نوکران ایران و پاکستان در افغانستان چون مار های درون آستین اند
نویسنده : مهرالدین مشید نویسنده : مهرالدین مشید

 

در این شکی نیست که افغانستان با ایران و پاکستان اشتراکات فرهنگی و تاریخی بیشتری داشته و حتا در برهه های مختلف تاریخی دارای سرحدات  مشترک جغرافیایی بوده اند . این ویژه گی ها سبب شده که ملت های هر سه کشور باهم برادر پیوند های عمیقی با یکدیگر داشته باشند و از ضابطه های عمیق فرهنگی و تاریخی بهره مند باشند. در برهه های گوناگون تاریخی این رابطه چنان نیرومند بوده که حتا زمامداران هر سه کشور نتوانسته اند، در آن اعمال نفوذ کنند؛ اما زمامداران هر دو کشور هیچ گاهی از دشمنی با افغانستان دریغ نکرده اند. دلیل آن افزون خواهی ها و آزمندی های زمامداران هر دو کشور بوده که خلاف زیست باهمی و زنده گی مسالمت آمیز همسایگی در صدد تخریب افغانستان بوده اند. شاید خواننده گانی وسوسه شوند که چگونه از روابط پیشینۀ دینی میان افغانستان و دوکشور مذکور تذکری به عمل نیامده است. دلیلش واضح است؛ زیرا روابط زمامداران بر مبنای دین نه، بلکه بر مبنای سیاست های کاذبانه و ریایی است . دین تنها به مثابۀ پل ارتباط محکم میان ملت ها قرار دارد که در رسن استواری رابطه میان ملت های هم کیش را بهم بافت میدهد. هرگاه زمامداران هر دو کشور انسان های شریف و مومنان راستین باشند، ملت های هر سه کشور به مثابۀ بنیان های "مرصوص" در صفوف فشرده قامت آرایی با شکوه و پروقاری خواهند نمود؛ اما صد ها دریغ و درد که زمامداران هر سه کشور در این راستا نه تنها ناموفق بوده اند؛ بلکه در اکثر موارد منافع ملی ملت های شان را قربانی منافع شخصی، گروهی و خانواده گی خود نموده اند.

موقعیت جغرافیایی  و ساختار های جیوپولیتیک، جیواستراتیژیک و جیوایکونومیک افغانستان سبب شده تا همسایه های آن نسبت به آن نه تنها کم مهری؛ بلکه در ژست های دوستی نمایانه بدترین دشمنی را درحق مردم آن مرتکب شده اند. آزمندی های هر دولت نسبت به پنج دریای مهم افغانستان است که از افغانستان به سوی پاکستان و ایران سرازیر می شوند. چنانکه مجلۀ تایمز مطلبی زیر عنوان "ایران و پاکستان از افغان ها چی می خواهند؟ نوشته است. آب در افغانستان و کشور های مثل ایران و پاکستان مهم است. به نوشتۀ مجله، این دو کشور در بخش آبیاری بالای چهار دریای آنها متکی اند. این در حالی است که آب در بخش تقویت سکتور زراعت افغانستان که برای اقتصاد این کشور مهم است نقش کلیدی دارد. به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، در جریان 10 سال 5 درصد از کمک های جامعه جهانی در بخش آب در افغانستان به مصرف رسیده است که آنهم در بخش پروژه های کوچک و کوتاه مدت ایجاد بند های آب صورت گرفته است. به نوشتۀ مجله هر دو همسایه افغانستان، ایران و پاکستان مانع تلاش های افغانها جهت ساختن بند های آب گردیده اند نگذاشته اند تا افغان ها بالای منابع آبی شان سرمایه گذاری کنند.  ایران 70 درصد بیش از حد توافق شده آب را به دست می آورود و بدون اطلاع مقام های افغان بالای آب های افغانستان در داخل ایران تاسیسات را ایجاد کرده اند. در صورتیکه افغانستان بند های بزرگ اعمار کند، در این صورت به اعتراض خاموشانۀ ایران و پاکستان مواجه می شوند که حملات نظامی بر بند های زیر ساختمان را بوسیلۀ مزدوران مسلح شان در پی دارد .(1)

  تنها مجلۀ تایمز نیست که از مداخله های ایرانی ها در امور افغانستان خبر میدهد. پیش از این نشریۀ گاردین(2) در کنار سایر روز نامه های مهم امریکا توانسته تا هزاران اسناد سیاسی محرم امریکا را که بوسیلۀ ویکی لیکس افشا شده است ، به نشر بسپارد . این روزنامه در پهلوی سایر افشا گری های دپلوماتیکی خود پرده از روی اسنادی برداشته که دخالت آشکار  ایران را در امور افغانستان نشان میدهد . در این نشریه ی به نقل از ویکی لیکس آمده است : ایران یک گروهی از رهبران سیاسی و مذهبی افغان را تمویل نموده ، شماری از علمای دینی ، تندروان طالب را در خاک خود آموزش و پرورش می دهد و حتی در تلاش گسترش نفوذ بالای اعضای پارلمان افغانستان است. به گفتۀ گاردین، عمر داودزی سابق رییس دفتر رییس جمهور خریطه های پول را از حکومت ایران به دست آورده است . وی به یک دیپلومات ارشد امریکایی گفته که مقامات افغان به شمول چند عضو کابینۀ افغانستان ، در لیست پرداخت مالی تهران قرار دارند. و برعلاوۀ تمویل رهبران مذهبی در افغانستان، در پرداخت معاشات تعداد از مقامات افغان، به شمول معینان و یکی دو مقام در داخل قصر ریاست جمهوری افغانستان هم سهیم است. وی به معاون سفارت امریکا در کابل "فرانسیس ریچردونی" گفته بود، حکومت افغانستان کمک منظم مالی از سوی امریکا را نسبت به پول های غیر قابل پیش بینی و بی وقت ایران، ترجیح می دهد.

یک سند ویکی لیکس مربوط به سال 2009 ، مقامات ایرانی تلاش کردند تا اعضای پارلمان افغانستان در مباحثات ولسی جرگه از یک موقف ضد امریکا صحبت کنند . نشریه به نقل از داودزی ، از پروژه یی نام برده که از سوی دفتر آیت الله علی خامنه یی سازماندهی می شود که بر اساس آن تعداد از طالبان در خاک ایران آموزش می بینند. همچنین گاردین اشاره به سخنان "ایریک ایدیلمن" معاون وزارت دفاع امریکا در امور پالیسی کرده که در سال 2007 به رییس جمهور کرزی گفته بود، مداخلۀ روز افزون ایران در امور افغانستان خطرناک و کشنده شده می رود. از سویی هم اسناد ویکی لیکس افشا نمود که آقای کرزی میداند که ایران مخالف انکشاف افغانستان بوده و نمی خواهد افغانستان بحیث بازیگر مهم ترانزیتی و صادر کنندۀ  گاز عرض اندام کند. هم چنین ویکی لیکس از فشار یک مقام استخباراتی ایران بر میرویس یاسینی معاون ولسی جرگۀ سابق در رابطه به تغییر اچندای پارلمان پرده برداشت. گاردین به نقل از هزاره های معتدل نوشته است که برادران تندرو و محافظه کار شان که در ایران زنده گی کرده و در آنجا تعلیم و تربیت دیده اند، با ایران رابطۀ نزدیک داشته و از سوی آن کشور شدیداً حمایت می شوند. به گفتۀ آنان، سید حسین عالمی بلخی نمایندۀ مردم کابل، احمد علی جبرییلی نمایندۀ مردم هرات، و استاد محمد اکبری نمایندۀ مردم بامیان روابط تنگاتنگ با ایران دارند و از سوی تهران حمایت می شوند.
بر اساس گزارش ویکی لیکس، سفارت ایران در کابل روابط نزدیک را با اعضای احزاب مخالف حکومت به شمول جبهۀ متحد، سید های تاجک، نماینده گان مردم هرات و چند ولایت دیگر غربی افغانستان، برقرار کرده است. به گفتۀ گاردین وزیر خارجۀ سابق افغانستان داکتر رنگین دادفر سپنتا در ماه اگست سال
2007 به ریچرد بوچر معاون اسبق وزارت خارجۀ امریکا گفته بود که حکومت افغانستان مجبور است روی تهدید پاکستان به شورشیان تمرکز کند و توان مخالفت با ایران را ندارد. اسپنتا بار ها ایران را مانند پاکستان برای افغانستان خطرناک خوانده است.در سند دیگر ویکی لیکس عمر داودزی رییس دفتر ریاست جمهوری افغانستان در ماه فبروری در رابطه با دخالت ایران در امور افغانستان با مقامات ایرانی بحث کرده بود .نشریه به نقل از داودزی نوشته است ، هنگامیکه وی به حیث سفیر افغانستان در تهران مقرر شد، رژیم ایران مقرری وی را هم چو بازگشایی سفارت امریکا در تهران تلقی نموده  و هر جاییکه می رفت ، تحت تعقیب دولت ایران بود.
بر اساس اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس ، ایران با دخالت و گسترش نفوذ اش در پارلمان افغانستان و با خرید بعضی از عناصر توانسته است ، در مدت چهار سال، پارلمان افغانستان را به ارگان غیر موثر مبدل نماید، و پارلمان افغانستان را از بحث در مورد مسایل مهم و حیاتی دیگر، باز دارد.

گفتنی است که شماری از اسناد ویکی لیکس نشاندهندۀ بدگمانی های مقامات امریکایی نسبت به داوودزی بوده  و او را عامل مهمی برای بهم زنی روابط کرزی با امریکا عنوان کرده اند و او را نمایندۀ  ایران معرفی کرده اند . چنانکه در سندی از ویکی لیکس (3)به نقل از ضبغت الله سنجر (  که خود این مقام هم جای سوال دارد که مسؤول چه کاری است ) نقل شده که معحمد عمر داوود زی رییس دفتر رییس  جمهور معلومات غلط به امریکایی ها میدهد . طبق این اسناد سنجر ، داوود زی را عامل تنش در روابط میان رییس جمهور و متحدین خارجی اش بویژه امریکا قلمداد کرده و گفته است که داوود زی رابطۀ رییس  جمهور را با مردم قطع کرده و او را به یک مرد تنها مبدل ساخته است  در یک سند دیگر در مورد مشورههای داوود زی و کریم خرم به رییس جمهور از قول سنجر آمده است که این مسورهها یک عامل در واکنش های کرزی به رویداد تلفات ملکی و گفت و گوی های آشکارش با روسیه می باشد . در سند دیگری از قول سنجر ذکر شده که عمر داوود زی رییس دفتر کرزی ، فاروق وردک و عبدالکریم خرم اطلاعات گمراه کننده یه کرزی میدهند . این سه تن با حزب اسلامی  حکمتیار رابطه دارند و اقدامات آنها این شک رابخصوص در میان غیر پستون ها دامن زده استکه تلاش آنها بخشی از یک توطیۀ بزرگتر است  . به نقل از یاد داشت مذکور این سه نفر گوش شنوای کرزی اند ...

در سندی دیگر از قول خانم حمیرا اعتمادی آمده است که وی به سفارت امریکا توصیه کرده بود تا از شریک ساختن اطلاعات با داوود زی خود داری ورزند . از قول جناب صدیقی رییس تشریفات وزارت امور خارجه ذکر شده است  که او داوود زی را در قصر ریاست جمهوری نمایندۀ ایران معرفی کرده است . احمد ضیا مسعود هم چند روز پیش در هنگام رد اتهامات انتقال 52 ملیون دالری به دوبی گفت : در ارگ کسانی هستند که به خارجی ها جاسوسی می کنند و از این کار احساس شرم نمی کنند.

هم زمان با این گزارش ها روزنامۀ آیریش پست (4) نوشت: ایران ملیون ها یورو برای انتخابات افغانستان مصرف کرده است . گفته می شود که ایران برای هر وکیل از 30 تا 60 هزار دالر پرداخته است . در این گزارش آمده است که ایران تنها برای نامزدان پول نداده است ؛ بلکه برای کمیسیون انتخابات نیز رشوت  داد است . ویکی  لیکس (5) به سند دیگری اشاره کرده است که ایران ها خواهان تجزیۀ افغانستان بوده و حمایت ایران را از طالبان به معنای برنامۀ آن کشور برای جدایی پشتون ها از افغانستان عنوان کرده است . چناکه درسندی آمده  است : امارات محتده گمان میکند که هند ، ایران و طالبان  پاکستانی، جدایی طلبان پشتون را حمایت میکنند . تنها امارات نه ؛ بلکه کشور های دیگر خلیج هم نسبت به سیاست های ایران بدگمان بوده و در سندی از ویکی لیکس آمده است که زمامداران کشور های خلیج بویژه اردن ، سعودی و امارات امریکا را برای حمله به مراکز اتومی ایران ترغیب کرده اند  . کشور های خلیچ دشواری های سیاسی ، مرزی و مذهبی با ایران داشته و این مشکلات سبب برانگیختن رقابت های نظامی میان ایران و کشور های یاد شده گردیده است . چنانکه سعودی چندی پیش معاهدۀ خرید سلاح های پیشرفته به ارزش شصت ملیارد دالر را با امریکا امضا نمود . امریکا هم برای پیدا کردن بازار فروش اسلحه به نحوی کشور های خلیج را بر ضد ایران تحریک نموده  و برنامۀ هسته آن کشور را به نحوی تهدیدی بر کشور های خلیج دانسته است تا آنان را به  یک سلسله واکنش های تند بر ضد برنامۀ  هسته یی  ایران ترغیب نماید ؛ گرچه شماری زمامداران عربی مانند اردن برخورد های خویش را در برابر ایران مورد بازنگری قرار داده و با ترک  مواضع قبلی مخالفت جویانۀ  شان با ایران موضع نرمتری را اتخاذ نمودند . چنانکه پادشاۀ اردن (6) گفت : در صدد بهبود مناسبات خود با ایران است .  وی زمانی این سخن راگفت که احمدی نژاد ملک  عبدالله را به ایران دعوت کرده بود . وی بعد از پذیرش دعوت احمدی نژاد سخن از بهبود مناسبات باایران زد . عبدالله در گذشته ایران را بخاطر بلند پروزای های نظامی اش مورد انتقادات شدید قرار داده بود . ایران نه تنها ملیون ها دالر را برای پرورش صد ها مار آستین در افغانستان به مصرف میرساند و این پول ها را زیر نام موسسات خیریه به نام کمیتۀ امام خیمینی، مراکز نشراتی، انجمن های فرهنگی، دستگاه های رادیویی و تلویزیونی و ... به مصرف می رساند؛ بلکه در کنار این کمک های مالی استخباراتی، ملیونهای دالر دیگر را از مجاری رسمی برای برده گیری در افغانستان و کشور های دیگر مانند سوریه، عراق، فلسطین، امارات، دوبی و ... به مصرف می رساند . با تاسف که این همه کمک ها را زیرنام دین و مذهب انجام مبدهد .  در حالیکه ایران اسلام و تشیع را ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود در جهان گردانیده و همه جیز را از خم ابروی سیاسی نگاه میکند. چنانکه نادر کریمی (7) یک خبرنگار ایرانی که  اکنون در زندان وین تهران به سر می برد . در یک نامه که شبکۀ العربیه فرستاده است ، از روابط مخفی ایران با اسراییل پرده برداشته است . وی اختلافات ظاهزی ایران با اسراییل را درامه خوانده و آن را جنگ خبری عنوان کرده است و آن را به نحوی واهمه افگندن در میان مسلمانان جهان خوانده است تا بدین وسیلۀ خود را دشمن آشتی ناپذیر اسراییل و دوست فلسطینی ها ناشن بدهد . وی نوشته است که مقامات ایرانی در دوماۀ گذشته مدت 18 ساعت با مقامات اسراییلی در ترکیه ملاقات کردند . وی افزوده است که اسراییل برای ایران تولیدات و اجناس تجارتی می فروشد و ایران شرکت های اصیل اسراییلی را برای معاملات تجارتی خود بر میگذیند . ایران شماری فلسطینی ها را استخدام میکند و از آنان برای جاسوسی از سفارت های کشور های عربی یویژه  سوریه ،   اردن وفلسطین استفاده مینماید . وی این سخن را از زبان یک محصل فلسطینی ابراز کرده که مذهب شیعه را  در در ایران پذیرفته و در آنجا مصروف تحصیل است . این است سیمای واقعی زمامداران ایران که نه تنها مار گیران ماهری اند؛ بلکه مار های درون آستین را در افغانستان و در سراسرجهان می پرورند.

 

منابع و پانوشت ها:

1 - رادیو ازادی ، اخبار صبح ، 5 دسمبر 2012

da.azadiradio.org/content/article/2241527.html- 2

3 -   نمک حرام ها در ارگ ، افغان جرگه ، شمارۀ 280 ، 13 دسمبر

4 - رادیو آشنا ، 9 دسمبر ، اخبار شب .

5 -  سرنوشت ، شمارۀ 244 ، 7 دسمبر

6 -  رادیو آزادی ، اخبارظهر ، 13 دسمبر2011

 


April 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات