كميسيون مستقل انتخابات افغانستان ‌٣/١ ميليون آراي انتخابات اخير پارلماني اين كشور را باطل اعلام كرد
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

مقام‌هاي انتخاباتي افغانستان امروز (چهارشنبه) ‌٣/١ ميليون راي از انتخابات پارلماني اخير را باطل اعلام كردند كه تقريبا يك چهارم كل آراي انداخته شده در انتخابات اخير بوده است.

 

فضل احمد معنوي، رئيس كميسيون انتخابات افغانستان گفت: كل آراي انداخته شده در انتخابات ‌٥ ميليون و ‌٦٠٠ هزار راي بود و ‌٤ ميليون و ‌٢٦٥ هزار و ‌٣٤٧ راي پذيرفته شد و حدود يك ميليون و ‌٣٠٠ ميليون راي باطل اعلام شده است.

 

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، آراي باطل شده در انتخابات پارلماني افغانستان بيش از ‌٢٣ درصد اعلام شده است.

 

نور محمد نور، سخنگوي كميسيون مستقل انتخابات افغانستان نيز گفت: حدود ‌٣/١ ميليون راي به دليل وجود ابهامات باطل اعلام شده است.

 

معنوي هم‌چنين در ادامه تصريح كرد كه كميسيون مستقل انتخابات افغانستان به ‌٢٢٤ كانديدا در تقلب انتخاباتي مظنون بوده است.

 

نتايج نهايي انتخابات افغانستان قرار نيست تا پايان ماه جاري اعلام شود، اما ممكن است همزمان با اين كه اين ديده بان انتخاباتي تحقيقات خود را در مورد هزاران شكايات از جمله شكايت عليه كانديداها تكميل كند، اعلام نتايج به تاخير بيفتد.


October 20th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها