کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷
بنیاد عبدالرحمان برومند بنیاد عبدالرحمان برومند

اکنون که حرکت های آزادی خواهانه مردم در کشور های عربی، یکی پس از دیگری، به سرنگونی رژیم های مستبد– از تونس تا لیبی- انجامیده، وضعیت جمهوری اسلامی ایران نیازمند توجه ویژه‌ای است


September 27th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب