نگاهي به عضويت كرواسي در اتحاديه اروپا
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

 
بلگراد- كرواسي از ساعات اوليه روز دوشنبه يكم ژوئيه ( 10تيرماه) رسما به بيست و هشتيمن عضو اتحاديه اروپا در خواهد آمد.
 
 كرواسي پس از اسلووني دومين جمهوري از يوگسلاوي سابق است كه با برپايي مراسمي كه در آن بيش از صد تن از مقامات بلند پايه بالكان و اروپا در آن شركت مي كنند به 27عضو اتحاديه اروپا مي پيوندد.
پس از اسلووني كه در سال 2004ميلادي به عضويت در اتحاديه اروپا در آمد و اكنون كرواسي، كشورهاي صربستان، بوسني و هرزگوين، مقدونيه و مونته نگرو كه از مجموعه كشورهاي يوگسلاوي سابق هستند و در حال انجام مراحل پيوستن به خانوده اروپايي مي باشند، بايستي ساليان دراز در انتظار ورود به خانواده اروپايي بسر ببرند.
كرواسي پس از گذشت مراحل زيادي از جمله اصلاحات مورد درخواست اتحاديه اروپا توانست كه شرايط لازم را براي ورود به خانواده اروپايي بدست بياورد.
اسلووني كه با كرواسي در برخي از زمينه ها اختلاف داشت در دوم آوريل 2013 با تصويب قرارداد پيوستن كرواسي به اتحاديه اروپا راه را براي عضويت كامل كرواسي در اين اتحاديه هموار كرد.
محلس نمايندگان اسلووني با برگزاري نشستي در اوايل ماه آوريل سال جاري ميلادي كه در آن زوران ميلاونويچ نخست وزير و وسنا پوسيچ وزير امور خارجه كرواسي به عنوان ميهمان حضور داشتند، با اتفاق آرا قرارداد پيوستن كرواسي به اتحاديه اروپا را تصويب كرد.
جمهوري اسلووني كه عضو اتحاديه اروپا به شمار مي رود، موافقت با ورود كرواسي در اين اتحاديه را به صرف نظر كردن دولت كرواسي در حمايت از شكايت بانك هاي اين كشور عليه بانك ليوبليانا از اسلووني به خاطر پس از اندازهاي ارزي از زمان يوگسلاوي سابق مشروط كرده بود.
مساله دو كشور كرواسي و اسلووني مربوط به پس از اندازهاي ارزي از زمان يوگسلاوي سابق مي شود كه بيش از بيست سال ادامه داشت.
براي عضويت يك كشور اروپايي به اتحاديه اروپا بايد تمامي پارلمان هاي كشورهاي عضو قرارداد كشور نامزد براي پيوستن به اين اتحاديه را تصويب كنند.
اگر چه شهروندان كرواسي از بامداد فردا ( دوشنبه 10تيرماه) مي توانند بدون اخذ رواديد به كشورهاي اروپايي سفر كنند، ولي اين كشور با وجود عضويت در اتحاديه اروپا در حال حاضر اجازه اجراي پيمان شنگن در آزاد سازي مرزهايش را ندارد.
شهروندان كرواسي در آخرين مرحله پيوستن به اتحاديه اروپا در 14 آوريل 2013 ميلادي براي اولين بار با حضور در پاي صندوق هاي راي 12 نماينده خود را در پارلمان اروپا انتخاب كردند.
شهروندان كرواسي با توجه به معضلات اقتصادي كه گريبانگير اروپا است، به رغم ورود كشورشان به اتحاديه اروپا به بهبود اوضاع رفاهي و اقتصادي خود اميدي ندارند.
بحران اقتصادي، بيكاري، استاندارد پايين زندگي و كاهش حقوق شاغلين از جمله مواردي هستند كه كرواسي در چند سال گذشته با آن مواجه بوده و دولتمردان اين كشور انتظار دارند كه اين مساله با عضويت در اتحاديه اروپا تا حدودي رفع گردد.
حكومت زاگرب انتظار دارد كه با كمك هاي مالي اتحاديه اروپا بتواند وضعيت اقتصادي كشور را سامان دهد.
كمك هاي مالي اتحاديه اروپا به كرواسي در صورتي امكان پذير خواهد بود كه حكومت زاگرب بتواند طرح و برنامه و توسعه را با ارايه اسناد لازم براي دريافت كمك هاي مالي فراهم كند، در غير اين صورت نمي تواند به اين كمك ها اميدوار باشد.
انتظار مي رود كه با وجود كاهش سهم كرواسي در بودجه اروپا، دولت اين كشور مبلغ 420 ميليون يورو از اتحاديه اروپا براي 6 ماهه دوم سال 2013 ميلادي كمك مالي دريافت كند. چنين كمك مالي مي تواند براي اقتصاد ضعيف كرواسي كمكي بزرگ محسوب شود.
دلايل عمده معضلات اقتصادي كرواسي كه از سال 2009 با آن رو به رو است، كاهش صادرات و سرمايه گذاري خارجي گزارش شده كه اين مسائل افزايش بيكاري را نيز در اين مدت زمان براي حكومت زاگرب به دنبال داشته است.
كرواسي كه در آستانه ورود به اتحاديه اروپا قرار دارد از اول ماه آوريل سال جاري ميلادي ( 12فروردين ماه) براي اتباع كشورهاي غير اين اتحاديه با اجراي قوانين مرزي رژيم رواديد برقرار كرد.
بر اساس قوانين اتحاديه اروپا كشورهايي كه در آستانه پيوستن به اين اتحاديه هستند، بايد حداكثر 3 ماه قبل از عضويت رسمي در اين اتحاديه قوانين رواديد خود را با قوانين اتحاديه اروپا تطبيق دهند.
بر اساس قوانين اتحاديه اروپا كشورهايي كه در آستانه پيوستن به اين اتحاديه هستند، بايد حداكثر 3ماه قبل از عضويت رسمي در اين اتحاديه قوانين رواديد خود را با قوانين اتحاديه اروپا تطبيق دهند.
كرواسي پس از ورود به اتحاديه اروپا، ويزاي شينگن را در مرزهاي خود برقرار مي كند كه بنا بر قوانين اين اتحاديه، اتباع كشورهاي غير عضو تنها با گذرنامه معتبر و رواديد مي توانند وارد اين كشور شوند.
در اين ميان اتباع كشورهاي صربستان، بوسني و هرزگوين و مونته نگرو كه بر اساس توافق نامه هاي دوجانبه بين دولت هاي منطقه، در حال حاضر تنها با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر وارد كرواسي مي شوند، بايد براي ورود به اين كشور رواديد شينگن داشته باشند.
كرواسي بيشتر تمايل دارد مرزهايش با كشورهاي همسايه باز باشد، اما اين مساله را مي تواند با سرعت بخشيدن به تحقق شرايط لازم و تسهيل در صدور رواديد برطرف كند.
كميسيون اروپا در آستانه ملحق شدن كرواسي به خانواده اتحاديه اروپا از طريق شبكه هاي تصويري اجتماعي به زبان كرواسي ورود به اين اتحاديه را به حكومت و ملت كرواسي خوش آمد گفت.
اعضاي دولت كرواسي نيز از طريق روابط عمومي دولت به 24 زبان كه در اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد از جمله زبان كرواسي از خوش آمد گفتن اعضاي اين اتحاديه تشكر و قدرداني كرد.
زوران ميلوانوويچ نخست وزير كرواسي در نشست شوراي اتحاديه اروپا در بروكسل در 28 ژوئن امسال در ديدار با هرمن ون رومپي گفت: 22 سال پيش بنظر مي رسيد كه طي دو هفته كرواسي مي تواند به عضويت اتحاديه اروپا در آيد ولي جنگ در منطقه اتفاق افتاد و اكنون وارد اتحاديه اروپا مي شويم.
وي همچنين در اين ديدار متعهد شد كه كرواسي به همسايگان خود كه عضو اتحاديه اروپا نيستند در پيوستن به خانواده اروپايي كمك مي كند.
ايوو يوسيپوويچ رياست جمهوري كرواسي نيز در آستانه ورود اين كشور به اتحاديه اروپا در گفت و گو با رسانه هاي خارجي گفت كه به رغم بحران اقتصادي كه اكنون اتحاديه اروپا در آن قرار دارد، كرواسي هيچ شك و ابهامي از ورود به اتحاديه اروپا ندارد.
يوسيپوويچ با اشاره به اينكه كرواسي پس از ده سال مذاكره براي عضويت در اتحاديه اروپا امكان انتخاب زمان ورود به اتحاديه اروپا را نداشت افزود كه حكومت كرواسي خواهان كمك به همسايگان بالكاني خود براي عضويت در اتحاديه اروپا است و قطعا اين روند در منطقه اي كه تحت تاثير جنگ بوده است، موجب صلح مي شود.
وسنا پوسيچ وزير امور خارجه كرواسي روز يكشنبه 9 تير ماه در زاگرب در آستانه ورود كشورش به اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران گفت: در حاليكه كرواسي نيمه شب امشب به عضويت اتحاديه اروپا در مي آيد ولي در منطقه اي كه هميشه به آن تعلق داشته است، باقي خواهد ماند.
اتحاديه اروپا يك اتحاديه اقتصادي و سياسي است كه با كرواسي 28 عضو دارد، در سال 1957ميلادي با امضاي توافق نامه رم بين 6 كشور اروپايي تشكيل شد و در ابتدا اين اتحاديه شكل اقتصادي داشت.
اتحاديه اروپا با گسترش اعضاي خود واحد پولي مشتركي را به نام يورو در سال 1999ميلادي معرفي كرد كه تا كنون در 18 كشور جايگزين پول هاي ملي شده است.
ورود كرواسي به اتحاديه اروپا كه در شصتمين سال تاريخ اتحاديه اروپا انجام مي شود، هفتمين دور از گسترش اعضاي اين اتحاديه است.
اتحاديه اروپا با حدود 500 ميليون سكنه، 21 كشور از اعضاي اين اتحاديه عضو پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) هستند و شوراي اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا، دادگاه اروپا، كنگره اروپا، شوراي اروپا و بانك مركزي اروپا از مهمترين نهادهاي آن محسوب مي شوند.
پس از ملحق شدن كرواسي به اتحاديه اروپا، طولاني ترين مرز اين اتحاديه با كشورهاي ديگر بين اين كشور با بوسني و هرزگوين خواهد بود.
در حال حاضر طولاني ترين مرز بين يك كشور عضو اتحاديه اروپا با يك كشور خارج از اين اتحاديه، مرز لهستان با روسيه است.
كرواسي در سال 2003 ميلادي براي عضويت در اتحاديه اروپا درخواست داد و يك سال بعد براي پيوستن به اين اتحاديه به طور رسمي نامزد شد.
اين كشور با جمعيتي بالغ بر 4 ميليون و 453 هزار نفر و مساحت 56 هزار و 542 كيلومتر مربع در جنوب مركزي اروپا واقع شده و از شمال با اسلووني و مجارستان، از شمال غربي با صربستان، از شرق با بوسني و هرزگوين، از جنوب شرقي با مونته نگرو و از جنوب با درياي آدرياتيك همسايه است.
جمهوري كرواسي با جدا شدن از يوگسلاوي سابق در 25 ژوئن 1991 ميلادي به استقلال دست يافت.

June 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی