نخستین ولسوال زن در تاریخ افغانستان شروع بکار نمود
عطا احمدی عطا احمدی

.سایره شکیب سادات، در جریان یازده سال گذشته، نخستین زنی به‌شمار می‌رود که به‌حیث ولسوال خواجه دوکوه ولایت جوزجان بعد از یک روند رقابتی آغاز بکارنمود

.ولسوالی دوکوه ولایت جوزحان محل تولد جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان بوده و یکی از ولسوالی های امن و دارای برق و گاز میباشد و از امکانات بهتر نسبت به اکثریت ولسوالی های افغانستان برخوردارمیباشد

.خانم سادات تحصیلاتش را در تربیه معلم به اتمام رسانیده و در دوران طالبان به آمورش کودکان ولایت جوزجان پرداخته ومدتی در ولایت بلخ و اخیرآ به صفت کارشناس در وزارت امور پارلمانی ایفای وظیفه مینموده است

خانم سادات اهداف و الویت های کاریش را ،مبارزه با فساد اداری،ایحاد زمینه های بیشتر و مساعدترتحصیلی برای دختران وارتقای ظرقیتهای زنان در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی در ولسوالی دوکوه برشمرد. به گفته او در جریان سالهای گذشته ،دختران این ولسوالی تنها تا صنف8 درس خواندند و این خود یک چالش بزرگ برای بهبود زنده گی زنان درحال و آینده میتواند باشد

.قابل یاد آوری است که قبلا خانم حبیبه سرابی به حیث نخستین والی زن در ولایت بامیان مقررشده که تا کنون در همن سمت ایفای وظیفه مینماید.همچنان در ولایت دایکندی خانم عذرا جعفری به سمت شهردار شهر نیلی ازچند سالی بدینسووظیفه دارد

.تقرر زنان به سمت های ولسوال،شهردار و والی در افغانستان گامیست مثبت و مفید در جهت مشارکت بیشتر زنان در ادارات محلی و تامین روابط مستقیم با مردم در دهات و قصبات افغانستان.در گذشته این سمت ها بطور کل سمت های مردانه در افغانستان محسوب می شده است

بزرگترین چالش برای کار این زنان درکنار رسوم و عنعنات مروج در افغانستنان حضور زورمندان و قومندانان گروه های جهادی بوده که نمیخواند از نفوذ و امکانات غیر فانونی شان کاسته شود و یک زن به سمت فرماندار محلی نقش تصمیم گرینده داشته باشد..موفقیت این زنان در اجرای امورات شان مستلزم حمایت های بیشتر و بهتر مردم و دولت مردان افغانستان میباشد .


 


January 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي