نوروز و سال نو از سوي محصلان افغان در تركيه تجليل شد
خلیل الرحمن سلحشور    ژورنالست آزاد خلیل الرحمن سلحشور ژورنالست آزاد

 

 نوروز که ازهزاران سال بدينسو با برگذاری مراسم ويژه نوروزی توأم با سرور وشادمانی درسرزمين کنونی ما افغانستان تجليل می يابد، ميتوان آنرا ِنماد همسويی و همگرايی فرهنگی دانست.

جشن با شکوه نو روز وسال نو ١٣٩٢خورشیدی از سوی اتحاديه محصلان افغان  نمايندكي انقره با همکاری فرهنگیان وهمزبانان ونوروز دوستان افغانستانی ، تركي وخارجي ، در انقره بر گزار وتجلیل به عمل آمد.

در یکی از سالونهای بزرگ کنفرانس در شهر انقره محصلین و خانواده هایی که به آیین های باستانی و ملی کشور خویش باور دارند، به فراخوانی اتحادیه محصلین افغانستان مقیم ترکیه گرد هم آمدند تا در شکوهه نوروز باستانی کشور سهم ملی خود شان را ادا کنند.

همایش با سخنان گشایشگرانه احسان الله قویاش  نماینده اتحادیه محصلین شهر انقره آغاز یافت که در آن نوروز نیک پی را به محصلین و خانواده های هم میهن مبارکباد گفت و در ضمن به پیشینه این آیین نور وستایش و شکفتن اشاره نمود و آنرا رسمی پاک و هستی سازوانمود نمود.

سپس دکتر امان الله جیحون سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره تبریکات و تهنیات خویش را به مناسبت نوروز و سال جدید عرض داشته ؛ با اشاره به روایات تاریخی و اسطوره ای در بارة نوروز، این جشن باستانی و سال نو  را به حاضرین تبریک گفت. وی در سخنانش بر مفهوم جشن باستانی نوروز، به عنوان نماد تجدد و حرکت اعتلایی تاکید کرد. وی مجدداً حمایت مقام سفارت را از برپایی مراسم ملی در راستای تحکیم وحدت و وطندوستی اعلام نمود و گفت که در آینده نیز از پیشنهاد های مشابه هم میهنان حمایت معنوی و مالی دریغ نخواهد شد و تنها پیش شرط، عبارت از سراسری بودن موضوع و وجود اجماع هموطنان بر تجلیل آن خواهد بود و بس . جیحون از سازمان های تحصیلات عالی و دیانت ترکیه به دلیل همکاری های همیشگی به ویژه واگذاشتن سالون کنفرانس در اختیار ایشان جهت برپاشدن تجلیل از سال نو و نوروز اظهار سپاس نمود.

سفیر افغانستان در بخشی از گفته های خویش ضمن اشاره گذرا به اوضاع کنونی کشور، پیروزی های نوین در راه تامین صلح و بهروزی هم میهنان را در سال پیش رو آرزو نموده و محصلین را به ادامه تحصیلات ایشان و موفقیت های شبانه روزی  توصیه نمود.

سپس یکی از مسؤولین مهاجرین افغانی در ترکیه نیز سخنان کوتاهی د ر این محفل به نمایندگی از انجمن های مهاجرین و مقیمین ، ضمن تبریک سال نو، به معرفی پاره ای از سنتهای دیرینه جشن نوروز در کشور پرداختند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

در بخشهای دیگر برنامه مشتاقان بهار و نوروز چون دوشیزه گان هریک آرزو کامگار، حبیبه جان، و مینه سنجر از محصلین با سرودن اشعار بهاری و  بیان ستایشگرانه از نوروز و پی آمد های معنوی آن برهستی معنوی مردم، سخن راندند و هر کدام نوروز را سر آغاز سال پر ازآرامش، برابری و برادری برای هم میهنان، آرزو کردند.

این مراسم با شادی و همدلی در یک فضای دموکراتیک، ساز و آواز و پایکوبی از سوی جوانان آزاده مان از ساعت3 الی 5 بعداز ظهر ادامه یافته داود چاووش آوازخوان جوان با ساز و سرود خویش نوروز و سال نو  را با نغمه و آواز، به مهمانان پیشکش نمودند.


March 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها