چالش هاي صدراعظم آلمان براي پيروزي در انتخابات
خبرگزاري آسوشيتدپرس خبرگزاري آسوشيتدپرس

 
 يك روز مانده به انتخابات سراسري در آلمان، آنگلا مركل در نظرسنجي ها از محبوبيت قابل قبولي در ميان راي دهندگان برخوردار است؛ با اين حال كاهش شديد محبوبيت دموكرات هاي آزاد (متحدان حزب مركل) از هم اكنون زنگ خطر را براي تشكيل دولت ائتلافي بعدي در برلين به صدا در آورده است.
 
خبرگزاري آسوشيتدپرس روز شنبه نوشت: مركل اكنون در اوج محبوبيت است و اقتصادي كه او در اين سال ها مديريت كرده، باعث رشك اروپاست. با اين حال، وي به خاطر كاهش شديد محبوبيت حزب ائتلافي اش در ميان مردم براي انتخاب دوباره چالش هايي جدي خواهد داشت.
نظرسنجي ها نشان مي دهد كه احتمالا مركل و حزب دموكرات مسيحي بتوانند پير اشتاينبروك و حزب سوسيال دموكرات را شكست دهند و بيشترين كرسي ها را در مجلس نمايندگان كسب كنند. اين مجلس صدراعظم را برمي گزيند و اگر همه چيز به طور طبيعي پيش برود، بخت مركل براي انتخاب دوباره بيشتر از ديگران خواهد بود.
اما مشكل اينجاست كه در 50 سال اخير هيچ حزب آلماني نتوانسته است اكثريت مطلق پارلمان را به دست آورد و نتايج افكارسنجي هاي اخير هم نشان مي دهد كه متحدان حزب مركل (دموكرات هاي آزاد)، محبوبيتشان كاهش يافته است؛ به طوري كه احتمالا سهم آنها از كرسي هاي مجلس از 15 درصد در انتخابات سال 2009 به حدود پنج درصد سال در انتخابات فردا خواهد رسيد.
اگر ائتلاف حزب دموكرات مسيحي به رهبري مركل با دموكرات هاي آزاد اين بار نتواند اكثريت پارلمان را به دست آورد، احتمالا كار به ائتلاف بزرگ ميان حزب هاي دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات به رهبري اشتاينبروك خواهد كشيد. اين همان ائتلافي است كه در دور نخست صدارت مركل (2009 - 2005) نيز دولت را تشكيل داد.
البته اشتاينبروك در سخنراني هاي انتخاباتي اش گفته است كه ديگر وزارت دولت مركل را نخواهد پذيرفت و به تمسخر افزوده است : اما اگر من صدراعظم شوم، وزارت ابهام را به مركل خواهم داد!
نتايج اوليه انتخابات، فردا و چند ساعت پس از پايان راي گيري اعلام خواهد شد؛ هرچند با توجه به نزديكي راي ها، ممكن است تشكيل دولت جديد چند هفته به طول انجامد.
چهار سال پيش، 70 درصد از واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و حزب هاي سياسي همچنان مي كوشند تا آراي خاموش را به سوي خود جلب كنند.
امسال حدود 62 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
نظرسنجي ها حاكي از آن است كه حدود 70 درصد از مردم آلمان عملكرد شخص آنگلا مركل در رهبري كشور را تاييد مي كنند. اما چنانكه پيشتر گفته شد، اين ميزان محبوبيت متعلق به خود مركل است و نه حزب او!
از اين گذشته، يك حزب نوپا به نام جايگزين براي آلمان كه كاملا در جناح راست قرار مي گيرد و هوادار برچيده شدن واحد پولي يورو است، احتمالا بخشي از آراي دولت راستگراي مركل را به خود جذب خواهد كرد.
انتخابات ايالتي در باواريا، يكشنبه گذشته زنگ خطر را براي دموكرات هاي آزاد به صدا در آورد؛ به طوري كه اين حزب همه كرسي هايش در مجلس ايالتي باواريا را از دست داد. از آن زمان، دموكرات هاي آزاد تلاش كرده اند تا از حزب مركل فاصله بگيرند. البته اين اقدام با توجه به نظام انتخابات پارلماني در آلمان توجيه پذير است : هر آلماني، دو برگ راي پر مي كند و نخست به فرد و دوم به حزب راي مي دهد.
دموكرات هاي آزاد، هرگز در باواريا قدرتمند نبودند، اما نمايش نااميدكننده شان اميد را در دل رقيبان مركل زنده كرد.
مخالفان مركل مي گويند وي سياست ثابت ندارد و بر كژروي ها نظارت كرده است.
با اين حال، مخالفان او به دليل اقتصاد قدرتمند آلمان تا كنون نتوانسته اند از محبوبيت مركل بكاهند. به علاوه، اشتاينبروك هم به خاطر حمايت از طرح مسخره حزب سبزها براي تعيين روز بدون گوشت در اغذيه فروشي ها و فروش سبزيجات به جاي گوشت، مورد انتقاد رسانه ها بوده است.
و بالاخره گروهي گفته اند آراي كم ممكن است جايگاه آنگلا مركل به عنوان قدرتمندترين سياستمدار اروپا را زير سول ببرد، اما مركل، خود تلاش كرده اين فكر را كم اهميت جلوه دهد و گفته است:‌ اكثريت در نظام آلمان در بيشتر موارد، با تفاوت اندك به دست آمده است.

September 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی