توجیهات دستگاه اطلاعاتی واشنگتن برای حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان
واشنگتن پست واشنگتن پست

            

                 واشنگتن پست گزارش داد: تازه ترین ارزیابی های اطلاعاتی آمریکا از اوضاع جنگ افغانستان حاکی است که همه دستاوردهای واشنگتن و متحدانش تا سال 2017 تباه خواهد شد اما بسیاری از سیاستمداران آمریکایی این گزارش را سیاه نمایی محض و فاقد جزییات لازم و کافی بر می شمارند.

               

این روزنامه آمریکایی روز یکشنبه نوشت: تازه ترین گزارش ˈاداره ارزیابی اطلاعات ملیˈ آمریکا پیش بینی می کند: تا سال 2017 همه دستاوردهایی که آمریکا و متحدانش ظرف سه سال گذشته در جنگ افغانستان بدست آورده اند تا سال 2017 تباه خواهد شد حتی اگر هم هزاران سرباز امریکایی در این کشور باقی بمانند و کمکهای مالی امریکا به این کشور فقیر مانند گذشته ادامه داشته باشد.

این گزارش که با گردآوری مجموع اطلاعات 16 آژانس مختلف اطلاعاتی زیر مجموعه اداره ارزیابی اطلاعات ملی امریکا تهیه شده, پیش بینی می کند که به محض خروج آمریکا از طولانی ترین جنگ تاریخ خود, طالبان و سایر قدرت طلبان در افغانستان به مرور زمان پایه های نفوذ و قدرت خود را در افغانستان توسعه خواهند داد.

این داده های اطلاعاتی دولت ˈاوباماˈ را ترغیب می کند سیاستگذاری جدیدی برای افغانستان تا قبل از خروج همه نیروهایش از این کشور در سال 2014 به انجام برساند.

گزارش مزبور پیش بینی می کند چنانچه واشنگتن و کابل پیمان امنیتی که برای بعد از سال 2014 برای افغانستان پیش بینی شده را امضا نکنند, این کشور به ظن قریب به یقین بیدرنگ به دامن هرج و مرج و اغتشاش فرو خواهد افتاد و اوضاع از اینکه هست بدتر خواهد شد.

به موجب توافقنامه امنیتی میان دو کشور که هنوز به امضا نرسیده است یک نیروی نظامی بین المللی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند. حضور این نیرو از شروط اولیه تحویل دادن میلیاردها دلار کمک امریکا و شرکایش ظرف سالهای آینده به افغانستان است.

یکی از مقامات بلندپایه دولت اوباما گزارش اطلاعاتی فوق را یکی از منابع برای سیاستگذاری عنوان کرده است.

بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نسبت به صحت مندرجات گزارش فوق تردید دارند و آن را بسیار منفی ارزیابی می کنند و می گویند گزارش اشاره نمی کند میزان قوت نیروهای امنیتی افغانستان هم اینک در چه سطحی است.

این گروه از سیاستمداران امریکایی معتقدند که اوضاع افغانستان در حال حاضر مبهم است و بخصوص با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور به هیچ وجه نمی توان با اطمینان قاطع به طور دقیق ارزیابی کرد نبرد افغانستان تا سال 2017 چگونه به انتها خواهد رسید.

این سیاستمداران عنوان می دارند که به دنبال خروج امریکا از افغانستان طالبان لزوماˈ خیزش نخواهد داشت.

این افراد معتقدند که امریکا همواره قدرت نیروهای امنیتی افغانستان را کم اهمیت شمرده است و این ارزیابی های اطلاعاتی صرفاˈ یک دیدگاه است و حکم محتوم و مقرر نیست.

به نظر این سیاستمداران گزارش اطلاعاتی فوق اشاره نمی کند که طبق ارزیابی های خود کدام نواحی در آینده در کنترل گروههای شورشی و یا جنگ سالاران قرار خواهد داشت.

با این وجود اعتقاد تحلیلگران سیاسی بر این است که دولت مرکزی افغانستان یقین دارد کنترل بخشهایی از خاک افغانستان از دستانش رها خواهد شد و این دولت تقریباˈ به مرور زمان دیگر فاقد قدرت خواهد بود.

گروههایی دیگر از سیاستمداران هم ارزیابی اطلاعاتی فوق را یک سند محکم دانسته و در راستای طرح افزایش نیرویی می دانند که دولت ˈاوباما ˈ آن را در سال 2009 تحت فشار دستگاه نظامی آمریکا پیاده کرد.

دولت امریکا می گوید که طرح افزایش نیرو به ساختن یک ارتش قابل اتکا و با مهارت کمک شایان توجهی کرد و تقریباˈ خطر محکم ساختن رد پای القاعده در افغانستان را منتفی ساخت و بی تردید طالبان را شکست داد.

به اعتقاد این افراد طرح به هدف غایی اش که واژگون ساختن شتاب طالبان و تقویت نیروی دولت بود هم دست یافت.

دولت اوباما مترصد است موافقت کابل را برای باقی گذاردن بخشی از نیروهایش در خاک افغانستان بعد از سال 2014 بدست آورد. امریکا می گوید که وظیفه این نیروها مبارزه با تروریزم و آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود.

به گزارش واشنگتن پست ˈحامد کرزیˈ رئیس جمهوری افغانستان هنوز توافقنامه امنیتی میان دو کشور را امضا نکرده است و خواستار اصلاحات و شروطی در آن شده اما امریکا این شروط را غیرواقعی دانسته است.

نارضایتی کرزی موجب شد گروههایی در دولت و کنگره اصرار بر کاستن از نیروهای باقی مانده در افغانستان داشته باشند.

بر پایه این گزارش، اداره ˈارزیابی اطلاعات ملیˈ امریکا به صورت دوره ای گزارشهای اطلاعاتی به دولت ارائه می دهد و این گزارشها در تصمیم گیری های مهم سیاسی مورد ملاحظه قرار می گیرد.

طبق اسنادی که ˈویکی لیکسˈ آنها را افشا ساخت، اخرین گزارش این سازمان در مورد افغانستان در سال 2008 منتشر شد و تصویری بسیار تاریک از اوضاع این کشور را عرضه کرد. گزارشی دیگر هم در سال 2010 در اوج طرح افزایش نیروهای امریکا در افغانستان منتشر شد که آن هم وضعیتی هولناک از افغانستان را به تصویر کشیده بود.

اما فرماندهان نظامی امریکا این ارزیابی ها را قبول نداشتند و آن را سیاه نمایی محض از اوضاع افغانستان می خواندند.

بر پایه همین ارزیابی ها بود که در سال 2011 ˈدیوید اچ. پترائوسˈ از فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان برکنار و ریاست ˈسیاˈ به او سپرده شد.

پترائوس هم ارزیابی های اداره ارزیابی اطلاعات ملی را قبول نداشت و از تحلیلگران آن می خواست برای تحلیل و سنجش اوضاع میدان نبرد از نزدیک با فرماندهان نظامی حاضر در میدان رزم رایزنی داشته باشند.

صاحب نظران سیاسی در ˈشورای روابط خارجیˈ امریکا هم می گویند که متخصصان امور افغانستان در داخل و خارج دولت اوباما، نقطه نظرات متفاوتی در این مقوله دارند.

خوشبین ها می گویند که نیروهای امنیتی افغانستان به اندازه کافی قدرت دارند که طالبان را وادار به حضور پای میز مذاکره نمایند. بدبین ها هم از آن وحشت دارند که دولت افغانستان سرانجام کنترل پایتخت و سایر شهرهای بزرگ را از دست بدهد. بسیاری هم می گویند که بن بست افغانستان تا سالهای آتی ادامه خواهد داشت و کیفیت بد یا خوب بودن این بن بست بستگی به میزان اعتباری دارد که کنگره قصد قطع کردن آن برای افغانستان را دارد.


December 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی