چهارمین سالروز وفات زنده یاد محمود بریالی را گرامی میداریم
عبدالو کیل کوچی   عبدالو کیل کوچی

رفیق من رفیق ما رفیق دی وفردا ها

رفیق راه آزادی وپرچم دار جنبش ها

ابر اند یشهء نستوه  و همسنگر تاریخ

اصول و آرمانت زنده وجاوید بردلها

محمود بریالی یک سرباز ، یک معلم ویک رهبر .

جاویدان باد نام وخاطره تابناک رفیق محمود بریالی این پرچمدار صدیق ،پرشور وخدمت گذارمردم زحمت کش افغانستان .زنده یاد محمود بریالی شخصیت برازنده پرچمدار مبارز وفنا نا پذیر تاریخ میهن ما بوده ویکی از سرسپرده ترین رهروان راه زحمتکشان ،دادخواهان ترقی پسند وعدالت خواه واز رهروان راه کبیر مبارزات مبارزه واندیشه تابناک سعادت مردم ورهبر فقید وگرامی آن زنده یاد ببرک کارمل بود که در هرگونه اوضاع  از جمله شرایط جانکاه غربت تا پای جان به آن وفادار مانده وبخاطر آن تا آخر رزمید .زنده یاد محمود بریالی از آغاز جوانی سرنوشت خود را با سرنوشت مستضعفان افغانستان، با پیشرفت کشور وخوشبختی مردمش گره زده وبرای تحقق آرمان های والای مردم پیوسته رزمید .زنده یاد محمود بریالی طی نزدیک به پنجاه سال عمر پربار خود تلاش خستگی نا پذیر درس مبارزه ،ثبات ومقاومت را پیوسته فراگرفت وبی دریغ به دوستان ورفقایش آموختاند . روانشاد محمود بریالی همیشه در صف اول مبارزات سیاسی واجتماعی دوران خود بود از کار روشنگری وترویج اندیشه ها وفرهنگ مترقی چپ تا دفاع عملی از استقلال ، شگوفایی وسربلندی افغانستان  تلاش می ورزید . رفیق محمود بریالی یکی از فعالین کنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان در فعالیت های اندیشه وی سیاسی وتشکیلاتی آن سهم فعال گرفت .

این شخصیت آگاه ،مدبر ،متواضع ،دلسوز ،مهربان ورفیق ،درسختی ها و دشواری های مبارزه اجتماعی وسیاسی با شهامت ومتانت ایستاد وبا افتخار زندگی کرد .شخصیت زنده یاد بریالی آگنده از خرد سیاسی اندیشه تابناک ترقی ،رفاه وسعادت مردم بود ،شجاعت ودلیری رفاقت وصداقت از خصایل مهم زندگی زنده یاد محمود بریالی بود. رفیق بریالی شخص مهربان وطنپرور وبا توده های زحمتکشان صمیمی بود . حافظه قوی، مطالعه پیگیر ،توان تحلیلی اوضاع جهانی وعزم راسخ برای سازماندهی دوباره جنبش انقلابی افغانستان از خصوصیات جاویدانی محمود بریالی بود .محمود بریالی از بنیان گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود تا آخرین دقایق زندگی جانکاه خویش بر آرمان های انقلابی این حزب پایدار باقی ماند .زنده یاد رفیق محمود بریالی در دشوار ترین لحظات زندگی خود در کنار یاران ورهروانش ایستاد ودرفش تشکل دو باره مبارزان ترقی خواه وعدالت پسند را برافراشت . او به این باور بود که هر تحرک ، ما را دو باره زنده میسازد. زنده یاد محمود بریالی تصویر گر ونقاش آرمان های رهروان مبارزات برای انسان نیاز مند جامعه بود سرنوشت ، نام او را با مبارزه وحدت طلبانه وجنبش ترقی خواهانه ی گره زد که خدمت گذاری به انسان تهی دست ونا دار کشور را در سر لوحه اهداف خود حک کرده است .خط جدیدی که پاک روان محمود بریالی در دوران معاصر پیریزی کرد بر تقارب گرایشات متنوع سیاسی در سمت واحد دست یابی به آرامش جامعه ،رفاه همگانی ،تفاهم ووفاق ملی، پایان استیلای جهل وسنت زدگی مبتنی است .او در دوران جدید بر ضرورت پا گیری دوباره جنبش ومبارزه ترقی خوا هانه درکشور نهادینه ساختن کثرت گرایی ،تجدد طلبی ،تحمل دگر اندیشان وهم زمان به نگهداری ارزش ها ومعیار های قاعده یی مبارزات تاکید داشت .او توانست توازن وتناسب دقیق بین اصلگرایی در سیاستها وباز نگری در اندیشه ها را دریابد بر همین مناسبت حزب را دوباره پایه گذاری کرد بر همین مبنا، جنبشی را پایه گذاری کرد که اکنون ببرکت وسعت نظر آن دوحزب برادر پله های وحدت را طی نموده اند وگردان نیرو مندسیاسی تلاش برای نیل به آزادی ،ترقی برابری حقوق شهروندان کشوررا میسازد .پاک روان محمود بریالی بزرگ مرد سیاست وفرهنگ بود زندگی سیاسی وشخصی او بر مبنای ارزش ها ومعیار های عالی اخلاق وفرهنگ استوار بود در شخصیت او سجایای نیکوی اخلاقی انسان متمدن وویژگی های فرهنگ میهنی واسلامی ما نند رادمردی ،وفا به عهد صله رحم ،همدلی وهمدردی شفقت با همرزمان ورفقا مهمان نوازی وصفای قلب متبلور گردیده بود . محمود بریالی یکی از ادامه دهندگان صدیق راه آزادی خوا هان ودموکراسی طلبان وقلم بدستان رسالتمند کشور ما بود کسیکه نتنها یک سیاستمدار برجسته ویک وطنپرست صدیق بلکه یک ژورنالیست توانا بود ودر یک کلام میتوان گفت که چهره بی بدیلی بود .زنده یاد محمود بریالی در طی سالها ی طولانی کار وفعالیت خستگی نا پذیرش در جنبش ترقی خوا هانه کشور ودر جهت تحقق آرمانهای والا وانسانی مردم زحمت کش افغانستان آنچه از خود بجا گذاشته است همواره در ذهن وروان، بخش بزرگی از رهروان این راه با احترام باقی میماند وبحیث یک تکانه نیرومند در تامین این آرمانها جنبش وحزب را یاری میرساند .

محمود بریالی مرد پیشگام سیاست ،الگوی مبارزه ومقاومت ،ایثارگری وفدا کاری راهیان مکتب انسان وانسانیت ،شخصیت برجسته ملی وفرزند صدیق کشور معلم دوست ورهنمای گرانقدر داعیان ومبارزان شگوفایی وعمران افغانستان عزیزبود که در طول حیات پربار وپرافتخار شان با پیگیری ومبارزه خستگی ناپذیر شان در جنب پیشگامان وپیشکسوتان به مثابه پرچمدار اصیل مبارزین راه آبادی کشور تا پای جان ایستادگی کرد

بنا بر آن آرمان مقدس واندوخته هاودرس های این اندیشمند تاریخ کشور ما مشعل راه دشوار مبارزه ما بسوی نجات وطن ومردم بلاکشیده ماست .اگر جایش خالیست ولی پیوسته در قلب های ما خواهد بود گرامی داشت از زنده یاد محمود بریالی در نهایت صداقت، پرشورتر از پیش راه آن را ادامه دادن است وبا عشق بی پایان در برابردرسها و خاطره مقدسی که از او به میراث مانده است سر تعظیم فرود آورده ژرف ترین مراتب احترام خود را بروان ابرمرد بزرگ میهن ودوست صدیق مردم افغانستان تقدیم میداریم روحش شاد جایش بهشت برین ونامش جاویدان باد


December 5th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی