پیام اعتراضیه علیه ناقضین حقوق زن در پارلمان افغانستان و خشونت علیه زنان
از جانب شورای زنان افغان در هالند از جانب شورای زنان افغان در هالند

کشور ما افغانستان کشور حماسه ها ،کشور غیرتمندان ،کشور دلیران، و کشور مهمان نوازان بوده و است و یک کشور کثیرالملیتی، و دارای زبانهای مختلف، اقوام مختلف، و فرهنګ های متعدد، در بین چنین کثیر ها قسمت اعظم حتی بیشتر از آنرا زنان تشکیل میدهند زنان کشور ما از قدیم الآیام حماسه آفرین بوده که در تاریخ کشور ما دوشا دوش برادران خودبخاطر آزادی و دیموکراسی علیه استبداد و استعمار یکجا جنګیده رزمیده و کشته شده اند که تاریخ شاهد انست مانند ملالی ها زرغونه ها اناهیتا ها .
در دامان پر محبت این زنان چی شخصیت های مهم سیاسی و اجتماعی که تولد نشده پرورش نیافته و در اجتماع مصدر خدمت نشده اند؟ زنان ما با آن همه فدا کاری ها که باید دارای حقوق مدنی و انسانی در جامعه با شند اما نیستند؟ببینید عزیزان مادر کدام قرن زندګی مینماییم؟ قرن روشنګری، قرن پیشرفت، قرن تخنیک، قرن علم، قرن بیداری خلقها، قرن تسخیر کهکشان ها، قرن تکنالوژی.اما!
بررسی های اخیرکمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نشان داد که درجریان سه سال اخیرخشونت دربرابرزنان افغانستان روبه گسترش بوده چنانچه درسال ۱۳۸۹( ۲۷۲۵ ) مورد خشونت ودر سال ۱۳۹۰ بیشتراز۳۱۴۷ مورد خشونت ودرسال ۱۳۹۱ این رقم به بیش۶۸۷۶ مورد خشونت رسیده است. در پی تلاشهای متداوم نهاد های حقوقی زنان وجامعه مدنی جهت کمرنگ ساختن خشونت علیه زنان ؛...قانون منع خشونت علیه زنان در بیست سرطان ۱۳۸۸ به اساس فرمان تقنینی حامد کرزی رییس جمهور اسلامی افغانستان در چهار فصل و۴۴ ماده ، توشیح شد و این قانون بر مبنای افزایش بی سابقۀ خشونت های وحشیانه و غیر انسانی در برابر طبقۀ اناث که نتیجۀ جنگ و جدل هاو فرا گیری بالا تر از 95 فیصد بیسوادی و جهل ، طی دهۀ های اخیر در سراسر کشور بود، برای اولین بار در افغانستان روی کاغذ درآمده نافذ گردید. قرارمعلوم این قانون ارزش های اسلامی و انسانی را احتوا مینماید که تطبیق آن عجالتأ میتواند تا ختم مراحل تکمیلی یک قسمت از خشونت ها را بطور نسبی جلو گیری نماید. این قانون از همان زمان در حال اجرا است اما با تآسف که با انفاذ این فرمان هنوز هم دختران ما به کام مرګ فرستاده میشوند و یا مجبور به خودکشی ، خود سوزی ، فرار از منازل تجاوز جنسی بالای دخترکان خورد سال ،در بد دادن، به فروش رساندن، بینی بریدن ،سنګسار، که شمه‌ء از جنایات است نامبرد
اما افسوس به حال ما مردم در پارا لمان کشور که جای قانون و قانونګزاری برای آیند ه ګان است چی میګزرد ؟تصویب چند ماده از قانون
خشونت علیه زنان که سه سال قبل مطرح شده بود از لحاظ عقیدتی قوانینی را که به خاطر اصلاح جامعه و جلوګیری از مظالم بوده زن
ستیزان متعصبین از خواب غفلت بعد از سه سال بیدار شده صد راه فیصله و تصویب مخالفت نشان داده اند بنآءشورای زنان هالند درین امربی تفاوت نبوده اعتراض عمیق خود را نسبت به زن ستیزان اعلام داشته تقاضا بعمل می اید تا این قانون مورد تصویب قرار ګیرد ما زنان افغان در هر کجای دنیا که باشیم حامی و پشتیبان خواهران رنج دیده و ستم کشیده هم میهن خود بوده و هستیم.
تشکر


June 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها