(فروغ دیده )
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

 

شود نصیب ببینم شبی لقای ترا

که باز دمی بشنوم صدای ترا

کجا مجال دهد بخت در برت باشم

ز شوق بوسه زنم تا که دست و پای ترا

ز دیده کور شوم ای فروغ دیده ای من

دمی که بیتو ببینم اگر سرای ترا

گره ای غنچه دل بی تونشکفد آخر

مگر ز کوی تو آرد صبا هوای ترا

به جلوه آمدی دل زنده شد ز دیدارت

خوشا عطای تو نازم خوشا لقای ترا

به عشوه می کشی از ناز دوباره زنده کنی

هزار بار شوم صدقه این ادای ترا

"ثنا" به زندگی خود ندید از تو وفا

برد به خاک سیه عاقبت جفای ترا

ونکوور کانادا

چهار شنبه 2-1-2013

 


January 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان