یاد وطن
احمد شکیب جانباز احمد شکیب جانباز

 

۱۸ / ۱۰ / ۲۰۱۳

اسلام آباد – پاکستان

ارسالی: هاکان مسعود نوابی

***

شادی در غربت خوش است یا آزادی وطن

عید عذوبت خوش است یا زندگانی در وطن

بی خیالت ساخت شور و شوق جوانی ای عزیز!

عید در غربت خوش است یا در بیابان وطن

پر و بال از جوانی می زنی سیر هواهی میکنی

خانه شد ویرانه از بی تفاوتی هم وطن

این آشیان عاریت چی زیباست اما حیف

چه زیباست آشیان دایم و ماند گانی در وطن

کی شناسد تو را در ملک یاران دیگر

جاه منده یاران جان جانی در وطن


October 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان