هشتم مارچ مبارکت باد
زلیخا پوپل زلیخا پوپل

 .

به تو ای مادر داغدیده که رنج بی پدری اولادت را میکشی و در سوگ و غم شریک زندگیت تحمل میکنی .بتو ای خواهر ستم کشیده ا فغان که منت مرد سالاری رنجت میدهد. بتو ای دلیر زن افغان که حقوقت پامال است. بتو ای دختر پاکدامن وطن که لکه های ننگین بیناموسی سبب رنجش خاطرت شده و در جامعه روی دیدن به دیگران را نداری. بتو ای خواهر که در سوز و درد  حریق و سوختاندن اعضای بدنت میسوزی و میسازی. بتو ای خواهرکه به خاطر ساختن یک زندگی پر از عشق و محبت  حواله سنگ پاره های هیولایی ددمنشانه جاهلان گردیده  و جان به حق سپردی .بتو ای زن با ناموس وطن که گوش و بینی ات را انسانهای بی فرهنگ بریده  و قربانی نیت شوم بی فرهنگی شده ای. بتو ای مادر که بهشت برین جایگاهت است.بتو ای خواهر غریب بی وسیله وطن چشمان اشک الود تن برهنه و پا های سرلوچ گردان در  کوچه ها و پس کوچه ها به خاطر لقمه نانی در گشت و گزار استی. هشتم مارچ برایت مبارک باد.

دوستان گرچه هشتم مارچ روز مبارک باد گفتن نیست. روز مبارزه علیه ظلم ، ستم ، روز همبستگی جهانی زن،  روز گرفتن حق  بر باطل،و بلآخره روز سر نوشت ساز ملیون ها ملیون زن است.که در دفاع از حق خود سر های شیرین خود را از دست دادند و راهی زندان های جهالت گردیدند.چنانچه یک نام با مسمی را به خود گرفتند یعنی (هشتم مارچ)

این روز برای اولین بار در تاریخ کشور ما در زمان حاکمیت جمهوری دیموکراتیک قد بر افراشت و بزرگ شد که همه ساله همین حالا هم از آن تجلیل بعمل می اید.باید این روز را روز مبارزه نام نهاد.و مبارکباد به منسبت پیروزی و ظفر باید داد.

.زنان  غیور افغان کار نامه ها و قهرمانی های بیشماری را از بدوی پیدایش شان تا اکنون انجام داده اند. در جنگ ها در صف اول و مقدم مبارزه  قرار داشتند که حتی جنگجویان را از شکست به پیروزی دعوت کردند و دشمن را زار زبون ساخته رو سیاه و شرمنده واپس راهی دیار شان نمودند .بیمورد نیست که از ملالی ها و زرغونه ها یاد کرد . در مبارزات پارلمانی و خبابانی مانند اناهیتا راتبزاد زن قهرمان و امسال آنها، در فرهنگ و ادبیات، در تیاتر، درسینما،در دفاتر، در مکاتب، در فابریکات کارگری، در صنایع دستی، در کشتزار ها ، در جمع آوری خرمن، در همه خدمات سیاسی و اجتماعی سهیم بودند ، هستند ، و در آینده هم خواهد بودند.و درینجا قطعه شعری از سیما سما شاعره جوان، با استعدادرا انتخاب نموده ام که فرموده است:

منم یک زن به من دیوار ها چیست

منم مادر به من انبار ها چیست

منم یک زن جهان سازم به انسان

منم انسان به من سنگسار ها چیست

منم یک زن زدل مفتون میهن

منم عاشق به من اسرار ها چیست

منم یک زن که پامال است حقوقم

منم جوهر به من اخطار ها چیست

منم یک زن به رو چادر کشانم

منم افتاب و این پندار ها چیست

منم یک زن چو مرغ وارهیده

منم سیما به من دیوار ها چیست

زنده و جاوید باد زنان افغان و زنان سراسر جهان. زنان وطن به صلح نیاز دارند


March 9th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي