پسرلي مومبارک شه
یعقوب منګل یعقوب منګل

 

*****

پسرلي دي هري خواته غوړیدلي دي ګلونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

څومره ښکلي فضاده٬هري خواته شوراوغوغاده

په غرورغوکي اورم٬دبلبلانو آوازونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

لیلا له کوره ده وتلي٬ګرځي په ګلونوکي غلي غلي

مجنون ته ګوره٬په ګوګل کي ئ زړه وهي ټوپونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

دسپوږمۍ اودهغي دمخ مقابله وه٬دنیاورته ټوله په تماشه وه

دآسمان ستوري له هري خواورته وهي سترګکونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

دالیونۍ ده که هوښیاره٬ناسته ده دبام په سردچالپاره

په ماذدیګرکي څومره خوندکړي دمئینو دیدنونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

راځه لالیه وګوره لویي پکتیاته٬تاریخ یي معلوم دي ټولي دنیاته

په سوله او ورورۍ کي ژوندکي پراته قومونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

هغه وخت به له تاسره ځمه٬لاس په لاس به قدم درسره ږدمه

خوست کي ګرمي ده ماته کیږده چنارونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

وطنوالوپسرلي مومبارک شه٬کورمودزامنواوغنموڅخه ډک شه

پیغلي اوځوانان به جوړه دخپل وطن خدمت کوینه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

ای زړه ورواوباتوروافغانانو٬دجګوجګوغروبازانواوزمریانو

غیرت مودي معلوم دنیاته٬دښمن ته ورکړۍ ګذارونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

اوس پسرلي شوګراني راشه٬داټوله دنیامي له تاجارشه

دژمي سړو واورو مي په زړه ایښي داغونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

سپیني سپوږمۍ له تاپوښتمه٬جانان مي ورک دي په څوارلسمه

ښکلي ئ جبین دي٬پرمخ نلري داغونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

پسرلي دي ګل دګل سره په جنګ دي٬ستاپه اننګوکي دهغودوینورنګ دي

رمبیل چمبیل ورته ولاړ٬لاس په نامه تعظیم کوینه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

زړه مي نرۍ دي ژاړم ژاړم٬دموراوپلارپه یادونوویاړم ویاړم

دالله پاکه ورته غواړم ٬ښکلي ښکلي جنتونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

ای مسافره راشه خپل وطن ته٬دمنګلوجګوغرودیدن ته

پیغلي په دریا اوځوانان٬ په ډول اتڼ کوینه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

یعقوب( منګل) ته به لاس ورکړم٬ټول دښمنان به ئ خاوري په سرکړم

بیابه جوړه٬جوړه دخپل وطن کوو سیلونه

داپیغلي ګوره٬په غاړوکي ئ دګلوامیلونه

داپیغلي ګوره

 

 

17.03.2013

آلمان


March 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان