هزاره خدیثه رجبی نه ساله  و نویسنده نامی در میان کودکان توانسته اند هزاره ها را در جهان عزیز وسربلند کنند وتوجه جهانیان را به استعداد فوق العاده هزاره ها معطوف دارند.

نمونه دیگر انجمن زنان هزاره مقیم استرالیا وانجمن زنان هزاره مقیم کانادا هست که در حرکت های مدنی هزاره ها نقش بزرگ دارد.

2- برادران وخواهران هزاره مقیم کشور های مقصد، باید باور کنند که نسل جدید هزاره متولد در آن کشور ها برای همان کشور متولد می شوند و شهر وند قانونی همان کشور ها خواهند بود  و باید با قانون همان کشور ها بزرگ شوند و شهروند دارای فرهنگ همان کشور باشند.

لذا همین مسئله، رسالت بزرگی را بردوش بزرگان هزاره بر می نهد ومخصوصا بردوش جامعه روحانیت وروشنفکران، که روحانیت سعی کنند قرائتی از اسلام داشته باشند که فرهنگ زیست محیطی هزاره های مهاجر اقتضای آن رادارد و چون اسلام دین حیات و سعادت است، مبادا خدای ناکرده روحانیت باقرائت های قشری از اسلام سد راه حیات سعادتمندانه و رفاه انسانی نسل های هزاره بزرگ شده در کشور های مقصد گردند.

از طرف دیگر روشنفکران هم در سدد بی دین کردند نسل های آینده هزاره نباشند و با ور داشته باشند که دین از عمل دین داران ومتولیان ومبلغان دین جدا هست لذا ممکن است عمل دین داران و متولیان و مبلغان دین، با یافته های علوم انسانی همسان نباشد ولی این باعث نشود که روشنفکران تیشه به ریشه اصل دین بزنند و بهانه خدمت به نسل هزاره،  بزرگ ترین سرمایه ی حیات انسان ها را از نسل عزیز وگرامی هزاره بگیرند.

 


January 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي