نگاهی به اوضاع کنونی افغانستان
عبدالحی نزهت عبدالحی نزهت

سال 2014 به اساس تحلیل های گونا گون سال سرنوشت ساز ،نقطۀ عطف در تغیر وتحولات کشور است ،این سال چگونه اثرات را در تاریخ پر از فراز نشیب ما رقم خواهد زد !گذار از این وضعیت وحالت بوجود آمده بعداز خروج نیروهای ناتو برای کشور های منطقه چون پاکستان، ایران ،هندوستان ،چین وکلا در آسیا فضا واتموسفیرجدیدی را بوجود خواهد آورد.از این سبب تلاش وتحرکات نظامی وسیاسی به سرعت بیشتر در منطقه در حال تکوین وشکل گیری است    .                                                                     

تدویر کنفرانس سه جانبهء لندن با میزبانی صدر اعظم بریتانیا جهت صلح و آشتی در افغانستان، اگر حسن نیت صادقانهء بریتانیا را با خود داشته باشد، میتواند علایم مثبت را در ذهنیت های مردم افغانستان جهت ختم غایلۀ موجود تداعی نماید ،زیرا لندن با شناخت ومعرفت کامل که در جنوب آسیا وشبه قارۀ هند دارد ،بادرک از حساسیت ها گوناگون کشورهای منطقه وتحمل نظریات کشور های مختلف در عرصه های سیاسی ونظامی امید های تازۀ را در راستای بهیخواهانه بوجود میاورد، گر چه کنفرانس لندن با اشتراک نماینده گان ای اس ای سازمان استخباراتی پاکستان گشایش یافت ولی عدم موجودیت جنرال اشراق کیهانی لوی درستیز پاکستان در کنفرانس قابل غور وتعمق است ،ریس جمهور زرداری از صلاحیت های کامل سیاسی ونظامی در سلسله مراتب قدرت در پاکستان برخوردار نیست که فیصله های  روسای جمهور دوکشور پاکستان وافغانستان وصدراعظم بریتانیا ضمانت اجرایی بخشد ،پیامد های فیصله های این کنفرانس جهت صلح و ثبات در افغانستان خوشبینی های جدیدی به همراه داشت، از آن جمله تحقق صلح در مدت شش ماه آینده در افغانستان، آغاز تحرکات جهت مذاکرات صلح مابین علمای دینی دو کشور افغانستان وپاکستان دفعتا به چالش  ودشواری مواجه گشت، تعداد از علمای دینی پاکستان به نماینده گی از علمای دینی آن کشور مذاکره با علمای دینی افغانستان را در کابل رد نموده موضع خصمانه ودشمنانه خویش را کما فی السابق به نمایش گذاشتند، تعداد از علمای دینی پاکستان از زمان که دولت اسلامی افغانستان به رهبری استاد شهید برهانی الدین ربانی در قدرت    بود، فتوا جهت سرنگونی این دولت اسلامی شعار اساسی آنها بود ،بعداز سرنگونی دولت طالبان در کابل همان مولانا های پاکستان اجتهاد دینیی نموده و جهاد در افغانستان  رافی سبیل الله میدانند، به شکل کل علمای دینی پاکستان که با سازمان استخباراتی پاکستان همسویی دارند،این موضع آنان جهت ختم جنگ وآغازمذاکرات سیاسی در افغانستان تاسف بار است .                                                                                          . 

کنفرانس سه جانبه دیگر به هندوستان،افغانستان امریکا به اثر ابتکارات امریکا بعداز کنفرانس سه جانبهء لندن در دهلی تدویر میابد هندوستان با نقش کلیدی پاکستان در حل بحران افغانستان مخالفت جدی نموده ودر آینده در نظر دارد با چین وروسیه در بارۀ نقش مخرب پاکستان با آن کشور هامذاکرات ومشاوارت جدی را آغاز نماید .عدم تمایل پاکستان جهت آغاز مذاکرات صلح در افغانستان امریکا را وا داشت تا طرق جدیدی را جهت صلح در افغانستان جستجو نماید این موضع امریکا میتواند پاکستان را در انزوای سیاسی قرار دهد تلاش ها در جهت نزدیکی امریکا با هند ومشوره هند با چین وروسیه میتواند وجهه،  سیاسی افغانستان را در منطقه تقویه بخشد  .                                                               

ولی زبان پاکستان کما فی السابق زبان زوروقدرت است، پاکستان با ابزار های قوی که درمعضلۀ افغانستان بدست دارد ،کشور مارا عرصۀ تاخت وتاز تروریست ها غیر قابل کنترول پاکستان ساخته، به هیچ صورت نمیگذارد مشکل افغانستان به یک راه حل منطقی منتج گردد ،.صلح با پاکستان سراب بیش نیست، فقط مصالحه در لفظ انفجار وانتحار شانتاژسیاسی اقتصادی در عمل !این است چهرۀ کرهء وزشت همسایه جنوب شرقی ما پاکستان، افغانستان راه  وچارۀ جز مبارزه واستادگی در مقابل پاکستان ندارد، تقویه نیروهای مسلح کشور ابزار سعادت وبقای افغانستان است، هر عنصر وطن دوست، وطن پرست از شاه تا دهقان تهی دست در جهت تقویت این نهاد های مقاومت بایست کوشا باشد.                                                           

عوامل که باعث تضعیف قواه مسلح گردد باید شناسایی نموده در جهت اصلاحات امورات اآن پلان ها طویل المدت وقصیر المدت اتخاذ گردد ،بزرگترین عنصر که میتواند باعث تضیعف واضمحلال قوای مسلح گردد فساد است ،فقط فساد است که تار پود این نهاد ملی را در این عرصه بحرانی کلا متضرر میسازد "سازمان شفافیت بریتانیا" با توضیح آن که افغانستان فاسد ترین کشور جهان است در بارۀ فساد درسایت فارسی بی بی سی چنین مینگارد، "فساد در نیروهای امنیتی افغانستان بالا است"(1)با خوانش این اظهار نظر یک موسسه بی طرف غربی شک وتردید در بارۀ موجودیت فساد در قوای مسلح کشور میتواند تشویش زا باشد ،ما نمیتوانیم چنین اظهار نظر تشویش آور را در بی بی سی نادیده انگاشته خاموش وسکوت را پیشه کنیم ،لازم بود سخنگوی وزارت دفاع کشور ودیگر نهاد ها امنیتی دربارۀ چنین نشرات که از جانب بی بی سی نشر گردیده به ارایه جواب مبادرت میورزیدند مگر سکوت وخاموشی علامه رضایت نیست؟.ما با متاسفانه با موجودیت فساد در کشور خویش عادت نموده ایم جهانیان کشور مارا فاسد ترین کشور جهان میدانند، واز ریس جمهور تا مامور پایین رتبه آن را میپذیرند که فساد در لایه ها مختلف کشور ما به اشکال وانواع مختلف وجود دارد، ولی نمیتوان از تخطی از قوانین نظامی کشور را تحمل نموده و سکوت اختیار کرد !ریاست استخبارات ،ریاست کشف ،ریاست تفتیش اردو بایست پلان های در این راستا مسولانه جهت شناسایی عوامل خاینین وغاصب فساد پیشه را روی دست گرفته، وبا این پدیدۀ مهلک وکشنده مقابله نمایند ودر مسیر پاکی ادارات قوای مسلح از فساد اقدامات همیشگی روی دست داشته باشند، در غیر آن صورت                                                              

هرچی بگندد  نمک اش زنند

وای از آن روزی که بگندد نمک

1_سایت بی بی سی فارسی تاریخ 17 فبروری سال 2013

 


February 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات