پیامد سفر سرنوشت ساز چه خواهد بود ؟
فرهاد فرهاد

 

الهی غرقه در گردآب تا کی ؟

                                               جهان بیدار و ما در خواب تا کی ؟

درین محنت سرای یک چشم بیدار

                                               چو عنقا اینقدر نایاب تا کی ؟

 

( مرحوم فانی )

 

گردانند گان امور طی یازده سال گذشته بخاطر زمینه سازی پلان ها و سناریو هاي مطروحه خویش تمام جلسات و سفر های مقامات بلند پایه از جمله حامد کرزی را سرنوشت ساز خوانده .

آنها توانستند با انجام این بازیهای ریاکارانه و نصب گماشتگان آلوده به فساد و غیر ماهر در اریکه قدرت کشور جنت نشان مارا به پایگاه مافیای بین المللی ‚ مواد مخدر ‚ میدان نبرد کشورهای متخاصم آزمایش انواع ایدولوژیها ‚ سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی مصرف کننده اجناس مواد خارجی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند .

حالا که دامان رسوایی های شان به جهان بلند شده در مقابل تعهدات که زیر نظر سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریزم مواد مخدر ‚ حکومت داری خوب ‚ رشد دموکراسی ‚ احیا و بازسازی ‚ دفاع از حقوق زن ‚ حقوق بشر ‚ کارهای مناسب را نخواستند انجام دهند حالا بخاطر اغفال مردم و جهانیان دست به بازیهای شیطانی زیر نام خروج قوت های شان تا اخیر سال 2014 زده چنین وانمود میکنند که گویا تروریزم در افغانستان ورشکست مواد مخدر کاهش یافته در رابطه به حکومت داری خوب دفاع از حقوق بشر ‚ زن احیا و بازسازی کارهای لازم صورت گرفته .

مردم میگویند باوجود سرازیر شدن قریب به شصت میلیارد دالر بنام کمک به کشور هنوزهم بیش از چهل فیصد شهروند ان ما در زیر خط فقر زیست مینمایند عدئی حاضر به فروش اولاد های خویش بخاطر بدست آوردن یک لقمه نان شده اند در زندگی ده ها ملیون خانواده تغیرات اساسی رونما نگردیده به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی ده ها هزار موسسات کوچک و بزرگ ورشکست شده اند .

رئیس مجلس سنای کشور فامیل ها و دوستان رئیس جمهور و معاونین وی را به دست داشتن به فساد متهم نموده .

وزیر دفاع کشور از نبود ظرفیت کاری در رابطه به جذب کمک های خارجی در پارلمان حرف میزند.

ملا محمد عمر در اعلامیه اخیرش از علمای کشورهای اسلامی خواسته که در جلسه علما که در هفته آینده بخاطر غیر مجاز شمردن حملات انتحاری و ترورستی در شهر کابل دایر میگردد اشتراک ننمایند .

نهادها افغانستان را در جمله فساد ترین کشورهای جهان معرفی نموده اند .

حامد کرزی میگوید افراد فاسد که با دولت یا خارجی ها روابط داشته مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته صرف افراد بی واسطه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند میافزاید پناگاه ترورستان در آنطرف خط دیورند و از فاسدین بلند رتبه کشورهای غربی میباشد .

آمر پولیس و ولسوال اسبق ولسوالی بغلان مرکزی که در کشتار سه تن افسران نظامی وزارت دفاع متهم میباشند در مهمان خانه ریاست جمهوری زیست مینمایند مردم مارشال قسیم فهیم را متهم مینمایند که از افراد فوق ذکر حمایت مینماند .

اعضای پارلمان میگویند .

برای مقامات بلند رتبه ریاست جمهوری  سالانه میلون ها  دالر از ناحیه پرداخت کرایه خانه در بودجه سال برای شان در نظر گرفته شده .

مقامات دیصلاح خواهان امتیازات بیشتر در سال آینده برای مامورین بلند رتبه شده اند به گفته بشر دوست عده از اعضای پارلمان نیز خواهان امتیاز بیشتر مثل وزرا برای خویش شده اند .

مردم از ناحیه بلند رفتن قیمت مواد سوخت به ستوه آمده اند و از ناحیه چالش های امنیتی در هیچ نقطه کشور احساس مصونیت کرده نمیتوانند .

مردم می پرسند با ادامه وضع موجود سفر حامد کرزی را میتوان برای ده ها ملیون مردم سرنوشت ساز خواند ؟.

یک چیز را نباید فراموش کرد که برای عاملین فساد گسترده مافیای مواد مخدر ‚ اقتصادی ‚ غاضبین میلون ها جریب زمین ‚ ناقضین حقوق بشر ‚ زن ستیزان ‚ مردم ستیزان ‚ قانون ستیزان ‚ جنایت کاران سازمان یافته ‚ جنگ سالاران از آغاز تا الحال تمام سفر ها اتخاذ تصمیم در جلسات خارجی و داخلی سرنوشت ساز بوده و میباشد .

اما برای نود فیصد مردم جفای عظیم چیزی دیگر در پی نداشته و نخواهد داشت .

اگاهان امور را عقیده برانست زمانی میتوان سفر حامد کرزی و تصامیم اتخاذ شده آنرا سرنوشت ساز خواند .

که بازیگران بجای انجام بازیهای خونین و ریاکارانه که میخواهند تا اخیر سال 2014 زمینه فرار خود را از کشور ما مساعد سازند .

بجای اتخاذ تصامیم خویش باید به واقعیت های موجود تن داده .

زمینه تدویر انتخابات شفاف ‚ آزاد ریاست جمهوری ‚ پارلمانی ‚ شوراهای ولایتی ‚ ولسوالی ها و شاروالی ها را که در سال های آینده پیشرو است بخاطر مبارزه واقعی با تروریزم‚ کاهش مواد مخدر ‚ تقویه قوای مسلح مجهز با سلاحهای پیشرفته زمینی هوایی ایجاد یک اداره سالم متکی به قانون ‚ مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروزیز در آنطرف خط دیورند قطع مدخلات خارجی درکشور مساعد سازند

در غیر از آن با ادامه وضع موجود و ترجیع دادن فرار بر قرار شکست ننگین و ابدی از ناحیه تعهدات که برای ملت و مردمان جهان نموده بودند چیری دیگری نصیب شان نخواهد گردید .


January 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات