پیامد کنفرانس علمای اسلامی در روند تامین صلح و ثبات چه خواهد بود ؟
فرهاد فرهاد

 

یا رب سر ما دار نامرد مباد

                                          مرغ دل ما شکار نامرد مباد

شمشیر و قلم دو حربه پیکارند

                                          این هر دو در اختیار نامرد مباد               

 

وسایل اطلاعات جمعی خبری را در رابطه به تدویر کنفرانس علمای اسلامی کشورهای افغانستان پاکستان  عربستان سعودی و غیره در اخیر ماه جاری بخاطر روند صلح و ثبات واقعی در کشور ما به نشر رسانیده اند .

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید دولت افغانستان انتظار واکنش مثبت را در مورد روند تامین صلح و ثبات واقعی از مسولین دولت پاکستان در رابطه به طالبان و سایر گروهای مخالف دارد .

هفته آینده نشست سه جانبه بین نخست وزیر بریتانیا روسای جمهور پاکستان افغانستان در لندن بخاطر آشتی دهی طالبان با دولت افغانستان صورت خواهد گرفت .

درین رابطه و سایر رویدادهای مهم که طی هفته اول و دوم ماه دلو سال جاری صورت گرفته اگاهان امور و مردم دیدگاه طرح ها و پیشنهادات را ارایه کرده که چند مثال آنرا خدمت خوانندگان گرامی یاداور میشوم

سفیر امریکا مقیم اسلام اباد میگوید .

اشتباهات سال 1989 میلادی در مورد خروج ارتش سرخ از افغانستان که صورت گرفت تکرار نخواهند شد میافزاید امریکا خواهان یک افغانستان پاکستان پیشرفته در منطقه میباشد اجازه بازگشت تروریزم را در کشور های متذکره نمیدهد .

مردم و اگاهان امور حوادث خونین را که بعد از عودت قطعات محدود اتحاد شوروی وقت در کشورما بوقوع پیوست ‌ یک سناریوی قبلا طراحی شده کشورکشایان بخاطر دستیابی به ثروت های مادی معنوی کشورهای منطقه از جمله ذخایر بزرگ و نفت آسیای میانه میخوانند نه یک اشتباه خود ساخته و خود بافته کشورها ی متذکره میافزایند بعد از حوادث متذکره بازیگران و کشورکشایان توانستند با میخ کوب نمودن گماشتگان غیر ماهر و آلوده به فساد خویش بر فرق ده ها ملیون مردم وطن جنت نشان مارا به  پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر میدان نبرد کشورهای متخاصم ازمایش انواع ایدولوژیها سلاحهای پیشرفته هوایی زمینی مصرف کننده اجناس و مواد خارجی تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند .

مردم و  اگاهان امور نشست سه جانبه که بین نخست وزیر بریتانیا روسای جمهور پاکستان و افغانستان طی هفته اینده زیر نام آشتی با طالبان وسایر گروهای مخالف در لندن صورت خواهد گرفت یک گام دیگر غرض تقویه تاریک اندیشان و سایر گروهای مخالف ترقی پیشرفت و آزادی زنان میدانند میافزایند بزرگترین افزار خونین و وسیله رسیدن به اهداف در منطقه برای کشورهای مهاجم از جمله بریتانیا نیروهای عقب گر و هراس افگن بوده در صورت ضعیف شدن آنها تسلط و حکمرفایی بریتانیا در منطقه خاتمه خواهند یافت ازهمین لحاظ است که بخاطر اعتبار دادن بیشتر آنها نشست های چند جانبه را در کشورهای مختلف انجام داده و میدهند .

مسول قوت های ناتو میگوید نسبت به سالهای گذشته چالش های امنیتی از بیست الی شصت و شش فیصد در اکثر ولایات که هفتاد و هشت فیصد مردم در آن زیست مینمایند کاهش یافته میافزاید که ما اجازه نمیدهیم بعد از سال 2014 افغانستان بار دیگر به لانه های هراس افگنان و تروریستان مبدل شود از نقش پاکستان در اوردن تامین صلح و ثبات واقعی در کشور ما نینز یاداوری نمود مردم میگویند تاهنوز در هیچ نقطه کشور بشمول شهر کابل شهروندان ما احساس امنیت و مصونیت نکرده سیل خون در کشور جاری سرقت های مسلحانه ماین گذاری روی جاده اختتاف ها حملات انتحاری عملیات های محاربوی زمینی و هوایی جریان دارد پس نمیدانیم که چالش های امنیتی در کدام نقطه کشور کاهش یافته که سران ناتو ادعا مینمایند میافزایند به برخورد دوگانه نظامیان پاکستانی اعتماد نبوده و نمیباشد .

گرداننده گان امور از ناحیه غارت ده ها ملیارد دالر کمک های سرازیر شده به افغانستان جنگ زرگری را براه انداخته با متهم نمودن یکدیگر میخواهند چند روز دیگر مردمان کشورهای جهان را اغفال نمایند.

مسولین اتاق تجارت و صنایع از ناحیه توقف دادن سه هزار و هفت صد کانتینر اجناس و مواد بازرگانان افغانی در بندر کراچی که بواسطه مسولین پاکستانی صورت گرفته سخت نگران میباشند میافزایند حکومت افغانستان درین باره کدام کار موثری را انجام نداده ازهمین لحاظ است که صدها کانتینر مواد بازرگانان متذکره فاسد گردیده .

عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه علت افزایش حوادث خونین را در کشور عدم همکاری و اعتماد در ادارات قوای مسلح و نبود یک مدیریت سالم و کارایی میخواند .

عده از علمای کشور تبلیغ یک عده ملا ها و مولوی های را که در مدارس دینی پاکستان اموزش دیده اند خلاف منافع دین مقدس اسلام خوانده از مردم تقاضا نمودند که به گفته آنها گوش ندهند .

در حالیکه پولیس پاکستان افغانها را با وجود داشتن اسناد قانونی زیر بهانه های مختلف آزار میدهد اما جوانان که هیچ نوع اسناد ندارند خود را طالب مدارس دینی معرفی مینمایند با آنها برخورد احترامانه مینمایند .

محمود خان اچکزی میگوید حکومت پاکستان از طالبان حمایت میکند ازین لحاظ امریکایی ها مجبور شده مناطق قبایلی را بمبارد نمایند .

شماری از علمای دین در شهر مزار شریف حملات انتحاری را خلاف دین مقدس اسلام خوانده و عاملین آنرا محکوم نمودند .

مسولین وزارت دفاع ملی میگویند اگر مشکل سلاحهای هوایی پیشرفته حل نشود با موجودیت یک اردوی نیم بند یک قوای مسلح توانمند نخواهیم داشت .

حامد کرزی میگوید اگر مسله مصونیت قضایی سربازان امریکایی حل نشود آنها بعد از سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد اگاهان امور تدویر لویه جرگه سنتی را بخاطر مصونیت قضایی سربازان متذکره خلاف قانون کشور میخوانند .

دریانوشان و غارت گران صدها میلیون دالر ثروت های مادی و معنوی کشور درین اواخر بار دیگر بخاطر دستیابی به قدرت بیشتر  پاچه برزده میخواهند باانجام تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1393 پیشرو است به قدرت نامشروع خویش یکبار دیگر بیفزایند .

مافیای اقتصادی مدغم ساختن شرکت آریانا را که از جمله بزرگترین دستاورد و افتخارات کشورما بوده با شرکت هوایی کام ایر در سر می پرورانند اگر مسول قوت های نظامی امریکا در افغانستان همکاری خویش را با شرکت کام ایر قطع نمی نمود این کار ممکن بود به اساس فشار عده از زور سالاران در کمترین وقت صورت میگرفت .

وسایل اطلاعات جمعی خبری را به نشر سپرده که در آن تذکر بعمل آمده مبلغ چهارصد میلیون افغانی توسط کارمندان بانک ملی در مرکز و ولایات اختلاس شده .

عده از اعضای ولسی جرگه شامل ساختن پرداخت سالانه هفتاد میلیون دالر از درک قرضه کابل بانک به بانک مرکزی و هشتاد میلیون دالر مصارف اداره ریاست جمهوری را در بودیجه سال 1392 حکومت بزرگترین جفا بر ملت افغانستان بخصوص برای آنهائیکه در زیر خط فقر زیست مینمایند دانسته میافزایند پولهای هنگفت شامل بودجه شده مدارک مصارف آن معلوم نیست .

یک عده از مسولین بلند پایه وزارت تجارت و صنایع آقای احدی وزیر وزارت متذکره را طی ارسال نامه سرکشاده بیست و دوماده ئی عنوان رئیس جمهور به فساد متهم نموده اند.

ده ها تن اعضای اتحادیه بوت دوزان شهر کابل طی اعلامیه بتاریخ 1391/10/24 خواهان حمایت از تولیدات داخلی از جمله صنعت بوت دوزی در کشور شدند آقای جامی رئیس اتحادیه متذکره میگوید اگر حکومت طی یک ماه به خواست های ما جواب مقنع ارایه ننماید به راهپیمایی بزرگ در شهر کابل و سایر ولایات دست خواهیم زد .

در حالیکه روزانه هزاران مریض از روی مجبوریت به کشورهای هندوستان و پاکستان با قبول توهین و تحقیر پولیس سفر مینمایند تعمیر جدید شفاخانه جمهوریت که صد ها ملیون افغانی بالای آنها مصرف گردیده وزارت صحت عامه تاهنوز حاضر نیست که آنرا فعال و در خدمت شهروندان قرار دهد طبابت به تجارت تبدیل شده مردم از ناحیه ادویه بی کیفیت به امراض های مختلف مبتلا شده اند .

مسولین شفاخانه های حیات آباد پشاور میگویند اگر مریض ها از افغانستان نزد ما نیایند شفاخانه های ما به سقوط مواجه میشود درحالیکه دو دهه قبل اکثریت مریضان غرض تداوی و شعا دادن به کابل می آمدند .

مردم از ناحیه عدم توجه مقامات ذیصلاح امریکایی غرض ترمیم و اعمار دوباره بند کجکی سخت شکایت دارند میافزایند در حالیکه یک و نیم سال قبل یک توربین جدید به بند مذکور انتقال چرا تاهنوز در حصه نصب آن اقدام نکرده اند؟ .

اگاهان امور و مردم را عقیده برانست .

در یک کشوریکه سرتا پا زورسالاران جنگ سالاران زر سالاران غاضبین میلیون ها جریب زمین مافیای مواد مخدر اقتصادی عاملین فساد گسترده ناقضین حقوق بشر عاملین دامن زدن خشونت های خانوادگی مذهبی سمتی لسانی قومی تنظیمی حزبی تجاوزات جنسی غارت گران ثروت های مادی معنوی کشور و مردم قاچاقبران آثار باستانی سنگ های قیمتی جنگلات مثمر و غیر مثمر به حمایت کشورکشایان در جامعه حاکم شده باشند علمای واقعی و خدمتگاران صادق دین مبین اسلام به هیچ وجه نمیتوانند صدای حق و عدالت را در مقابل گروهای فوق الذکر بلند نمایند اگر بلند نمایند مانند هزاران علمای صادق خدمت گار و با افتخار گذشته توسط گماشتگان اداره ای اس ای وهابی های سعودی مافیای مواد مخدر و سایر دهشت افگنان بنام های مختلف متهم و به شهادت خواهندرسید  درین رابطه در هر گوشه و کنار کشور هزاران مثال زنده وجود دارد .

خلاصه اینکه بباور اگاهان امور و مردم علت دشواریهای خونین چند دهه بخصوص یازده سال گذشته مداخله صریح کشورکشایان در امور داخلی کشورما و حمایت اداره ای اس ای پاکستان وهابی های سعودی مافیای مواد مخدر و حامیان خارجی آنها از گروهای معلوم الحال زیر نام های مختلف بوده و میباشد .

حالا که دامان رسوایی های شان به جهانیان بلند شده میخواهند با راه اندازی بازیهای ریاکارانه از جمله تدویر کنفرانس علمای اسلامی در کابل نشست سه جانبه کشورهای افغانستان پاکستان و انگلستان در لندن تدویر لویه جرگه سنتی باز نمودن دفتر به طالبان در قطر جنایات فوق ذکر را از انزار جهانیان پنهان و چند روز دیگر مردمان جهان را اغفال نمایند .

بباور اگاهان امور ادامه وضع موجود جز گسترش خونریزی های دوامدار کدام پیامد دیگر در پی نداشته و نخواهد داشت .

بخاطر بیرون رفت از وضع موجود وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش ترقی خواه تحول پسند آزادی دوست در هر نقط دنیا که زیست مینمایند بخاطر مساعد نمودن زمینه انتخابات شفاف ازاد دموکراتیک ریاست جمهوری پارلمانی شوراهای ولایتی ولسوالی و شاروالی ها که در سالهای آینده پیشرو است با جلب همکاری صادقانه سازمانها صلح جو ترقی پسند ازادی دوست از جمله پارلمانهای منطقه و جهان بخاطر ایجاد یک اداره سالم کارایی متکی به قانونی قطع مداخلات خارجی مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند تامین صلح و ثبات واقعی احیا و بازسازی وظیفه ایمانی وجدانی اسلامی افغانی خود را ادا نمایند .

درغیر از آن ادامه بازیهای خونین موجود درد ملت مارا دوا نخواهند کرد


February 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات