پیامد تأیید پیمان امنیتی چه خواهد بود؟
فرهاد فرهاد

 

 

صلح میباشد سلاح راد مردان بزرگ

از زبونان صلح جویی قصه ناباور است

از دهان توب راز اصلاح بشر

دفع بیماری طلب کردن زکام اژدر است

قریب به سیزده سال قبل کشورگشایان زیرنام فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، احیاء و بازسازی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر، زن و غیره به کشور ما هجوم آمده با اتخاذ تصامیم پا در هوا ،غیرواقعی و غیر انطباقی از جلسه بن اول تا الحال و بازیهای ریاکارانه توانستند کشور جنت نشان ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشورهای متخاصم، بازار مصرفی اجناس و مواد خارجی، تهیه کننده مواد خام، آزمایش انواع ایدولوژیهای کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند. با تأسف این بازیها هنوز هم ادامه دارد. حالا که فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ختم 2014 تکمیل میشود، به اساس تقاضاها و نشست ها، مسئولین ذیصلاح دولت های امریکا و افغانستان طرح توافق نامه امنیتی را تهیه بخاطر بحث روی آن به 2500 تن از سراسر کشور غرض تدویر لویه جرگه مشورتی دعوت نموده جرگه متذکره در خیمه لویه جرگه ها به تاریخ 30 عقرب 1392 دایر که در آن برعلاوه رئیس جمهور، معاونین، مهمانان بلند رتبه داخلی و خارجی نیز حضور بهم رسانیده بودند.

جلسه با تلاوت قرآنکریم آغاز و به ادامه آن حامد کرزی صحبت نمود. در بخشی از صحبت هایش گفت توافق نامه امنیتی بین امریکا و افغانستان در صورتی که مورد تأیید اشتراک کننده گان قرار گیرد بعد از تصویب پارلمان توسط رئیس جمهوری که در سال آینده انتخاب میشود آنرا امضاء خواهند نمود. افزود به غیر از کشور ایران، کشورهای هندوستان، چین، فدراتیف روسیه حمایت خود را از امضاء توافق نامه اعلان نموده اند و فیصله شما برای ما قابل احترام میباشد.

در این رابطه و سایر رویدادهای مهم هفته اخیر ماه عقرب و اول قوس سال 1392 خورشیدی عده ای از مردم، آگاهان امور و سخنگویان دولت های امریکا و افغانستان، رؤسای کمیته های پنجاه گانه و اشتراک کننده گان جلسه فوق الذکر دیدگاه ها، نظریات و پیشنهادات خود را از طریق وسایل اطلاعات جمعی و سایت ها ارائه نموده یکبار دیگر خدمت خواننده گان گرامی قرار میدهم. بعد از آن اشتراک کننده گان به پنجاه کمیته تقسیم شده به تاریخ اول و دوم ماه قوس روی موادات بیست و شش ماده ای که در بیست و دو صفحه به زبان های دری و پشتو ترجمه شده بود ابراز نظر نمود که چند مثال آنرا ذیلاً یادآور میشوم.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت به تأخیر انداختن امضاء توافق نامه سبب میشود که ایالات متحده و متحدین آن نتوانند پلان های استراتیژیک خویش را برای مردم افغانستان بعد از سال 2014 در نظر است تصویب نمایند.

عتیق الله بریالی معاون اسبق وزارت دفاع ملی میگوید توافقات امنیتی بخاطر اهداف مشترک در ساحه یک جغرافیه مشخص صورت میگیرد. این توافق نامه میتواند دوجانبه یا چندجانبه باشد. میافزاید دوازده سال قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله ای را تصویب نمود که در چهار چوکات مشترک، تعهدات در فیصله متذکره برضد تروریزم صورت گرفت که بعد از سال 2014 این تعهدات تکمیل میشود. باید توافقات جدید در این رابطه بین دولت های امریکا و افغانستان صورت گیرد. میافزاید در حالیکه به باور من طالبان دشمن اول و القاعده منحیث یک تهدید دشمن دوم میباشد اما کشورها، تروریزم را به اساس منافع و مصالح ملی خویش تعریف مینمایند. در حالیکه امریکا و متحدین آن زیرنام مبارزه با تروریزم و القاعده به کشور ما آمده بودند، بعد از سال 2014 طالبان را دشمن مشترک نمی شناسند. افزود برای همه معلوم است که در سال 2003 مسئله مصئونیت قضائی برای سربازان امریکائی بین دولت افغانستان و امریکا به امضاء رسید و در سال 2005 فیصله بین حامد کرزی و بوش به امضاء رسید، در متن آن آزادی عمل برای سربازان امریکائی در ساحه جغرافیه افغانستان داده شد.

یک باشنده ولایت کاپیسا از طریق پروگرام طلوع نیوز گفت طالبان جمع القاعده، مافیای مواد مخدر، ترورستان و سایر جنایت کاران مساوی است با مخالفین مسلح دولت افغانستان. داکتر اسپنتا مشاور شورای امنیت میگوید یک تن که در نقاط کلیدی قرار دارد چندین مرتبه با طالبان و گروه های هراس افکن روابط تیلفونی برقرار کرده، از آنها خواسته تا برضد توافق نامه امنیتی عمل نمایند و برایشان اطمینان داده که ما مردم را در شهر کابل در این رابطه به مظاهره دعوت می نمائیم. میافزاید این صحبت ها چندین بار توسط ریاست امنیت ملی ثبت شده و من اجازه نیافتم که اجازه دستگیری آنرا بدهم، در حالیکه وحید مژده کارشناس وزارت خارجه افغانستان میگوید آقای داکتر نام کسی را که این کار را انجام داده افشا نماید. چند روز بعد اعتراف نمود که من این کار را به توافق اداره سازمان ملل متحد در کابل انجام داده ام. افزود دعوت به مظاهره حق قانونی هر شهروند کشور میباشد.

قبل از تدویر لویه جرگه مشورتی محصلین پوهنتون ولایت ننگرهار مظاهره را برضد توافق نامه راه اندازی نموده بودند. نماینده گان کمیته ها طرحها و دیدگاه های اشتراک کننده گان لویه جرگه مشورتی را چنین بیان داشتند. اعضای لویه جرگه از دادن بیشتر امتیازات برای امریکائی ها نگران میباشند. میافزایند برعلاوه بخش های نظامی در بخش های اقتصادی در متن توافق نامه امتیازات بیشتری در نظر گرفته شده، برعلاوه طیارات نظامی، طیارات ملکی آنها که در میدانهای هوائی افغانستان نشست مینمایند از پرداخت مالیه معاف شناخته شده اند.

سرمایه گذاری غیرشفاف طی دوازده سال گذشته دولت افغانستان را به یک دولت فاسد مبدل ساخت، این موضوع نباید تکرار شود. ایالات متحده از استعمال بمب های ناپال و خوشه ای جلوگیری نمایند. اگر اتباع امریکا در داخل افغانستان مرتکب جرم شناخته میشوند و در قانون امریکا جرم پنداشته نمیشود، باید مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه شوند. تأمین صلح و ثبات واقعی باید تضمین شود. حفاظت معدنیات کشور در پهلوی میراث های فرهنگی و تاریخی افزوده شود. نامه رئیس جمهور امریکا که به حامد کرزی ارسال نموده در ماده سوم توافق نامه ضمیمه شود. امریکائی ها در کشور ما نمیتوانند مواد کیمیاوی و بیولوژیکی را در خفا ذخیره و استعمال نمایند. از تروریزم و القاعده و وابسته گان آن تعریف مشخص شود. میدانهای هوائی و ملکی در اختیار امریکائی ها گذاشته نشود و خودشان میدانهای مورد ضرورت خویش را اعمار نمایند. تجهیزات نظامی امریکا بعد از ختم توافق نامه به دولت افغانستان سپرده شود، از فروش آن جلوگیری شود. در جریان عقد قراردادها حق اولیت به جانب افغانی داده شود. امریکائی کوشش نمایند که اشتباهات گذشته خویش را تکرار ننمایند. امریکا نمیتواند بعد از این در داخل افغانستان زندان داشته یا زندانی را مدیریت نماید.

در جریان جلسه آقای محمد حسن ولس مل عضو کمیسیون تدویر لویه جرگه از عضویت جرگه استعفا نموده علت آنرا چنین بیان داشت. این یک لویه جرگه انتصابی بوده، اکثریت اعضای آن به اساس سلیقه شخصی دعوت شده اند، از اینکه افراد مذکور آگاهی ندارند، اتخاذ تصامیم آنها به منافع ملی نمیباشد.

در روز چهارم رؤسای پنجاه کمیته متن توافق نامه بین امریکا و افغانستان را با در نظرداشت دفاع از تمامیت ارضی استقلال و حاکمیت ملی به منافع ملی دانسته خواهان امضاء آن قبل از ختم سال 2013 میلادی از آقای حامد کرزی شدند. به ادامه آن قطعنامه سی و یک مادده ای قرائت، به اکثریت آرا به تصویب رسید. حامد کرزی بعد از تأیید پیمان امنیتی و تصویب قطعنامه متذکره در بخشی از سخنانش گفت ما در دوستی با جهان ترقی و در استقلالیت عزت خود را می بینیم، حالا که توافق نامه را شما اشتراک کننده گان تأیید کردید ما امنیت خود را در نظر میگیریم دادن پایگاه به امریکائی ها برای ما سخت تمام میشود. غیرت ما قبول نمیکند زمانیکه پایگاه ها را به امریکائی ها میدهیم به این معنی است که از همین لحظه امریکائی ها به خانه های مردم داخل شده نمیتوانند، اگر یکبار دیگر این کار صورت گرفت، این قرارداد صورت نمیگیرد، اگر طالب است یا ترورست ما میدانیم و آنها سر از امروز راهگیری عملیات های نظامی تلاشی امریکائی ها بند است.

روزانه ده ها تن افغان زیر نام طالب و پولیس کشته میشدند بعد از ارائه طرح جرگه تلفات بسیار کمتر شده، مفهوم قرارداد این است که امنیت افغانستان گرفته شود، صلح و ثبات واقعی در افغانستان در قدم اول بدست امریکائی ها در قدم دوم بدست پاکستانی ها میباشد. در این مورد یک عالم اسناد نزد ما موجود است. افزود با تأیید توافق نامه پیام شما به امریکائی ها رسید، بعد از این امریکائی ها صداقت خود را برای مردم افغانستان ثابت سازند.

بعد از آن صبغت الله مجددی رئیس لوی جرگه مشورتی در بخشی از سخنانش گفت اکثریت سخنان حامد کرزی به نفع و خیر ملت میباشد، چیزی که قابل یادآوری میباشد وی همیشه سخنان مرا میشنود و قناعت میکند اما عمل نمیکند. افزود من غیر از رضای پروردگار و خیر مردم چیز دیگری نمیخواهم. امریکائی ها چندین سال مردم ما را کشتند، ما میتوانیم آنها را به اساس صحبت نرم قانع سازیم. اگر امریکائی ها توافق نامه را عملی نکردند، میتوانیم در مقابل آنها قیام کنیم. رئیس جمهور باید وعده دهد که به زودترین فرصت قرارداد را امضاء میکند زیرا که توافق نامه متذکره به خیر ملت است، اگر امضاء نمیکند من از همه کار استعفا مینمایم، به رسم اعتراض طی دو یا سه روز آینده به کشورهای خارجی سفر می نمایم، زیرا که کسی به گفته های من گوش نمیدهد.

آقای حامد کرزی پیش شرط هایی را از جمله جلوگیری از داخل شدن در خانه های مردم و انجام عملیات نظامی تضمین، تدویر انتخابات شفاف و همکاری بخاطر تأمین صلح و ثبات واقعی یکبار دیگر تکرار نمود. جلسه با دعا توسط صبغت الله مجددی خاتمه یافت.

یک عده دانشمندان و قلم به دستان با اعتبار کشور از جمله عارف عرفان در یک نوشته تحلیلی خویش زیرعنوان اشغال دایمی افغانستان و عتیق الله مولوی زاده تحت عنوان موافقت نامه امنیتی و قوله کشی شغالها درکابل که از طریق سایت مشعل به نشر رسیده نگرانی خویش را از ناحیه تأیید توافق نامه بین امریکا و افغانستان ابراز نموده، به وعده های مقامات امریکایی اعتماد نداشته، صحیه گذاشتن در پای پیمان متذکره بزرگترین جفا برملت افغانستان خوانده اند.

در حالیکه مردم و آگاهان امور نگرانی آنها را در دراز مدت بجا دانسته میافزایند در شرایطی که از یکسو ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله آی. اس. آی، سران سعودی، ایران یک عده کشورهای خلیج و حامیان جهانی شان طبق سناریوی طراحی شده کشورگشایان غرض سوق نمودن کشور و مردم به سوی قهقرائی، بنیاد گرائی و طالبانی شدن در تلاش اند که دشمن نشناختن طالبان بعد از سال 2014 توسط امریکا و متحدین آن یک مثال زنده میباشد.

از جانب دیگر مافیای مواد مخدر، جنگسالاران، غاضبین میلیونها هکتار زمین، ناقضین حقوق بشر، جنایت کاران سازمان یافته، جنگ افروزان، زورمندان، قانون ستیزان، زن ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، قاچاقبران سنگهای قیمتی، آثار باستانی، جنگلات مثمر و غیرمثمر، قاتلین مردم و غارت گران دارائی های عامه و مردم مانند مار آستین در کمین نشسته اند. بخاطر زدن زنگ چورچپاول بیشتر لحظه شماری مینمایند.

از جانب دیگر که کشورگشایان به نسبت لیلام نمودن هزاران دستگاه بزرگ و کوچک دولتی و مختلط بر نرخ کاه ماش زیرنام خصوصی سازی به اکثریت بنیادهای تولیدی ضربه مهلک وارد نموده اند به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی و تثبیت مالیات غیرعادلانه، عدم تطبیق قانون جلوگیری از احتکار، انحصار، تورید اجناس و مواد تقلبی غیرضروری، تجملی یا اجناس و موادی که در داخل تولید خواستهای هموطنان ما را مرفوع مینمود، میلیونها تن کارمندان و کارگران ماهر را بی سرنوشت وادار به مهاجرت غرض کاریابی با قبول توهین و تحقیر به کشورهای منطقه و جهان نموده، قریب به شصت فیصد در زیر خط فقر زیست نموده و مینمایند، صدها هزار تن به نسبت مشکلات اقتصادی، به مافیای مواد مخدر و مخالفین رو آورده قریب به یک میلیون تن به مواد مخدر مبتلا شده اند.

اداره بازرسی ایالات متحده امریکا ادعا نموده که دوصد میلیون دالر آنها در وزارت صحت ناپدید شده، طبابت به تجارت تبدیل شده، کلینیک های صحی بالای مردم تجارت نموده، روزانه چندین هزار تن با قبول توهین و تحقیر غرض تداوی به پاکستان و هندوستان سفر می نمایند. با وجود مصرف هفت میلیارد دالر طی دوازده سال گذشته بخاطر جلوگیری از کشت کوکنار در سال جاری دوصد و نه هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده که نود فیصد آن در نقاط مانند هلمند، کندهار، ارزگان میباشد که قوت های امریکائی، انگلیسی، کانادائی در آنجا مستقر میباشند. مردم می گویند سالانه هزاران تن مواد مخدر چطور از آن ولایات از راه زمینی به هوا به اروپا، آسیا، امریکا و غیره انتقال داده میشود.

بیش از چهار میلیون هکتار زمین توسط قریب بیست هزار تن زورمندان، جنگسالاران مافیای اقتصادی مواد مخدر و غیره غضب شده است در حالیکه حامد کرزی طی دوازده سال گذشته بیست مرتبه به پاکستان سفر نموده، سه مرتبه آن بخاطر رهائی ملا برادر معاون اسبق گروه طالبان بوده در مقابل قنسل افغانی در خیبر پشتونخواه میگوید سالهاست که هزاران تن از شهروندان افغان در زندانهای پاکستان زندانی بوده، تنها در زندان شهر پیشاور یک هزار تن زندانی میباشند. تعداد زیاد آنها نمیدانند بخاطر چه زندانی شده اند، به دوسیه های توجه نشده فامیل هایشان فکر می نمایند که آنها کشته شده اند مسئولین در این رابطه تا هنوز برخورد جدی ننموده اند در حالیکه سرمای سرد زمستان آغاز نشده مردم از ناحیه بلند رفتن مواد سوخت و غذائی سخت نگران بوده، در حال حاضر قیمت یک کیلوگاز بیش از هشتاد افغانی، یک خروار چوب هفت هزار افغانی، یک بوجی آرد پنجاه کیلوئی یک هزار و چهارصد افغانی، برنج دو هزار و چهارصد افغانی، یک قوطی روغن شانزده کیلوئی یکهزار و ششصد افغانی، یک کیلو رومی نود افغانی، یک کیلو کچالو پنجاه افغانی رسیده است.

معاون اتاق و تجارت صنایع افغانستان میگوید قاچاق اجناس و مواد بازرگانی در سال جاری افزایش یافته وی میافزاید صادرات کشور ما در سال جاری دوصد میلیون دالر و وادرات چهارمیلیارد دالر بوده که یک و نیم میلیارد آن طور قاچاق وارد کشور گردیده است

مسئولین کمیسیون حقوق بشر از افزایش خشونت های خانوادگی، جسمی، اقتصادی، روانی، جنسی علیه زنان در کشور اظهار نگرانی نموده میافزایند از شروع سال روان تا الحال یک هزار و یک صد و هفتاد و نه مورد خشونت که علیه زنان در کشور صورت گرفته ثبت گردیده است. علت آنرا عدم آگاهی از حقوق افزایش ناامنی ها و عدم دسترسی به قوانین در کشور خوانده اند. دو جوان در ولایت لوگر حلق آویز شدند.

دو جوان پسر و دختر در ساحه پوسته پلیس محلی در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان تیرباران شده اند. جرم آنها را فرار از منزل خوانده اند. شورای ولایتی ولایت بغلان از افزایش انواع خشونت ها در ولایت متذکره اظهار نگرانی نموده، میافزایند که عاملین خشونت تا حال چندین قتل را انجام داده اند تا هنوز بازداشت نشده اند. به نسبت موجودیت چهل هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند که زیر نام مدارس دینی پنج میلیون تن را آموزش میدهند و برخورد دوگانه نظامیان پاکستانی در مبارزه با تروریزم و کمک میلیارد دالر دولت امریکائی ها به نظامیان پاکستانی، وارد نکردن فشارهای نظامی، دیپلوماتیک، سیاسی، بالای تمویل کننده گان، هراس افکنان، ترورستان، افزایش مواد مخدر، موجودیت گروه های مافیای مخدر، اقتصادی، غاضبین میلیونها هکتار زمین، عاملین میلیاردها دالر، اختلاس کننده گان پولهای مالیه دهنده گان کشورهای جهان که زیر نام کمک به کشور ما سرازیر میشود هشتاد فیصد آن به هدر رفته، افزایش فرهنگ معافیت، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، و خصومت های قومی، مذهبی، لسانی، سمتی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، جنگسالاران، زورمندان در قدرت و مداخله صریح کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما اتخاذ تصامیم پا در هوا و غیر انطباقی، تدویر انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی، طی دو دوره گذشته با تقلب گسترده همراه بود و کنار زدن افراد مسلکی، مجرب، دلسوز به وطن از نقاط کلیدی اعمال نفوذ ادارات استخباراتی در نقاط کلیدی، عدم توجه به تقویه قوای مسلح از ناحیه تجهیزات وسایل و سامان آلات پیشرفته محاربوی زمینی و هوائی و غیره که هراس افکنان، ترورستان و سایر جنایت کاران توانسته اند خود را در دروازه های کابل برسانند که گرفتاری چندین گروپ آنها توسط ریاست امنیت ملی در روزهای تدویر لویه جرگه یک مثال زنده میباشد.

قریب بیست از وزارت خانه ها و ادارات در سال گذشته نتوانسته پنجاه فیصد بودجه انکشافی خویش را تطبیق نماید. در جدول کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هنوز هم افراد به چشم میخورند که در جنگهای خونین بخصوص شهر کابل، غارت ثروت های مادی و معنوی کشور، ناقضین حقوق بشر، غضب زمین های دولتی و شخصی، قاچاق مواد مخدر و غیره متهم بوده از انجام اعمال ننگین گذشته خویش ندامت نکشیده اند.

رئیس جمهور در دیدارش با مشاور امنیتی اوباما یکبار دیگر به پیش شرط های خویش تاکید نمود و افزود تا زمانی که پذیرفته نشود، توافق نامه را امضاء نخواهد کرد در مقابل مشاور مذکور میگوید واشنگتن اسرار جادویی ندارد تمام خواستهای حامد کرزی را یکبار عملی سازد. میافزاید ما از حمایت پیمان امنیتی که توسط لویه جرگه تأیید شد، اظهار سپاس می نمائیم. قابل تذکر میدانیم در صورت عدم امضاء تفاهم نامه امنیتی به موقع روی همکاری چالش های به وجود خواهد آمد و ما نمیخواهیم که دیگر سربازان ما در این جا بمانند نشانه های وجود دارد که حامد کرزی آماده امضاء نیست و در پایان نشست من ناامید و مأیوس شدم. امیدوارم که حامد کرزی قبل از ختم سال جاری میلادی آنرا امضاء نماید.

عده ای از آگاهان امور مسئله امضاء نکردن و به تأخیر انداختن توافق نامه متذکره را توسط حامد کرزی یک گروگان گیری خوانده میافزایند اگر این توافق نامه به موقع امضاء نشود این یک خیانت ملی میباشد. یک عده کارشناسان به تاریخ هفتم قوس 1392 از طریق تلویزیون کابل نیوز گفتند امریکا توان آن را دارد که صلح و ثبات واقعی را در کشور ما تأمین نماید اما نمیخواهد میافزایند امریکا سالانه مبلغ چهارمیلیارد و دوصد میلیون دالر به قوای مسلح افغانستان همکاری میکند تقریبا به همین اندازه توسط بعضی شرکت های قراردادی به مخالفین مسلح نیز همکاری نموده اداره آی. اس. آی در خدمت سی. آی. ای قرار داشته اظهارات متذکره بخاطر داشتن پایگاه ها در افغانستان حاضر نیستند که صلح و ثبات واقعی تأمین شود.

خلاصه اینکه تجربه خونین چندین دهه بخصوص دوازده سال گذشته ثابت میسازد که عامل اصلی دشواریهای فوق دولت های امریکا و متحدین جهانی و منطقه ای و گماشته گان فاسد و غیرماهر آنها بوده که به نسبت اتخاذ تصامیم ریاکارانه توانستند کشور و مردم ما را به بحران های خونین سوق نمایند.

پس سوال اینجاست چه باید کرد؟

آیا میتوان صرف با مخالفت نمودن پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان دشواریهای خونین متذکره را کاهش داد و رفع مسئولیت نمود؟

به باور ما عقل سلیم، خرد جمعی و اراده سیاسی به ما می آموزد که در این شرایط حساس، تاریخی و سرنوشت ساز از نتایج بحران های خونین بهارعربی که در کشورهای سوریه، عراق، مصر و غیره جریان دارد باید آموخت. آگاهانه و صادقانه تصامیم لازم را اتخاذ نمود، در شرایط حاضر و کوتاه مدت غرض مساعد نمودن فضای نسبتا سالم برای بیش از هشت میلیون دختران و پسران که با قبول توهین، تحقیر، مسموم شدن، تیزاب پاشی، حملات انتحاری و غیره بسوی مکاتب، پوهنتون ها روان هستند و غرض جلوگیری از بیشتر شدن بازیهای خونین جنگسالاران، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، غاضبین میلیونها هکتار زمین، عاملین فساد گسترده و مسلط شدن گروه های هراس افکنان که زیرنام طالب خون های مردم را جاری ساخته و جلب همکاری سرمایه داران خارجی و داخلی غرض مساعد شدن زمینه کار، جنبش های تحول طلب، ترقی پسند، جامعه مدنی و آزادی بیشتر برای زنان، پیمان متذکره را در صورت عملی شدن آن باید مانند نوشیدن یک جام زهر باید پذیرفت در غیر از آن ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان با انجام پلانهای خصمانه که علیه مردم و کشور ما داشته و دارند کشور و مردم ما را از این بیشتر میخواهند در گرداب های خونین غرق نمایند که عقد پیمان متذکره در آن صورت پیامد ناگواری را در پی خواهد داشت.


December 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات