دروغهای شاخدار
کوچی مسافر کوچی مسافر

 

 

ولادیمیر سنیګیروف دروغګو روسی که حافظه ندارد

 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gh_janbaz_virus_A_10.pdf

 

غوث جانباز ترجمان نویسنده دروغګو       ولادیمیر سنیګروف نویسنده دروغګو

 

هموطنان عزیز و خوانندګان نهایت ګرامی!

 

پورتال افغان-جرمن آنلاین با سوی استفاده از آزادی ومصونیت مطبوعات غرب با عده افراد عقده پر بورد « نویسندګان » خویش با شعارهای فریبنده دروغین «نشریه مستقل» انترنیتی بصورت مسلسل تاحال دوازده (۱۲) قسمت از داستانهای دروغپردازی نویسنده روسی بنام ولادیمیر سنیګروف را تحت نام [چګونه ما به بیماری  وایروس اې ( هجوم به افغانستان) مبتلا میګردیدیم] با ترجمه غوث جانباز ترجمان افغان بنشر سپرده اند۰

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gh_janbaz_virus_A_10.pdf

 

من در طی سالها ی اخیر در قطار مطالعه سایر نشرات،  نشریه پورتال افغان-جرمن آنلاین را بصورت منظم مطالعه میکردم  و بخصوص همه بخشهای ترجمه موضوعات که  لینک قسمت دهم آن در بالا موجود است، و ترکیب از داستان دروغ مود روز توسط نویسنده روسی بنام ولادیمیر سنیګروف است آنرا بصورت دقیقآ خوانده ام۰

بخاطر اثبات جعلی بودن این اثر مشت نمونه از خروارهای دروغ آن تنها به جعلیات قسمت دهم آن که راجع به ازدواج دختران روسیی با محصلین افغان نوشته توجه شما را جلب مینمایم۰

در قسمت دهم ترجمه بعد از وسط صفحه اول و همه صفحه دوم که راجع به شهید عبدالقیوم علمزوی ( نه قیوم نورزی ) سکونت اصلی ولایت فراه معلم سپورت لیسه سپورت کابل که تحصیلاتش را در رشته سپورت در زمان شاهی در اتحاد شوروی به اکمال رسانیده و با زن روسی ازدواج کرده بود واز ثمره ازدواج فقط  یک دختر به اسم مریم داشت۰

من شخصآ با شهید علمزوی از وطنداران فراهی ما بود از نزدیک معرفت طولانی داشتم که وی درسالهای اخیر ۱۹۸۰ درآنوقت مصروفیت شخصی تکسی رانی داشت از اثر فیرهای راکتهای ګلبدین بالا شهر کابل در ایستګاه سرویس مکروریان اول شهید ګردیده است و من در جنازه  و مراسم فاتحه آن شهید نیز شرکت کرده بودم، روحش شاد باد۰    

صرف نظر ازاینکه هیچ چیز از جریان تبادله صحبت ترجمه شده باهم مطابقت ندارد همه معلومات که راجع به شهید علمزوی نوشته شده بروی اسناد دقیق غلط و دروغ است۰

 

۱ـ  نوشته اسمش غلط است۰

۲ـ  سوابق سیاسی وی غلط است۰

۳ـ ارتباطش با نورمحمد ترکی غلط است۰

۴ـ رفتنش به خانه افسران حزبی که باید شام ششم ثور ۱۳۵۷ بوده باشد غلط است۰

نامبرده هنوز خودش عضونبوده است۰

۵ـ  نوشته رشته تحصیلش غلط است۰   

۶ـ  محل و وظیفه اش غلط است۰

۷ـ  راجع اطفال وی نوشته شده نامبرده از خانم روسی اش درآنوقت فقط یک دختر به اسم مریم داشت وبس۰

 

 پس بیاید از روی وجدان قضاوت کنید که چه چیز در آن کتاب باید درست باشد؟  هیچ چیز، همه داستانهای جعلی این کتاب که نمایګر خصومت نویسنده آن است بیک سبک معین جاسوسی جمله پردازی شده اند، که خوشبختانه عده زیادی از هموطنان ما هنوز زنده هستند و همه مطالب آنرا بخوبی میدانند      

بآینکه جمله پردازیهای این اثر دروغین مشهود است،  مګر با تآسف نشریه  پورتال افغان-جرمن آنلاین با وجود تماسهای مکرر با ایشان و اراییه اسناد شواهد بازهم به نشرجعلیات ترجمه این کتاب میپردازند و دیروز قسمت دوازدهم آنرا نشر کرده اند و برعکس مقالات مستند که از خیانت مفسدین حاکم در افغانستان پرده بر میدارند به بهانه جویی های نادرست نشر نمیکنند۰   

 


April 9th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب