پیام همبستگی و حمایت از کاندیداتوری محترم دکتر اشرف غنی احمد زی و معاونین محترم ایشان
افغان های مقیم آمریکا ، اروپا و بخصوص ترکتباران افغان  مقیم لندن افغان های مقیم آمریکا ، اروپا و بخصوص ترکتباران افغان مقیم لندن

 

 

جای بسی خوشی و مسرت است که در شمار 27 تن کاندید مقام ریاست جمهوری آینده کشور اسم محترم دکتر اشرف غنی احمد زی یکی از چهره های شناخته شده و بارز علمی جهان نیز شامل آن است . سوابق نیک ، اوصاف حسنه و استعداد خداداد او برای هیچ هموطن ما چه در داخل و چه در خارج کشور پوشیده و پنهان نیست . دکتر احمد زی حین اجرای وظیفه در وزارت مالیه ، پوهنتون کابل و بعداً ریاست کمیسیون انتقال قدرت ، کار نامه های نیک و ماندگاری از خود بجا گذاشته است . افغان های مقیم خارج کشور کاندیداتوری او را  در این برهه حساس تاریخی به فال نیک گرفته و آنرا گامی به سوی وحدت و همبستگی ملی و بخصوص تامین صلح دایمی و سر آغاز پروسه ختم فاجعه انسان کشی در افغانستان میشمارند . در شرایط حساس  کنونی موضوع تامین صلح و امنیت شهروندان که بخش اساسی کار دولت ، شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قوت های ناتو و جامعه جهانی را تشکیل میدهد ، انتخاب محترم ستر جنرال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیان گزار جنبش ملی اسلامی افغانستان به حیث معاون اول ایشان میتواند پاسخ مثبتی به این خواست عمده و حیاتی مردم افغانستان و دوستان بین المللی آن باشد ، زیرا جنرال دوستم نظر به تجارب طولانی نظامی که دارد میتواند نقش سازنده ، مهم و موثری در زمینه ایفا نماید . همه هموطنان گرامی ما اطلاع دارند وقتی که جنرال دوستم در جبهه مخالف حکومت دکتر نجیب الله قرار گرفت زمینه انتقال قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز به پروفیسور صبغت الله مجددی نخستین رئیس جمهور مجاهدین مساعد گردید . جناب مجددی به خاطر بزرگداشت از این جسارت ، لقب مجاهد کبیر و رتبه ستر جنرالی را برایش اعطا نمود . برای همگان روشن و هویداست حینیکه حزب ، اسلامی ، افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار علیه حکومت استاد ربانی به حملات خون بار آغاز و تا دروازه های ارگ ریاست جمهوری پیش روی کرد ، نیرو های ج، م، ا،ا حزب اسلامی را به عقب نشینی مجبور نموده و جهت تامین امنیت شهروندان کابل یک کمربند دفاعی را از میدان هوایی کابل الی ساحهء مکروریان ها بالا حصار و دارالامان ایجاد کرد . جنرال دوستم در غیاب استاد ربانی به حیث وکیل و نایب حکومت وی نیز اجرای وظیفه نمود و مارشال فهیم و مرحوم دکتر عبدالرحمن در رکاب او قرار داشتند . بعد از سقوط حکومت مجاهدین به دست طالبان صفحات شمال کشور به مکان امن برای مهاجرین و بی جا شده گان کشور مبدل گردید و هزاران هموطن بی دفاع ما از مساعدت های انسانی جنبش ملی ، اسلامی ، افغانستان مستفید و از این طریق راهی کشور های اروپایی و آمریکا نیز گردیدند . در زمان حاکمیت جنرال دوستم در شمال کشور نتنها به تاسیسات دولتی و دارایی های عامه آسیب نرسید ، بل فابریکه های کود و برق ، سمنت ، نساجی ها ، سیلوی های نان پزی و غیره محافظه گردید و برای نخستین بار با تمدید پایپ لاین های بزرگ زمینه انتقال و استفاده از گاز طبیعی رایگان به شهروندان ولایت جوزجان ، بلخ و سایر والسوالی های آن ممکن و میسر گردید . دروازه های مکاتب دختران و پسران و پوهنتون ها شفاخانه ها و مراکز صحی کماکان به روی فرزندان میهن گشوده نگاهداشته شد . کار ترمیم اساسی روضه شاه ولایتمآّب برای نخستین بار با ایجاد پارک ها و تشناب های عصری به شکل کنونی آن تکمیل و در خدمت هموطنان ما قرار گرفت . انتقال برق با ولتاژ بلند از کشور های ازبکستان و ترکمنستان زمینه زندگی بهتر را برای مردم مساعد و مهیا نمود . بعد از وقوع حوادث 11 سپتمبر و حمله نیرو های آمریکایی به همکاری مستقیم نیرو های ج،م،ا،ا منجر به سقوط حکومت طالبان گردید ، عده ای بیشمار جنگ جویان طالب که در ولایت کندوز تجمع نموده بودند آمادگی و تسلیمی خویش را صرفاً به جنرال دوستم ابراز داشتند که همه آنها به ولایات مربوط شان انتقال گردیدند . گور های دسته جمعی که در دشت لیلی وجود دارد ، هیچ ارتباطی به جنرال دوستم نداشته و متعلق به قیام عمومی شهروندان شریف شهر مزار شریف برضد طالبان در سال 1997 میباشد . قابل یاد آوری است که مطبوعات کشور های غربی جنرال دوستم را جنرال پادشاه ساز نیز نامگذاری نموده اند . چنانکه او در انتخاب مجدد محترم حامد کرزی به حیث رئیس جمهور کشور نقش عمده و اساسی را ایفا نمود . عذر خواهی اخیر جنرال دوستم بابت جنگ های تحمیل شده داخلی افغانستان نشانه از شهامت و صداقت ملی او میباشد که با یک جسارت سیاسی صفحه جدیدی را در تاریخ فرهنگ سیاسی کشور ما گشود . این  نخستین بار است که یک رهبر و یک سیاستمدار مطرح و دخیل در جنگ های داخلی افغانستان طور مستقیم به کرامت و حیثیت انسان احترام میگذارد و از قربانیان جنگ عذر خواهی میکند . ما یقین کامل داریم اقدام کم نظیر او بر محبوبیت بیش ترش میان مردم ما خواهد افزود و به نقطه عطف ثبت تاریخ کشور عزیز ما خواهد شد .  دردا و دریغا بعضی از گروه ها و حلقات معین تنگ نظر که در لاک اندیشه های خشک و خنک برتری جویی ها و تنگ نظری ها فرو رفته اند دیوانه وار به تبلیغات سو و منفی آغاز نموده ، تلاش میورزند تا حقایق تاریخی را وارونه جلوه گر سازند . بدون شک گزینش جنرال دوستم به حیث معاون اول دکتر اشرف غنی احمد زی یک گام سرنوشت ساز و تاریخی به سوی آینده روشن ترک تباران افغانستان است که ، جایگاه شایسته حقوقی و سیاسی خود را در پروسه انتخابات ریاست جمهوری تثبیت و راه را به سوی تحقق دموکراسی و نظام مردم سالار میگشاید . ما افغان های مقیم اروپا آمریکا و بخصوص ترکتباران افغان مقیم انگلستان حمایت و پشتیبانی خویش را از کاندیداتور محترم دکتر اشرف غنی احمد زی و معاونین محترم ایشان ابراز داشته موفقیت و پیروزی آنها را در پروسه انتخابات و خدمت به مردم جنگ زده کشور و تامین صلح سرتاسری در افغانستان عزیز از بارگاه رب العزت استدعا می نمایم . ومن الله التوفیق لندن           

2013 – 10 – 12            


October 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها