خصوصیات یک زن گوسفندی و خوب کاری و باری و ...
(طنز) از . ز. رزمی (طنز) از . ز. رزمی

 
 
ـ یک زن کاری و باری تمامی کار و بارخانه و جغات اولاد داری و خدمات و جبر وظلم شوهرش را   از روزیکه بخانه بخت رفته تا خانهء قبر، بلا وقفه به تنهایی به انجام میرساند ولی هیچوقت آه ازجگر نمیکشد  و نیز هیچوقت خدمت و دستبوسی و ناز و نخره و تر و خشک خسر و خشوی محترم را هم فراموش نمیکند.
ـ یک زن خوب کاری و باری هیچوقت از بد رفتاری و بداخلاقی شوهر و فامیلش  و نیز تحمل کردن مشت و لگد و دو و دشنام  و غر و فش و عرعرشوهر الاغش شکوه و شکایت سرنداده آبروي خانوادگي (!) خود را نمي ریزد.
 ـ یک زن خوب بجای عکس خشوی محترمه عکس (شاهرخ خان و امیرخان و ستارخان و جبارخان ومردهای نامحرم  ) را در اتاق خوابش قاب نمیکند .
ـ یک زن خوب هيچ وقت پاي تلفن دربرابرشوهرش ازاين کلمات استفاده نميکند : " کجا هستی؟" "کي ميايی؟ " "دير نکني يا..
ـ یک زن خوب هیچوقت درشراب و کباب و دیوانگی و غول گری های شوهرش کار و غرض و اعتراضی ندارد.
ـ یک زن خوب  وقتي آثاری ازعطر و پودر و سرخی سفیده را  درنقطه هایی ازصورت و یا لباس شوهرش  مشاهده می کند  خود را به کوری زده (شتر دیدی ندیدی) را برمیگزیند.
 ـ یک زن خوب دکمه هاي پيراهنش را ازيک متر زير ناف تا زيرگلو کاملا بسته ميکند و هیچوقت دکمه های یخنش را بازنمیگذارد و نیز سر و کله خود را خوب می پیچاند تا خدای ناخواسته چشم نامحرمی از  دور دور بسر وصورت خاک و خاکپرش نیفتد و رگ غیرت شوهرش به زمین نخورد.
 ـ یک زن خوب وقتی می بیند چشمان شوهرش به محض ديدن يک خانم شیک و قشنگ مینی ژوپ پوش همانند چراغهاي موتر(دیم و فول ) ميشود و دهانش به سان آبشار، فورا چشمش را به زمین ميدو زد  و خود را به شب کوری و روزکوری میزند  تا مزاحمتی بشوهرش نرساند .   
ـ یک زن خوب تنها با کسانی اجازه سلام علیکی دارد که مورد تائيد شوهر، خسر و خشو و خواهران و برادران شوهرش باشد
ـ یک زن خوب تمامی جیز و جوره و طلا و نقره و پس اندازش را دو دسته بشوهرش تقدیم میکند.
ـ یک زن خوب بعد از پنج سال فقط یکبارآنهم تنها با رضايت نامه رسمي و کتبي شوهرش بدیدن خانواده و خویش و قوم خود میرود ولی هرگزحق ندارد پسرخاله ، کاکا و مامای خود را ببیند تا خدای ناخواسته یکی ازآنان بر وی چشم ندوزند.
و من الله توفیق

December 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان