نامه به روسای جمهوری روسیه و چین
سلیمان راوش سلیمان راوش

 

جلالتمآب محترم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه

جلالتمآب محترم شی جین پینگ رئیس جمهور چین

مطمین هستم که هیچ انسان نمی تواند در برابر تراژیدی های که مافیای جهانی به خاطر تأمین منافع اقتصادی خود در گوشه و کنار جهان می آفریند بی تفاوت باشد.

شما آگاه هستید که سرزمین من افغانستان یکی از قربانیان این تراژیدهاست. اما امروز مافیای بین المللی تنها به سرزمین من و چند کشور دیگر مانند عراق و لیبی و صنعا بسنده نکرده،بل می خواهند جهان را به آتش و خون بکشانند. همین دیروز21 اگست 2013 گروه های آدمکش مافیای بین المللی اسلامگرا که از خوردن دل و جگر آدم دریغ نکرده اند با دستیاری مافیای بین المللی مرتکب جنایت بزرگ بشری گردید و آن اینکه با استفاده از سلاح های شمیایی که بدون شک از سوی مافیای بین المللی در اختیار آنها قرار داده شده بیشتر از هزار انسان بی گناه را در سوریه به مقصد اسقرار حاکمیت مافیایی خود به خاک و خون کشیدند.

در حالیکه هر عقل سلیم میداند که این عمل نمی تواند کار دولت سوریه باشد؛ زیرا چگونه ممکن است که بازرسان سازمان ملل در سوریه حضور داشته باشند و دولت سوریه در حالیکه بداند که این بازرسان برای چه منظور آمده اند بازهم دست به چنین عمل بزند.؟

بدون شک توطیه بین المللی علیه کشور های منطقه اینبار نه به رهبری انگلیس و امریکا که به رهبری یکی از بدنام ترین احزاب مانند حزب سوسیالیست فرانسه به رهبری فرانسوا اولاند که به بهانۀ کمک در کشور افریقایی مالی علیه اسلامگرایان عسکر می فرستد و در سوریه از همین نیروی های اسلامگرا و کشتار جمعی شان با مواد شمیایی دفاع می نماید! و یاهم رجب طیب اردوغان که امروز دیگر چهرۀ حزبش به تمام مردم ترکیه آشکار شده است نیز میتواند در این توطیه دست داشته باشد.

اکنون بشریت از شما قدرت های جهانی و عضو دارای حق ویتو درسازمان ملل متحد که صاحب نگرشهای انسان دوستانه هستید، تقاضا دارد که به درامۀ یک قطبی شدن جهان پایان بدهید و علیه نیروی های ضد بشری به نفع بشریت موضعگیری های قاطعانه نمایید.

با احترامات فایقه

سلیمان راوش

نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام

از افغانستان مقیم آلمان

Письмо для президентов Российской федерации и

Китайской Народной Республики

 

Уважаемый Владимир Владимирович Путин.

Уважаемый Ши Жин Пинг

Уверен, что ни один человек не остался равнодушным, перед глобальной трагедией, созданной международной мафией для достижения своих экономических целей.

Вы в курсе, что моя страна Афганистан стала жертвой трагических событий. Но сегодня международные террористические организации, наряду с Афганистаном, начали кровопролитие и в ряде других странах, таких как Ливия, Ирак, Сирии и др. 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска — столицы Сирии весь мир стал свидетелем кровавого преступления радикальных исламистов - жертвами их химического оружия стали более тысячи невинных людей.

Любой здравомыслящий человек понимает, что правительство Сирии не может совершить такого, потому что знает по какой причине эксперты ООН находятся в их стране.

Нет сомнения в том, что на этот раз международный заговор против стран региона возглавляет не Великобритания и США, а французская Социалистическая партия во главе с Франсуа Олланом.

Фрнасуа Оллан, отправляя французские войска под предлогом помощи в борьбе с радикальными исламистами в Мали, этих же самых радикалов отправляют с химическим оружием для уничтожения невинных людей в Сирии. То же самое можно сказать о Реджебе Тайибе Эрдогане. Праду о его деятельности и деятельности возглавляемой им партии знает весь турецкий народ.

Вы являетесь главами стран-членов Совета Безопасности ООН и одними из лидеров мирового сообщества, и человечество просит Вас содействовать в борьбе с поляризацией мира и тех, кто идет против человечества.

С уважением.

Сулейман Равеш,

 афганский писатель и специалист по Исламу,

 проживающий в Германии.


August 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها