نوروزباستان این یادگارکهن را گرامی میداریم
نگارنده : زلمی رزمی نگارنده : زلمی رزمی

خوانش و ترتيپ کليپ : ريگاه ناصری

بیست و یکم مارچ مصادف است با نخستین روزسال ۱۳۹۲ خورشیدی، فرا رسیدن بهار، وجشن باستانی و عنعنوی نوروز.
درین روزملیونها خانواده هموطن ما در داخل و خارج کشور بدور سفره نوروزی نشسته وهمه با دلی سرشارازشادی و امید و آرزو به آینده مینگرند.
نوروز مظهرفر و شکوه و زیبائی و پیام آورامید و شادی و پیروزی برای هموطنان ما است و به تحقیق دانشمندان تاریخ چند هزارساله دارد.
در طی قرون و اعصاردرتاریخ پرفراز و نشیب ملت ما چه در روزهای افتخار و پیروزی و چه در ایام شکست و ناکامی، مردم ما از نوروزامید و نیرو گرفته و آنرا گرامی ، خجسته و میمون دانسته و بهمدیگر مبارکباد و خوش آمدید گفته اند .
سالیکه گذشت سال دشوار و پرمشقتی برای ملت رنج کشیده ما بود امیدوارم روزنو و سال نو که در پیش رو است، سال صلح ، سال مهر، سال راستی ، سال پایان یافتن سیاهی و ظلمت درمیهن ما باشد.
با آرزوی اینکه این بهارگل افشان رهایی و آزادی و نیکبختی را برای سرزمین و مردم مان به ارمغان آورده و جنگها و ستیزها ، کشتارها و چپاولگری ها جایش را به انسانیت، دوستی ، محبت، صفا، پیشرفت و تحکیم خانواده ها بدهد اینک شما دوستداران شعر و ادب را به شنیدن شعرزیبائی ازحافظ شیراز که در وصف بهار سروده است دعوت مینمایم 
درهرجای جهان که هستید سالی خوب، سرشار ازشادی، سبزی و بهروزی و سلامتی و سربلندی برایتان آرزو میکنم...
هرروزتان نوروز باد
نو روز تان پیروز باد
**********
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
حافظ 


March 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي