نوروزانه
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

نوروز نوید سبز باران دارد

پیغام هوای کوی یاران دارد

دل سوخته گان فصل سرما زده را

امید بهی به درد و درمان دارد

***********

از کوچه صدای آشنا میآید

با دسته گلی بسوی ما میآید

گل بانگ+ بهار است صدای ره دور

با هلهله و شور و نوا میآید

*********

نوروز کنم مقدم تو گل باران

آری تو اگر نوید باران ،باران

عمریست بهار ملک غربت دارم

امسال مرا به ملک جانان برسان

***********

ابری ! به هوا هوای باران دارد

احوال مزار و لاله زاران دارد

گویا که ببارد به زمین های خدای

امید به گل های فراوان دارد

*************

ونکوور کانادا

18-3-2013

 


March 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان