گزارش جلسۀ همایش اروپایی زنان افغان !
دفتر مطبوعاتی همایش ارپایی زنان افغان دفتر مطبوعاتی همایش ارپایی زنان افغان

 

مجمع همایش اروپایی زنان افغانستان به تاریخ هفتم ماه جولای سال ۲۰۱۳ در شهر

دورتموند آلمان تشکیل جلسه داد.

در آغاز بانو یاسمین زیارمل عضو هیأت مدیره و مسؤل بخش اسناد و ارتباط هیآت مدیره ی همایش اجندای جلسه را اعلان نمود که با آرای مطلق پذیرفته شد.

بعداً بانو جمیله زمان انوری ریس همایش اروپایی زنان افغانستان، ګزارشِ کارکردهای همایش را به طور مختصر بیان کرد. بانو انوری در ګزارش شان در مورد سفر های شان با افغانستان و ملاقات ها با وزیر اطلاعات و فرهنګ افغانستان، بانو فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان، بازدید از دو «خانه ی امن» در شهر کابل، اشتراک همایش در کمپاین حقوق بشر و امضای پروتوکول همکاری با آنان، راه اندازی راه پیمایی برای تقبیح و منع خشونت علیه زنان در افغانستان، برګزاری کنسرت عایداتی به نفع همایش و اشتراک ریس همایش در برنامه ها و محافل یاد آوری کردند. وی همچنان از بانوانی سپاس به عمل آورد که درین راستا او را همکاری بی شایبه کرده اند.

به تعقیب آن بانو داکتر شفیقه رزمنده معاون همایش اروپایی زنان افغانستان،  از تلاش پیګیر بانو جمیله زمان انوری اظهار امتنان نمود و در رابطه با نقش و جای همایش در صف نهادهای مدنی و دادخواه افغانها در اروپا و افغانستان و ماهیت دیموکراتیک آن صحبت کرد و این نهاد را موجی از جنبش مستقل زنان افغان نامید. و هم در مورد وظایف و کاربرد های آینده ی همایش و اثرګذاری آن را در حال دشواری های زن افغان در خارج از مرز و در داخل افغانستان مشخص کرد.  وی همچنان رول  نهاد های اجتماعی زنان را در اروپا که با همایش اروپایی زنان افغانستان همکار اند، با اهمیت و در خور ستایش خواند. بانو داکتر رزمنده همچنان از نهاد های اجتماعی- سیاسی، وکلای پارلمان افغانستان، و جوانانی یاد کرد که به همایش اروپایی زنان افغانستان ابراز علاقه کرده اند. بانو داکتر شفیقه رزمنده همچنان از نهاد هایی یاد آوری کردند که علاقمند کار و همکاری مشترک با همایش اروپایی زنان افغانستان هستند و در ضمن از خانم های فعالی نام بردند که پیامهایی به همایش فرستاده اند.

بانو رزمنده در اخیر کلام شان از حاضرین مجلس تقاضا کردند که به خاطر زنان رنجدیده و زجر کشیده و قربانی خشونت ها لحظه ای سکوت اختیار شود.

درین میان به پنج تن از بانوان فعال، بانو فتانه مقتدر، بانو زلیخا پوپل، بانو عزیزه عنایت، بانو پروین درویش و بانو شیرین نظری تقدیرنامه هایی از جانب همایش اروپایی زنان توزیع ګردید.

در بخش اخیر مجلس عمومی، نظر ها، پیشنهادهاو انتقاد ها شنیده و روی آن غور صورت ګرفت.

بانو زلیخا پوپل عضو هیأت مدیره، روی وضع افغانهای پناه جو در یونان روشنی انداخت و پیشنهاد کرد در کنار نهاد های دګر، همایش اروپایی زنان افغانستان نیز در راه کمک به هموطنان ما در یونان سهیم شوند. از جانب تمام شرکت کننده های مجلس، اعلان همکاری داده شد و مقدارې پول نقد به خاطر معاونت، جمع آوری ګردید. اضافه با آن، مشعل ترنم بانو پرستو معاون همایش اروپایی زنان افغانستان وعده دادند که به نفع پناهجویان افغان در یونان کنسرت عایداتی اجرأ خواهند کرد.

بخش دوم مجلس، نشست هیأت مدیره برای کار ساختاری همایش اروپایی زنان بود.

بانو جمیله زمان انوری که در ایجاد همایش به حیث ریس انتخاب شده بود، بنابر مسؤلیت اجتماعی تازه، کناره ګیری اش را علان کرد. از بانو انوری به خاطر زحمات و کارکرد های شان سپاس به عمل آمده و بانو سهیلا حسرت نظیمی ژورنالیست ورزیده ی افغانستان که تا حال سکرتر جنرال همایش بود،  به اتفاق آرا به حیث ریس همایش اروپایی زنان افغانستان انتخاب ګردید.

کار جلسه با صرف طعام که از جانب بانوان شرکت کننده تهیه شده بود و اخذ عکس های یادګاری پایان یافت. 

 


July 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها