پیرامون کتاب دولت و اپوزیسیون در افغانستان از 1919 تا 1953
عزیز آریانفر عزیز آریانفر

بخش هایی از کتاب وزین و گرانسنگ دولت و اپوزیسیون در افغانستان در سال های 1919تا 1953 نوشته پروفیسور داکتر ولادیمیر بویکو- استاد دانشگاه برناول که از سوی این کمترین به زبان پارسی برگردان و از راه کهکشان انترنتی به دسترس شیفتگان تاریخ خونبار کشور گذاشته شده بود، با استقبال کم نظیر خوانندگان ارجمند رو به گردید. به گونه یی که شماری حضوری، برخی هم تیلفونی و گروهی هم با گسیل ایمیل ها با ستودن آن، در باره ارزش و اهمیت آن در روشن سازی گوشه های تاریک تاریخ خونین ما مطالب ارزشمندی ابراز داشتند.

 

با بهره گیری از فرصت، از دانشمندان گرانمایه: جناب آقای همایون سرخابی، جناب آقای لطیف ناظمی، جناب آقای نجم کاویانی، جناب آقای نصیر مهرین، جناب آقای فاروق اچکزاد، جناب آقای فضل غنی مجددی، جناب آقای دستگیر پنجشیری، جناب آقای داکتر نجیب مسیر، جناب آقای سلطان علی کشتمند، جناب آقای داکتر هارون امیر زاده، جناب آقای داکتر معصومی، جناب آقای فرید شایان، بانو ثریا بها، جناب آقای داکتر نجیب یوسفی و شماری دیگر از دوستان جوانتر (که برشمردن نام های همه شان مع الاسف در این نبشته گنجایش ندارد و از این بابت از ایشان پوزش می خواهم و امیدوارم به بزرگواری خود بر من ببخشایند) ابراز سپاس و ارجگزاری بی پایان می نمایم.

 

اینک به دوستداران تاریخ میهن مژده و نوید می دهم که کار ترجمه متن اصلی کتاب به پایان رسیده است (که متن کامل آن در وب لاگ «کانون پژوهش ها و مطالعات افغانستان» بازتاب یافته است) و تنها برگردان شماری از اسناد پیوست آن مانده است که آن هم در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.

 

با توجه به این که دردمندانه شمار بسیاری از کسانی که ناظر، شاهد و اشتراک کننده این رویدادها بوده اند، دیده از جهان فانی بربسته اند، و روشن است سوگمندانه دیگر نمی توان دیدگاه های شان را در باره بسیاری از این رویدادها به دست آورد. با این هم نیکبختانه هنوز هم کسانی، هر چند  اندکشمار اند که می توانند در زمینه اظهار نظر کنند.

 

خواهش این کمترین از این فرهیختگان و نیز ورجاوندانی که مایل به همکاری در زمینه باشند، این است که در اسرع وقت ملاحظات و دیدگاه های خود را با این جانب مستقیم و یا از راه کهکشان انترنتی، پیش از چاپ کتاب در میان بگذارند تا در صورت نیاز، در زیر نویس ها بازتاب بدهم.

 

متن کامل کتاب را می توانید در وب لاگ «کانون پژوهش ها و مطالعات افغانستان» در  www.arianfar.com

مطالعه فرمایید.

 

نشانی ایمیل: aziz.

Aziz.arianfar@googlemail.com

 

Aziz59@mail.ru

 

شماره تیلفون: 00496966076955


September 26th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب