جنایات فرانسه در آفریقای مرکزی
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

سایت لو پوتی بلانکیست

Le Petit Blanquiste

http://lepetitblanquiste.hautetfort.com/archive/2013/12/22/les-mefaits-de-la-france-en-centrafrique-5253408.html

 

 

 

ژان پی یر دوبوآ

Jean-Pierre Dubois

 

 


اخیرا طی مقاله ای اودیل توبنر (1) مدیر انجمن «سوروی» (ادامۀ زندگی)(2) در رابطه با وضعیت ویرانگری که در آفریقای جنوبی روی داده است،  مسئولیت فرانسه را مورد بررسی قرار داد.

او یادآوری می کند که پس از سه ربع قرن بهره برداری که منطقه را از ساکنانش تهی ساخت و ثروت سرشاری را برای چند سرمایه دار بزرگ فرانسوی تضمین نمود، «اوبانگی شاری» سابق (3) سال 1960 با جمعیتی کمتر از دو میلیون و وسعتی معادل تمام کشور فرانسه رسما به استقلال رسید.

از این پس، پایگاه های نظامی «بوآر» (4) و «بانگی» (5) حضور دائمی ارتش فرانسه را تضمین می کند و اجازه می دهد که هر گونه قیام شورشگرانه ای سرکوب شود، و بر این اساس فرانسه می تواند مستقیما قدرت سیاسی را تحت کنترل خود داشته باشد.

این حاکمیت در چشم انداز اهداف استراتژیک استعمارگران سابق به گسترش بزهکاری و غارت منابع کشور دامن می زند. و کمک های مالی که به حساب این سرزمین واریز می شود ، چه از سوی فرانسه و یا چه از سوی اروپائی، هدف نهائی تنها تضمین و تداوم بهره برداری از منابع اولیه و دسترسی به فرودگاه است.

نتیجه : آفریقای مرکزی با وجود تمام ثروت های طبیعی و منابع زیر زمینی اش بین فقریترین کشورهای جهان در رتبۀ پنجم قرار گرفته است.

پنج میلیون جمعیت این کشور  ازن بود بیمارستان، مدرسه، جاده، آب آشامیدنی، الکتریسیته...رنج می برند. هفتاد درصد مردم ایم کشور زیر خط فقر به سر می برند و دچار کمبود مواد غذائی هستند. میزان مرگ و میر در سن 50 سالگی در حد 220 روی هزار است و امید طول زندگی در مرز 44 سال است. نیمی از جمعیت آفریقای مرکزی بی سواد هستند.

این است وضعیت دولت هائی که پی در پی تحت قیومیت تنگاتنگ فرانسه در آفریقای مرکزی حکومت کرده اند.

امروز، بزهکاری دولت به جائی رسیده است که به گروه های مسلح که از کنگو، اوگاندا، سودان، چاد می آیند اجازه داده است که به زور ترور خودشان را تحمیل کنند. وضع به شکلی است که فرانسه و هم پیمانان غربی اش منافع خودشان را تهدید می بینند و به بهانه های بشردوستانه به شکل نظامی مداخله می کنند.

اگر چه مسئول هرج و مرجی که در این کشور به راه افتاده، باز هم خود فرانسه و ارتش فرانسه می باشد که برای آیندۀ مردم آفریقای مرکزی تصمیم می گیرد.

          

سپتامبر 1978 : یک سال پیش از آنکه توسط نیروهای نظامی فرانسه دولت افریقای مرکزی را سرنگون کند، ژیسکار از ژان بدل بوکاسا  با تمام احترامات پذیرائی به عمل آورد...


منبع :

Source : http://survie.org/billets-d-afrique/2013/230-decembre-2013/

 

1)Odile Tobner

2)Survie

3) Oubangui-Chari

اوبانگی شاری (1903-1958) جزء سرزمین فرانسه در آفریقای مرکزی بود. اوبتنگی شری جزء سرزمین های فرادریائی فرانسه بحساب می آمد (28 نوامبر 1947- 1958). 13 اوت  1960 تحت عنوان جمهوری آفریقای مرکزی به استقلال می رسد.

4)Bouar

5)Bangui
December 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی