گفتگوی شبکۀ تلویزیونی «روسیا تودی» با مادر مقدس آنیس مریم دو لاکوروآ
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

 

« Russia today »_ Mère Agnès-Mariam de la Croix

اگر تروریست ها از پشتیبانی خارجی برخوردار نمی بودند هرگز شهامت عبور از خطوط قرمز را پیدا نمی کردند !

مرکز مطالعات جهانی سازی، 8 سپتامبر 2013

منطقه : خاور میانه و آفریقای شمالی

مضمون : جنایت علیه بشریت، جنگ ایالات متحده-ناتو

تحلیل : سوریه

 

 

در اینجا تنها بخشی از تمام متن مصاحبه ترجمه شده استروسیه تودی : مادر مقدس، خیر مقدم عرض می کنم. سوریه به بهانۀ به کار بستن سلاح شیمیائی توسط ارتش ملی سوریه در غوطه علیه شهروندان بی سلاح در تهدید تهاجم نظامی قرار گرفته است، شما در این مورد چه احساسی دارید؟

مادر مقدس آنیس : در مقابل تنزل ارزش های جهانشمول و قدرت های بزرگ که تنها بر اساس منافع آنی خود به این نتیجه رسیده اند که باید ملتی را که در صلح و آرامش به سر می برد، بی آن که بذل توجهی به جان بی گناهان نشان دهند، مورد حملۀ نظامی قرار دهند، از این همه عمیقا احساس تأسف می کنم. با این وجود فکر می کنم که ما هم اکنون در نقطۀ عطف تاریخی قرار گرفته ایم،  به شرط آن که تمام جریان های فکری جامعۀ بین الملل بگویند : بس است! بس کنید ! نقض قوانین بین المللی بس است، یعنی قوانینی که باید ضامن صلح باشد. از این پس دیگر  به هیچ عنوان ممکن نیست که از قانون قوی تران تبعیت کنیم.

روسیه تودی : ایالات متحده تصاویر و قطعات ویدئوئی ای را نشان داد تا اتهامات خود را علیه رژیم سوریه ثابت کند. آیا با این مدارک اشنائی دارید؟ و نظر شما در این مورد چیست؟

مادر مقدس آنیس : بیش از یک هفته است، و بطور مشخص از تاریخ 22 اوت، من حملات رسانه هائی که علیه مردم سوریه فعال بوده اند را مورد بررسی قرار داده ام. آنچه را که می خواهم به شما تضمین بدهم و آماده هستم تا این موضوع را طی گزارشی زیر آن را امضا کنم، این است که این گزارشات کاملا به شکل اختیاری تهیه شده و پیش ساخته بوده است.

نخستین گواه این مدعا گزارشات «رویترز» است که طی ده پرونده از ساعت شش و پنج دقیقه شروع کرد به پخش کردن آن و مدعی شد که حملۀ شیمیائی بین ساعت 3 و 5 صبح صورت گرفته است. تحت چنین شرایطی، چگونه ممکن است که ظرف حداکثر 3 ساعت، قادر به تهیۀ چنین گزارشانی بوده اند، بیش از 200 کودک و 300 نوجوان، پیش از آن که آنها را جمع آوری کنند و ردیف در کنار هم بچینند، و برای نجات و درمان آنها اقدام کنند؟ یعنی به همان شکلی که در رسانه ها دیدیم. چگونه ممکن است، ما شاهد چنین صحنه هائی بودیم و رسانه ها بعدا از راه رسیدند. چگونه این موضوع را درک کنیم که 90 درصد قربانیان کودکان بوده اند؟ پدر و مادرهای آنها کجا بودند؟ چگونه این گزینش برای نشان دادن این تصاویر اسفناک انجام گرفته؟ من مسئولیت حرف های خودم را به عهده می گیرم : این مدارک از پیش ساخته شده بوده است!

روسیه تودی : اخیرا، شما برای جمع آوری و کسب اطلاعات در مورد کشتاری که توسط گروه مسلح «جبۀ النصرت» علیه شهروندان صورت گرفته بود به لاذقیه رفتید. در این مورد چه می توانید برای ما بگوئید؟

مادر مقدس آنیس : از خشم می خواهم فریاد بکشم، از خودم می پرسم چگونه ممکن است که جامعۀ بین الملل توانسته باشد  تا این اندازه چشمهایشان را به روی قتل عامی که شب 4 تا 5 اوت...«شب سرنوشت» صورت گرفت ببندد! بیش از 500 کودک و افراد مسن وحشیان هبا سلاح سرد به قتل رسیدند. شواهد وحشتناک است. ولی بجز چند خط در «اندیپندنت»، هیچکس از این واقعه چیز ننوشت! ما یکی از هیئت هایمان را به دهکده های منطقۀ لاذقیه فرستادیم. آنها با خانواده های قربانیان ملاقات کردند...تمامآنچه را که من می توانم به شما بگویم این است که چنین کشتارهائی از وخامت عظیمی خبر می دهد و ما نمی دانیم چرا در بررسی کشتارها چرا این همه بی عدالتی و بی توجهی صورت می گیرد.

روسیا تودی : گویا که گروه های مسلح بین اهالی تعدادی را به اسارت گرفته اند و آنها را در اطراف لاذقیه زندانی کرده اند. آیا شما از سرنوشت آنها اطلاعی دارید؟

مادر مقدس آنیس : تا جائی که ما می دانیم، همان اطلاعاتی است که خانواده های قربانیان برای ما روایت کرده اند. در دهکدۀ الصبرا، خانه ها بهآ تش کشیده شده و همه با سلاح سرد به قتل رسیده اند. در الخراطه، از یک گروه 67 نفرع تنها 10 نفر از مرگ نجات پیدا کرده اند. در مجموع، در 12 دهکده جائی که علوی ها زندگی می کردند، رشان بریده شده و اعضای بدنشان را قطع کرده اند...ما یک کلیشه های از یک زن جوان داریم که زنده قطعه قطعه اش کرده اند. بیش از 400 نفر در لاذقیه کشته شدند و 150 تا 200 نفر از زنان و کودکان و افراد سالخورده زندانی شده اند. ما همچنان در جستجوی راهی برای آزاد سازی آنها هستیم.

روسیا تودی : دربارۀ قربانیان حملۀ شیمیائی روز 21 اوت در غوطه در شرق دمشق چه فکر می کنید؟

مادر مقدس آنیس : من تنها می توانم جلوی آن یک علامت سؤال بگذارم و تکرار می کنم که بر اساس مدارکی که ما در اختیار داریم و به گزارشی که با دستهایم خودم به کمیسیون حقوق بشر در ژنو تحویل خواهم داد ضمیمه شده، ما را به این نتیجه می رساند که یک محصول پیش ساخته و به هدف متهم ساختن دولت سوریه تهیه شده است.

من نفی نمی کنم که سلاح شیمیائی به کار برده شده، ولی این قربانیانی که از آنها فیلم گرفته اند چه کسانی هستند؟ در غیر این صورت از کجا آمده اند و چرا؟ چگونه ممکن است که بین قربانیان تنها یک زن دیده می شود؟ در مورد کودکان، چگونه ممکن است که همۀ آنها هم سن هستند؟

روسیا تودی : می خواهید بگوئید ک این اتهام پیش ساخته را می خواهند به عنوان بهانه برای تجاوز به دولت ها و ملت ها بخدمت بگیرند؟ دراین مورد چه فکر می کنید؟

مادر مقدس آنیس : من می گویم باید این نوع جنایات را باید به عنوان جنایاتی از نوع نوین دوباره مورد شناسائی قرارداد. زیرا روشن است که باید چنین اعمالی را جنایت علیه بشریت تلقی کرد، ولی در عین حال این جنایت علیه اعتبار جامعۀ بین الملل و قوانین آن نیز هست. چنین جنایاتی ما را به این فکر وا می دارد که محرکان آن خود را فراتر از قوانین می دانند. اگر سازمان ملل متحد همان سازمانی است که باید باشد، قانون باید در همه جا حاکم باشد. اگر می خواهیم در صلح زندگی کنیم، نمی توانیم برای ضعیفتر و قوی تر قوانین جداگانه ای داشته باشیم. چندین سال است که اوضاع جهانی به همین شکل پیش رفته. «گزارش» می سازند تا در امور داخلی کشورها دخالت کنند. صلح مدنی را بخطر می اندازند، امنیت شهروندان بی گناه، و آیندۀ ملت را تخریب می کنند. حتی نمی توانیم بگوئیم که ما را به دوران تاتارها، مغول ها و بربرهائی باز گردانده اند که دائما حمله می کردند و سرزمین ها را به زور تصاحب خود درمی آوردند. در این قرن بیست و یکم، ما در خطر فاجعه بارتری قرار گرفته این، زیرا این رفتارهای کهن در اشکال «فرهنگی» تبلور یافته و نقض قوانین را مجاز می دارد، به شکلی که آنهائی که قدرت مادی دارند می توانند دست به هر کاری بزنند.

روسیا تودی : چه وقتی شما گزارشات خودتان را منتشر خواهید کرد، به ویژه که در حال تدارک  حمله به سوریه هستند؟

مادر مقدس آنیس : سعی می نم آن را به مقامات سازمان ملل متحد یا در ژنو، روز 8 سپتامبر تحویل دهم، به عبارت دیگر در روز پیش از  گردهمآئی کنگرۀ ایالات متحده.


Source : Vidéo / You Tube

http://www.youtube.com/watch?v=ujtizJxBUGk

منبع : Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

http://www.mondialisation.ca/syrie-sans-couverture-internationale-les-terroristes-nauraient-jamais-ose-franchir-les-lignes-rouges/5348824

 

 

دربارۀ ویدئو های کشتار 21 اوت

شبکۀ ولتر/30 اوت 2013

ترجمه توسط حمید محوی/پاریس
بحثی دربارۀ تردیدهائی دیپلماسی روسیه روی تاریخ ویدئوهای کشتاری که در دمشق روز 21 اوت روی داده بود، مطرح گردید(1). ویدئوها توسط

Majles Rif

به تاریخ 20 اوت در یوتوب منتشر شده بود (2). در نتیجه ضروری بود که تاریخ انتشار و با تاریخ واقعه مطابقت داده شود. صاحب حساب در یوتوب ویدئوها را ساعت 5 به وقت یونیورسل منتشر کرده است، یعنی 7 صبح به وقت دمشق. با آگاهی به این امر که بین کالیفرنیا و دمشق 9 ساعت اختلاف وجود دارد، در نتیجه با حساب ریاضی تاریخ انتشار هنوز 20 اوت بوده.

علاوه بر این، سایه های چهارمین ویدئو، در گردش به بیرون، آفتاب را نشان می دهد که در بالا قرار داردف یعنی فیلم برداری در صبح زود انجام نگرفته بوده. ما نتیجه می گیریم که این ویدئوها پیش از کشتاری که نشان می دهد فیلم برداری شده.

این فیلم ها به دلایل دیگری نیز زیر علامت سؤال است : عوارض بیماری به هیچ عنوان ناشی مرتبط به گاز سارین نیست، و موارد دیگر...


 [1] “Press Conference by Sergey Lavrov dealing with Syria”, by Sergey Lavrov, Voltaire Network, 26 August 2013.

[2] « Gaz sarin en Syrie : nouvelle opération de propagande », Réseau Voltaire, 22 août 2013.

 

پی نوشت مترجم :

زیر علامت سؤال بردن ویدئوها، کاملا با نظریۀ مادر مقدس  آنیس مریم دو لاکوروآ مطابقت دارد


 

September 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی