پیامد بازیهای ریاکارانه چه خواهد بود ؟
فرهاد فرهاد

مرگ است جدا از جمع یاران بودن

چون شاخه خشک بی بهاران بودن  

                                                   لیکن به خدا کشنده تر از مرگ است

                                                   بازیچه دست نابه کاران بودن

                      

                                     مرحوم فانی

                                                   

نخست وزیر بریتانیا در یک نشست سه جانبه که با حامد کرزی و زرداری روسای جمهور افغانستان و پاکستان در لندن داشت بخاطر عقد پیمان راهبردی بین کشورهای افغانستان و پاکستان تاکید نمود .

در جریان سفر که آقای حامد کرزی به کشور هندوستان داشت چهار معاهده همکاری توسط سران هر دو کشور ( یعنی هند و افغانستان به امضا رسید ) .

بعد از آن هیت رهبری شورای عالی صلح به دعوت سران پاکستان به کشور مذکور سفر در جریان دیدار با مقامات سران متذکره خواهان رهایی چند تن طالبان شدند مقامات پاکستانی به تعداد نه تن طالبان معلوم الحال را که عده شان شامل لست هیت افغانی نبود رها و چند تن دیگر از جمله ملا برادر را که شامل لست هیت افغانی بود رها نکردند .

قاضی حسین احمد یک تن از حامیان معلوم الحال هراس افگنان که تا هفته های اخیر حملات انتحاری و ماین گذاری روی جاده ‚ سر زدن افراد بیگناهان را جهاد علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و قوت های خارجی می پنداشت با تغیر یک صدو هشتاد درجه حمایت خویش را از مذاکره صلح بین طالبان و دولت افغانستان اعلام نمود .

لوی درستیز های دولت های پاکستان و بریتانیا در هفته اخیر یکجا به کابل سفر نموده با حامد کرزی ملاقات را انجام داده خواهان یک کمیته حل منازعات بین کشورهای افغانستان پاکستان و بریتانیا شدند .

سفیرهای بریتانیا مقیم اسلام آباد و کابل خواهان افزایش اعتماد بین مقامات ذیصلاح دولت های افغانستان و پاکستان در کابل گردیده رهایی طالبان را از زندان ها در حل مشکلات هر دو کشور و تامین صلح اثر گذار خواندن .

مردم میگویند نظر به شهادت تاریخ بیش از سه قرن میشود که کشورکشایان از جمله بریتانیا در هر وقت زمان توانسته از افراط گرایان ‚ هراس افگنان و سایر نیروهای سیاه عقب گر منحیث افزار خونین بخاطر سرکوب نهضت های آزادیخواهانه و ترقی پسند استفاده نمایند وهنوزهم مینمایند ازین لحاظ نمیتوان به طرحهای ریاکارانه فوق الذکر که در ظاهر امر زیر نام مذاکره و مصالحه با طالبان و سایر گروها ارایه شده اعتماد نمود میافزایند نباید جنایت گذشته مانند تحمیل نمودن خط دیورند ‚ به قدرت رسانیدن دوباره امیر دوست محمد خان ‚ سرکوب نمودن نهضت دوره امان اله خان ‚ سقوط دادن حکومت داکتر نجیب اله شهید و مسلط ساختن گماشتگان ای اس ای ‚ سران کشورعربستان سعودی ‚ مافیای مواد مخدر که زیر نام طالب در سال 1375 در کشور ما بر فرق ده ها ملیون مردم تحمیل شدند دوباره تکرار گردد .

زیراکه دستاورهای دوران حاکمیت سیاه گروهای فوق الذکر در سال 1375 الی سقوط شان مبدل ساختن سر زمین انگور به سرزمین سوخته ‚ کشتارهای دسته جمعی در ولسوالی های یکاولنگ ‚ قیصار ولایت بلخ انفجار بت های بامیان قطع نمودن دست و پاها و اعدام های خود سرانه بیگناهان کیبل زدن هزاران تن زنان و مسدود نمودن دروازه های علم و معرفت به روی اولاد کشور از جمله میلونها دختر زیرنام تطبیق شریعت اسلامی بوده و میباشد .

میافزایند یکی از عوامل که سبب رو آوردن اداره ای اس ای و سایر متحدین آن در ظاهر امر بخاطر تامین صلح و ثبات در کشور گردیده عقد پیمان و قرارداد های حامد کرزی با کشور دوست هندوستان بوده که کشور مذکور طی یازده سال گذشته با قبول قربانی انجینران ‚ دکتوران ‚ کارگران و کارمندان خویش بیش از دو ملیارد دالر امریکایی را بخاطر احیا و بازسازی واقعی افغانستان در بخش های مختلف همکاری نموده است ازینکه نظامیان پاکستانی سران سعودی وبرتانوی نمیخواهند که یک افغانستان مترقی ‚ آباد و پیشرفته در منطقه وجود داشته باشد از جانب دیگر با بی اعتبار شدن نیروهای هراس افگن گلیم حامیان شان در جنوب آسیا جمع میشود ازین لحاظ بخاطر نصب گماشتگان گوش بفرمان خویش به نیرنگ های جدید رو آورده تا بتوانند سالهای سال کشور و مردم مارا یکبار دیگر در جهالت و تاریکی نگاه دارند و از نعمت علم و معرفت محروم  سازند و با گل آلود نمودن ماهی بگیرند .

چیزیکه نهایت مایه تاسف اکثریت اگاهان امور و مردم ما گردیده عملکرد سران ایالات متحده امریکا میباشد که آنها هنوزهم از عقب عینک سیاه نظامیان پاکستانی بخاطر حل منازعات چند دهه خونین گذشته کشور بسوی مردم ما می نگرند و میخواهند با انجام این عمل ناشایسته خویش سر زمین آبائی مارا به میدان نبرد خصمانه کشورهای منطقه و جهان و پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر ‚ آزمایش انواع سلاحهایپیشرفته ‚ بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان ازین بیشترمبدل سازند مردم و اگاهان امور عملی شدن طرحهای های فوق الذکر را بدتر از معاهده خط دیورند که توسط امیر عبدالرحمن خان در زمان هند برتانوی بین نماینده انگلیس و عبدالرحمن خان درعقب در های بسته به امضا رسید میدانند و ازجانب دیگر سران متذکره با نشر و پخش اخبار گمراه کننده زیر عنوان خروج قوت های شان بعد از سال 2014 و تناقض گویی ها توانسته اند زمینه فرار سرمایه و مغز ها را به خارج کشور مساعد سازند که این کار شان سبب بحران عمیق اقتصادی ‚ سیاسی ‚ ناامنی ها ‚ بیکاری ‚ بیماری وسایر مشکلات ها در کشور گردیده است .

همچنان در وضع موجود عده از مخالف تراشان با تدویر جلسات در سراسر کشور خود را اپوزسیون جا زده عامل دشواریهای خونین و گسترش بحران اقتصادی شریکان دیروز خود یعنی مقامات ذیصلاح دولتی را میخوانند تا بتوانند تا چند روز دیگر بخاطر بقای ننگین خویش به چشم مردم خاک زنند .

یک عده مسولین نیز بخاطر آرامش ساختن مردم و بلند بردن شهرت کاذب خویش ادارات ذیربط را به دست داشتن در فساد متهم مینمایند .

از جمله آقای شیر خان رئیس اسبق کابل بانک در یک جلسه اعلنی دادگاه گفت مبلغ بیست ملیون دالر امریکایی از دارائی کابل بانک در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی به مصرف رسیده است افزود حسین برادر مارشال فهیم یک صد وهفتادو نه میلیون دالر از دارائی های بانک مذکور قرضدار میباشد .

خلیل اله فیروزی معاون وی گفته های آنها را دور از حقیقت خواند .

آقای دلاوری رئیس افغانستان بانک در مقابل سوالات یک عده وکلا در پارلمان گفت مبلغ چهار میلیارد شش صد میلون دالر طی یک سال گذشته صرف از طریق میدان هوایی کابل با ارائه اسناد جعلی توسط شش بانک به خارج کشور انتقال داده شده که این کار یکی ازعوامل بی اعتبار شدن ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی میباشد .

سید منورشاه بهادری عضو ولسی جرگه بتاریخ 1391/9/3 از طریق رادیو آزادی شستشوئی پولهای غیرقانونی از جمله پولهای مواد مخدر را که بعدا به خارج کشور انتقال می یابد بی اعتبار شدن ارزش پول افغانی دانسته افزود ارزش پول افغانی باساس تولیدات داخلی میتواند اعتبار خود را در کشور حفظ نماید در حالیکه طی یازده سال گذشته باساس کمک های خارجی اعتبار ارزش آن حفظ شده در شرایط که کسر بیلانس تجارتی 96 فیصد میباشد به اساس چه ارزش پول افغانی در جامعه حفظ گردد افزود در ولایات جنوب و شرق تمام معاملات به اساس کلدار پاکستانی صورت میگیرد .

آقای سیحون استاد پوهنتون کابل میگوید تازمانیکه دولت از تجارت سرمایه های دلالی و ترافیکی خود را نجات ندهد و به سرمایه گذاری غرض رشد تولیدات داخلی رو نیاورد نمیتوان از کاهش ارزش پول افغانی در کشور جلوگیری نمود .

مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری در یک سخنرانی ادارات عدلی و قضایی را به دست داشتن در فساد متهم نمود .

آقای خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری میگوید زور گویان میلیون های جریب زمین های دولتی و شخصی را در مرکز و ولایات کشور غضب کرده اند .

آقای بشر دوست زاخیلوال وزیر مالیه کشور را در ولسی جرگه به دست داشتن در فساد متهم نمود  .

مردم از ناحیه گسترش حملات انتحاری و ماین گذاری روی جاده سخت نگران بوده سرقت های مسلحانه در شهر های و ولایات رو به افزایش بوده و در هیچ نقطه کشور حتی در قلب شهر کابل مانند مکرویان ها احساس امنیت و مصونیت کرده نمیتوانند مسولین صرف یگان گروپ هارا بخاطر تسکین مردم گرفتار و از طریق تلویزیون ها معرفی مینمایند بیکاری و بیماری رو به افزایش بوده تجاوزات جنسی بالای کودکان و زنان در بعضی از نقاط کشور صورت گرفته به نسبت تشدید شدن خشونت های خانواده گی و دامن زدن خصومت های قومی ‚ لسانی ‚ سمتی ‚ تنظیمی ‚ حزبی بواسطه یک عده افراد بیش از هفتاد فیصد مردم به امراض های روانی و جسمی مبتلا شده بیش از یک میلیون تن از جمله زنان کودکان به استعمال مواد مخدر رو آورده اند از تولیدات داخلی حمایت صورت نگرفته عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی گسترش فرهنگ معافیت سبب افزایش فساد در جامعه گردیده درین جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج و زد و بندهای غارت گرانه ده ها هزار تن مردم بیگناه ما به گوشت دهن توپ و مواد سوخت کشورکشایان و گماشتگان آنها مبدل شده اند ازهمین لحاظ است که پیامد بازیهای ریاکارانه فوق الذکر ناگوار خوانده خواهان عملی شدن طرحهای ذیل که خواست اکثریت مردم ما میباشد بخاطر تامین صلح و ثبات واقعی در کشور میباشند .

مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنط طرف خط دیورند

قطع مداخلات خارجی جاگزین ساختن رقابت های علمی اقتصادی فرهنگی بجای رقابت های نظامی و سیاسی .

تقویه قوای مسلح با جلب افسران تحصیلکرده متجرب و تجهیز آن با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی .

حمایت از تولیدات داخلی احیا و بازسازی واقعی نهادهای تولیدی خدماتی تجارتی دولتی مختلط خصوصی و کوپراتیفی .

مبارزه جدی بر ضد مافیای مواد مخدر اقتصادی قاچاقبران سنگهای قیمتی آثار باستانی قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر پول شوئی و نشر پول های جعلی .

محدود نمودن صلاحیت های زورمندان جنگ افروزان ناقضین حقوق بشر غاضبین میلیون ها جریب زمین فساد سالاران تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی مساعد نمودن زمینه تدویرانتخابات آزاد و شفاف ریاست جمهوری و پارلمانی شوراهای ولایتی و ولسوالی ها بخاطر ایجاد یک اداره سالم کارایی ومتکی به قانون .

بخاطر رسیدن به همچو اهداف انسانی به اتحاد و همبستگی تمام نیروهای سالم شخصیت ها سران اقوام و قبایل روحانیون که خواهان یک افغانستان مستقل و مترقی میباشند و جلب همکاری سازمانهای صلح جو از جمله پارلمانهای منطقه و جهان یک امر حیاتی بوده و میباشد .

در غیر از آن با ارائه طرحهای ریاکارانه و میخ کوب نمودن چند تن افراد معلوم الحال بر فرق ده ها ملیون مردم نمیتوان به وضع موجود خاتمه داد و صلح و ثبات واقعی را در جامعه تامین نمود.


November 25th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات