گزارش کنفرانس بین المللی بررسی و رسیدگی بر وضعیت پناهجویان در کشور یونان
نویسنده : عبدالسلام احمدی نویسنده : عبدالسلام احمدی

کنفرانس بین المللی بررسی و رسیدگی از وضعیت پناهجویان در کشور یونان بتاریخ 15-16و 17 جون سال جاری در شهر اتن پایتخت کشور یونان از طرف کمپین اروپایی حقوق بشربرای افغانستان و دفتر پناهجویان و تبعیدیان اتحادیه اروپا به ابتکار و رهبری جناب محترم داکترنورالحق نسیمی رئیس کمپین و به همکاری محترم محمدالله ناقد عضو کمپین مقیم کشور ناروی محترم بهنام ایوبی مسئول نمایندگی کمپین در شهر هامبورگ کشور المان و عبدالسلام احمدی مسئول نمایندگی کمپین درکشور هالند و به حمایت مستقیم محترمه خانم کلیرعضو رهبری دفتر پناهجویان و تبعیدیان اتحادیه اروپا بر گزار گردید.

 بتاریخ 15 جون غرض امادگی برای کنفرانس  بین المللی بحث ازاد وسیعی به ا شتراک اعضای هیئات کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان و نماینده دفترپناهجویان و تبعیدیان اتحادیه اروپا مسئولین سازمان های بین المللی  کمک رسان به پناهجویان وعده از مسئولین  دفاترپناهندگی کشور یونان و نماینده های از پناهجویان کشورهای دیگر در یونان به کمک و سازماندهی محترم دوکتور یونس محمدی رئیس انجمن پناهنده گان یونان ، آقای طاهر علیزاده ریس اتحادیه پناهجویان در یونان دایر گردیده که درین بحث ازاد نظریات در مورد وضعیت  پناهجویان در یونان جمع اوری گردید.

بتاریخ 16 جون محفلی هنری از طرف اتحادیه مهاجرین افغان مقیم کشور یونان سازماندهی گردید بعد از پایان محفل هیئات کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان با اشتراک خانم کلیر نماینده اتحادیه اروپا  ملاقات های را با مهاجرین افغانستانی مقیم یونان انجام داده و در ضمن بازدید دقیق از وضعیت خیلی اسفناک و تاثر اور مهاجرین و زندگی ان ها در کنار جاده ها بدون سر پناه وخوراکه به عمل آمد .

بتاریخ 17 جون کنفرانس بین المللی از ساعت 9:30 صبح الی ساعت 17:30 عصردر تالار یکی از هوتل های شهر آتن به اشتراک  نماینده های از سفارت امریکا  انگلستان و یک عده از کشور های اروپایی - نماینده  کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بخش پناهندگان، نماینده های از سازمان های بین المللی کمک رسان به پناهجویان در یونان ، نما ینده حقوق بشر ملل متحد ، نماینده  سازمان عفو بین الملل ، نماینده دیده بان حقوق بشر، نماینده دفتر مهاجرین کشور یونان ، نماینده از حزب ملی یونان، نماینده از دوکتوران بدون مرز ، نماینده از دوکتوران بین المللی کمک رسان به مهاجرین ، نماینده های از مهاجرین کشور های دیگر مقیم یونان  بر گزار گردید. کنفرانس در دو بخش قبل از ظهر و بعد ازصرف  طعام چاشت  سازمان دهی گردیده بود .

 کنفرانس با سخنرانی  محترم دکتر نورالحق نسیمی رئیس کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان اغاز گردید.  محترم  داکترنسیمی ضمن یاد اوری از فعالیت های کمپین درمجموع  و محترم دوکتور یونس محمدی رئیس اتحادیه پناهجویان کشور یونان ضمن تحلیل و ارزیابی دقیق اشتراک کنندگان کنفرانس ازوضعیت غیر انسانی پناهجویان در یونان در جریان قرار دادند.

 نماینده کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد وضعیت پناهجویان را در یونان  شکننده  دانسته و امادگی  خود را برای هر نوع همکاری در زمینه اعلان داشت .

 همچنان نماینده های موسسات خیریه و سازمان های کمک رسان به پناهجویان در یونان در جریان سخنرانی های شان  ضمن اعلان همکاری و رساندن کمک به پناهجویان با انتقاد شدیداز برخورد نادرست و غیر انسانی  دولت یونان در برابر پناهجویان نگرانی های شان را ازبد تر شدن وضعیت پناهجویان در یونان  ابراز داشتند .

یک تن از اشتراک کنندگان  که به حیث داکترروان شناس در  زندان پناهجویان کار می کند در جریان سخنرانی اعلان داشتند که به اثر رویه غیر انسانی دولت یونان اکثریت پناهجویان درحا لت بد روانی قرار داشته و حتی حاضر به خود کشی می باشند که در ضمن از یک دو کیس خود کشی نیز یار اوری نمودند .

 بخش دوم کنفرانس با قرائت پیام جناب محترم ستر جنرال عطا محمد نور والی استان بلخ توسط محترم محمدالله ناقد عضو کمپین اغاز گردید که توسط داریوش نسیمی به زبان انگلیسی ترجمه شد.

 در بخش دوم کنفرانس وضعیت اجتماعی جامعه یونان در مورد برخورد زشت فاشیستی و خطر ناک گروه های متعصب نشنالیست یونان در برابر پناهجویان که منجر به حوادث شکنجه لت و کوب  و حتی قتل پناهجویان می گردد مورد بررسی قرار گرفته ونماینده شهرداری شهر آتن در بخش جلوگیری از اعمال نشنالیستی و نماینده های سازمان های جلوگیری از اعمال تعصب و نشنالیستی در جریان سخنرانی های شان این وضعیت را در جامعه یونان نگران کننده خواند ه و اعلان داشتند که تلاش های بیشتر شان را در زمینه جلوگیری ازین اعمال به خرچ خواهند داد .

حین جر وبحث و تبادل نظریات در جریان کنفرانس تعداد از مهاجرین افغان مثل جوجه مرغ های بی مادر و بی دفاع که عملا در وضعیت بد قرار داشتند  شکایات شان را به گوش اشتراک کنندگان رسانید ند .

 درین جریان عبدالسلام احمدی نماینده کمپین  و عضو هئیت بر گزاری کنفرانس  ضمن اظهار از وضعیت تاثر اور مهاجرین و از برخورد غیر انسانی مردم و دولت یونان منحیث  عضو فعال اتحادیه اروپا جامعه جهانی دخیل درحوادث جاری افغانستان و مهمتر ازهمه منحیث یک کشور متمدن مدافع حقوق بشر و اولین موسس دیموکراسی در جهان انتقاد شدید به عمل اورده و یگانه عامل اصلی بد بختی آوارگی و بی سرنوشتی هموطنان ما را موجودیت حاکمیت  نابکار فاسد  ملیت گرا و عظمت طلب کرزی و تیمش دانسته و یاد اوری نمودند که با وجود ملیارد ها دالر کمک جامعه جهانی  بنابر عدم  مدیریت  سالم در ایجاد زمینه کار یابی برای مردم و بنابر موجودیت تمایلات ملیت گرایی و عظمت طلبی که منجر به ادامه بی امنیتی در کشور گردیده هنوزهم عده زیاد هموطنان ما و به خصوص جوانان متفکربا هوش منحیث سرمایه های بی بدیل کشور با قبول زحمات رنج و حتی مرگ مجبور به فرار گردیده و راهی دیار غربت بی سرنوشتی و اینده مبهم و نا معلومی می گردند دردا اینکه این حاکمیت فاسد حتی وقت ان را ندارند که از وضعیت بد شهروندانش در کشور های بیگانه اقلا با خبری کند.

همچنان محترم دوکتور یونس محمدی رئیس اتحادیه کل پناهجویان یونان بنام فوروم ضمن ارزیابی و بررثی از جریان کنفرانس فعالیت های کمپین اروپایی حقوق بشر را در راستای دفاع از حقوق شهروندان محروم مظلوم و ستمدیده افغانستان و به خصوص مهاجرین بی سرنوشت و بی دفاع کشورما خیلی ارزشمند دانسته  و به نمایندگی از پناهجویان مقیم  یونان  بمناسبت سازماندهی چنین کنفرانس با اهمیت و دلسوزانه  سپاس گذاری عمیق شان را از دست اندر کاران کمپین اروپایی حقوق بشر و به خصوص جناب محترم داکتر نورالحق نسیمی رئیس کمپین ابراز داشته و همکاری همه جانبه خویش را با کمپین اعلان داشتند .

در اخیر محترم داکتر نورالحق نسیمی جریان کنفرانس را مثبت  ارزیابی نموده ضمن اظهار سپاس از شرکت و امادگی همکاری اشتراک کنندگان کنفرانس غرض بهبود وضعیت مهاجرین و امید واری به بهبود وضعیت محاجرین در یونان و تشکری از همکاری بیدریغ اتحادیه مهاجرین و شخص محترم دوکتور یونس محمدی جریان محفل را رسما خاتمه دادند   .

 

 
June 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها