افزونی خشونت دربرابرزنان کشور
عزیزه عنایت عزیزه عنایت

                 افغانستان با تاریخ کهنی که دارد دردوره های مختلف با نشیب و فرازهای روبرو

گردیده و باربارمورد حملات بیگانه گان ودست خوش حوادث جنگهای خونین بوده

است که دراین بیشتراز سه دهه جنگ و آتش سوزی هانسبت به هروقت دیگرپیکــر

میهن زخم های عمیق رااحساس کرده و ملت آزادۀ آن پریشان وآواره شده اند که در

این جمع زنان و کودکان افغان بیشترین صدمات جنگ را متحمل شده اند.

زنان که نیمه از پیکر جامعه اند و جامعه بدون موجودیت زنان نا تکمیل است

اگر زن نمیبود دنیا نمیبود،بهشت درزیر پای مادران است، زن چشم و چراغ خانـــه

است ، که ازاینگونه صفات زیادی را خداوند برای زن اعطاکرده است ولی بـــازهم

زنان همیشه ودرهرکجای این جهان پرآشوب نسبت به مردان بیشتر تحت ستم قـرار

میگیرند ودربرابر خشونت های گوناگون روبرو میشوند .

درافغانستان بعداز دوره سیاه حکومت طالبان و آمدن قوای ناتوزنان وطن دل

خوش کردند که به ستم کشیدن ومشکلات شان پایان داده خـواهد شد ولی با دریغ و

درد، دراین سال های اخیردرهر نیم ساعت یک زن قربانی خشونت میشود، که باید

گفت زنان دربرابرخشونت های اخراج ازمنزل،طلاق،توهین وتحقیر،ضرب وشتم

ازدواج های اجباری،فروش دختران جوان، تبادله دربرابرحیوانات،قربانی شدن در

راه انتخاب همسر، چنانچه که شاهد کشته شدن یک پسرو دخترجوان باشندۀ ولایـت

بغلان درپلخمری توسط مردم محل بتاریخ 24 نوامبر سال روان میلادی هستیم .

حادثۀ دلخراش دیگری درهمین ولایت ، تجاوز دومرد مسلح بالای یک زن

جوان شوهردار،درمحضرعام بتاریخ 18نوامبرسال جاری میلادی، خشونت های

تکان دهندۀ دیگردر هفته های اول ودوم ماه دسمبر2014 – بازهم کشته شدن زنی

توسط شوهرش به جرم مصرف 50 افغانی درولایت بغلان ،بریده شدن لب و بینی

بانو ستاره 22 ساله بوسیلۀ همسرش درولایت هرات، ربودن وبعداً تجاوزمردا ن

مسلح بریک دختر15ساله درولایت بغلان، قتل خدیجۀ 25 ساله درنا حیۀ سوم شهر

هرات توسط همسرش، قتل بانوی 45 ساله درولایت نمیروز،کشته شدن خانم دیگر

درولایت بدخشان،ازدواج اجباری دختر12 ساله درولایت زابل،تجاوز جنسی بالای

دخترچهارساله درولایت زابل،خود کشی بانوی38 ساله درولایت بغلان،کشته شدن

بانومریم 22 ساله درولایت هرات ،حلق آویزشدن بانوی شانزده ساله درولایت غزنی

ربوده شدن یک پولیس زن بنام فیروزه و ملالی معلم از ولایت ارزگان و بعداً حلـق

آویز شدن ، که این اعمال زشت بجای که کاهش یابد بیشتر از پیش هم شده است .

همه شاهد اند که بعداز گزارش دهی چنین اعمال خشونت از مقامات مسئول آن از

جانب دولت و یا وزارت زنان گفته میشود که خاینین آن دستگیربه جزای اعمال خود

برسند که بعدازچند روزبفراموشی سپرده میشود نه جنایت کار دستگیرونه به جزای

اعمال میرسد، بلکه دیده شده که بیشترو بیشترهم میشود .

جای بسیار تاسف است که افغانستان شاهد چنین خشونت های درسابق نبوده و

و نه مردم شنیده بودند هواید است که با استفاده ازیک تعداد افراد بیسواد وطن اینهمه

را دشمنان وطن به ملت افغانستان روا میدارند .

عوامل اینهمه خشونت روزافزون، زن ستیزان به جزای خود نمیرسند وازجانب

دیگرقانون منع خشونت علیه زنان که ازجانب وکلای پارلمان رد شد تبردیگری بود

که دردست خشونت گران دسته یافت. اینکه چرا تعدادی ازوکلای پارلمان به تصویب

آن موافق نیستند چون منافع خود را درخطر میبینند ونمیخواهند که زنان حق وحقوق

داشته باشند.

دولت افغانستان ، مراجع ذیربط وظیفه دارند تا این مسئله را جدی گرفته روی

آن کارصورت گیرد که درولسوالی ها وولایات کشورازطریق انجمن های اجتماعی

بزرگان و موسپیدان قوم، با زنان و شوهران شان صحبت گردد ازمردم محل کمک

خواسته شود تا بادیدن چنین جارو جنجال ها به زود ترین فرصت با پولیس منطقــه

درتماس شده وازوقوع چنین حادثات جلوگیری گردد، زیرا تا پولیس مداخله نکندستم

پیشه گان ازچیزی هراس نمیداشته باشند .در مساجد ازطریق ملا امامان وبزرگان،

با مردان دراین باره بسیار صحبت شود و از همه مهمتر قوانین جدی و تکان دهنده

وضع شود تا زن ستیزان دست به چنین اعمالی نزنند.درغیرن جلوچنین جنایات را

نمیتوان گرفت .

به تاید ازتلویزیون 1 افغانستان. قرارمعلومات واطلاع سایت آوای زنان افغان،

"پس از آنکه مادری در هفته حقوق بشر در این کشور مثله شدکره جنوبی بیش از ۴۳ میلیون دالر را به منظور کاهش خشونت برضد بانوان و بلند رفتن توانایی های آنان به افغانستان کمک کرد 

"به گزارش تلویزیون 1 افغانستان، چه یانگ چیل"، سفیر کوریای جنوبی در این کشور گفته است که این کمک ها تا سه سال آینده در افغانستان هزینه می شود و بخشی از این کمک ها در عرصه‌ حکومتداری خوب نیز مصرف خواهد شد.

آقای یانگ چیل افزوده است که "کوریای جنوبی با همکاری اداره‌ی توسعه سازمان ملل متحد، پروژه های توسعه‌ را در افغانستان پشتیبانی می کند.

او تأکید کرد که کشورش در بخش بازسازی نیز به افغانستان کمک می کند.

از میان ۴۳ میلیون دالر ۱۹ میلیون دالر آنرا، اداره‌ توسعه سازمان ملل متحد، در پروژه های بلند بردن توانایی بانوان، دسترسی بانوان به مرکز های قضایی و تقویت شورای های ولایتی هزینه می کند.

گفته می شود که یونیسف (سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل) نزدیک به هفده میلیون دالر این کمک ها را، در بخش کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان به مصرف می رساند

برای کاهش خشونت در برابر بانوان اداره‌ توسعه سازمان ملل متحد مسئولیت دارد تا پروژه هایی را در این بخش به راه اندازد

انتظار می رود بیش از چهار میلیون دالر کمک کوریای جنوبی را، این سازمان برای عملی شدن پروژه های کاهش خشونت در برابر بانوان هزینه کند

این سازمان اکنون برنامه هایی را در این بخش در ولایت های کابل، ننگرهار، بامیان و غور راه اندازی کرده است"

امید وارم که این وعده ها جامۀ عمل بپوشند وجلوچنین خشونت ها در برابرزنان

افغانستان گرفته شود .بادرود

21/12/2014


December 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات