نماينده مجلس آلمان:ديگر نمي توان دروغ هاي كاخ سفيد را باور كرد
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

 
نماينده مجلس آلمان با تاكيد بر اينكه آمريكا تاكنون نتوانسته اثبات كند دولت سوريه از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است،گفت: نمي توان به مقام هاي كاخ سفيد اعتماد كرده و دروغ هاي آنها را باور نمود.
 
هانس كريستيان اشتروبله،نماينده باسابقه حزب سبزها در مجلس آلمان روز يكشنبه به عنوان سخنران راهپيمايي مخالفت با حمله نظامي احتمالي آمريكا به سوريه در شهر برلين،با هشدار نسبت به شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه و جهان به خاطر سياست هاي جنگ طلبانه،گفت: آمريكا تاكنون قادر نبوده بدون هيچ شك و ترديدي ثابت كند كه دولت سوريه از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است و دلايلي كه براي حمله نظامي به اين كشور عنوان مي كند فاقد اعتبار قانوني و حقوقي است.
اشتروبله با تاكيد بر اينكه به هيچ عنوان نمي توان به سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا اعتماد كرد،گفت: در جنگ عراق همين سازمانهاي اطلاعاتي به همه دنيا افسانه هاي دروغين تحويل دادند كه منجر به جنگي خونين و كشته شدن هزاران نفر از مردم بي گناه اين كشور شد.
اين نماينده مجلس آلمان تاكيد كرد:كسي كه يك بار دروغ بگويد، ديگر نمي توان براي سخنانش اعتباري قائل شد و درمورد ادعاهاي مطرح شده در رابطه با سوريه از سوي مقام هاي كاخ سفيد نيز ما تا به امروز هيچ سند قطعي نداريم به همين خاطر جنگ آمريكا عليه سوريه فاقد هرگونه توجيه منطقي و قانوني است.
اشتروبله افزود: تازه اگر شواهدي هم درمورد اين ادعاها وجود دارد بايد در دادگاه جنايت هاي جنگي لاهه بررسي شود و اين دادگاه است كه تصميم مي گيرد چه كسي بايد مجازات شود.
نماينده حزب چپ ها در مجلس آلمان افزود: ملت هاي غرب از جمله مردم آلمان مخالف جنگ هستند و مركل نيز نبايد خواست ملت خود را ناديده بگيرد،اين جنگ نبايد اتفاق بيافتد، همه بايد مانع از بروز آن شويم.
كريستينه بوخهولد نماينده حزب چپ ها در مجلس آلمان نيز به عنوان يكي ديگر از سخنرانان راهپيمايي روز يكشنبه مخالفان جنگ در برلين،گفت: ما در آستانه حمله آمريكا به سوريه هستيم و همه بايد براي جلوگيري از آن تلاش كنيم،ننگ بر هر كس كه از اين جنگ حمايت مي كند.
بوخهولد خاطرنشان كرد: ما مخالف حمله آمريكا به سوريه و همچنين مخالف مشاركت آلمان در اين جنگ احتمالي به هر شكل ممكن هستيم.
اين نماينده مجلس آلمان با اشاره به دوگانگي رفتار و گفتار آمريكايي ها در رابطه با كاربرد سلاح هاي شيميايي،افزود: در جنگ عراق آمريكايي ها خودشان از فسفر سفيد استفاده كردند و در جنگ غزه نيز اسرائيلي هاي مورد حمايت واشنگتن اين سلاح شيميايي را مورد استفاده قرار دادند اما هيچ صداي اعتراضي از كاخ سفيد بلند نشد،آن وقت امروز به بهانه استفاده از گاز سمي در سوريه بر طبل جنگ مي كوبند.
بوخهولد تصريح كرد: هدف اصلي آمريكا از تهاجم نظامي به سوريه اين است كه در منطقه نفت خيز خاورميانه قدرت خود را گسترش دهد و آن را به رخ ديگران بكشد.
نماينده حزب سبزها در مجلس آلمان در ادامه سخنان خود نسبت به شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه هشدار داد و خواستار عقب نشيني ناوگان دريايي آلمان از مديترانه و همچنين بازگشت نظاميان و سامانه هاي موشكي پاترويوت اين كشور از مرزهاي تركيه با سوريه شد.
همزمان با روز ضد جنگ در آلمان ( اول سپتامبر) هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، شخصيت هاي سياسي و نمايندگان احزاب در اعتراض به تصميم باراك اوباما براي حمله نظامي احتمالي به سوريه در شهر برلين دست به راهپيمايي اعتراض آميز زدند.

September 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی