مینه
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


ستا په مینه نه مړیږم که می دازړګی په اور شی

نور ارمان می په ژوند نشته که ستا کلی می خپل کور شی

ګوره دومره می ارمان دی ستا دمینی لیونیه

چی می وخت د زلګدن وی بیا می سترګی ستا په لور شی

لیونی یم ستا “محبوبه” نه پوهیږم پدی مینه

که زماشوی ته زړګیه خزان کوربه می سمسور شیMay 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان