داد خواهم ، این بیداد را
مشعل مشعل

 

روز دهم دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر و در سراسر گیتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 بخاطر دفاع از حقوق و آزادی های مدنی واجتماعی انسانها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید،تجلیل بعمل می آید.

پناهجویان افغان در کشور هالند که حقوق انسانی، مدنی و پناهجویی آنها بنابر برخورد عقده مندانه و ضد حقوقی اداره امور پناهنده گان و اعطای شهروندی(آی.ان.دی) پامال گردیده و به اتهام واهی، دروغین، سیاسی و بدون مدرک شامل آرتیکل 1 – اف گردیده اند می خواستند، برای اعاده حقوق انسانی شان درین روز، دست به تظاهرات بزنند. زیرا از مدت نزدیک به پانزده سال شمار زیادی از بهترین فرزندان میهن که در راه دفاع از شرف،نوامیس و آزادیهای مردم شان از هیچ نوع ایثار و جان نثاری دریغ نکرده و سینه های شانرا سپر دشمنان سوگندخورده مردم افغانستان ساخته و به مبارزه  بی امان و قهرمانانه در برضد کسانی که امروز جامعه جهانی از آنها به نام تروریست و بنیادگرا یاد می نماید، می رزمیدند. آنهایی که در زمان حاکمیت ح.دخ.ا زیر نام قهرمانان،مجاهدان و فرشته های نجات افغانستان از سلطه به اصطلاح رژیم کمونیستی مورد حمایت بودند و با پایان ماموریت تخریبکارانه شان،اکنون به دشمن منافع غرب مبدل شده و بر ضد آنها جنگ تمام عیار و همه جانبه را با اردوی مجهز نزدیک به سیصدهزار نفری ائتلاف جهانی و آیساف، با طیارات جنگنده و بالگردها، توپ و تانک، خمپاره و بمب،هاوان و ماشیندار،ناو های جنگی و راکت های قاره پیما  راه اندازی نموده اند.اما هنوز هم که هنوز است،این راهیان فردا های روشن و تابناک و خدمتگاران انسان فرو دست میهن ما در چنگال اهریمنان آی.ان.دی افتیده و  باید پاسخ مقاومت و دلیرمردی شانرا در برابر مزدوران و سپاهیان مرگ و تباهی، آن وقت شان ارائه دارند.

برمبنای همین دشمنی نیز همواره در برابر اقدامات دادخواهانه آنها موانع ایجاد می گردد.تنها اگر همین دهم دسامبر را مدنظر گیریم،کافیست گفته شود که اداره پولیس شهر داری شهر لاهه برای آنها اجازه نداد،تا در آن روز نمادین آنها در برابر مقر پارلمان به گردهمایی پرداخته و گوش های کر وکلای پارلمان را،از حقوق تلف شده انسانی شان باز نمایند.برای آنها بهانه های چیده شد که در آن روز شمار زیاد گروپ های مدافع حقوق بشر در میدان گردهم آمده و به مظاهره می پردازند و برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در این روز، مجوز مظاهره را نداده و 9 دسامبر را برای آنها گماریدند. بی خبر از اینکه 9 دسامبر نیز به یکی از روزهای ماندگار در خاطره مظاهره چیان مبدل خواهد گردید.

زیرا در آن روز نماینده گان حزب سوسیالیست هالند که از حامیان سرسخت حقوق پناهجویان و مهاجران در هالند می باشند،درهمجواری پناهجویان افغان شامل آرتیکل 1- اف برضد فیصله حکومت و  پارلمان که معیاد سن باز نشسته گی را از 65 سال به 67 ارتقا می دهند،به مظاهره پرداخته و هنگامی که از مشکل جانگداز پناهجویان،اعضای خانواده های شان  و در یک سخن بی عدالتی مشهود مقامات آی.ان.دی پی بردند،صف شانرا با آنها یکی ساخته و موج خروشان اعتراض، زمین را در زیر پای اعضای پارلمان به لرزه آورد. اما تا آن دمی که نماینده گان آن حزب به دفاع از حقوق پناهجویان ستیژ گرفته و به بیانیه های پر از تهیج و بی باکانه برضد برخورد غیر انساندوستانه،عقده مندانه و غیر قانونی و حقوقی مقامات آی.ان.دی پرداختند،آقای صدیق وفا معاون اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند با یاد خاطره های فراموش ناشدنی تظاهرات تاریخی و ماندگار دهه دموکراسی تاجدار که هرازگاهی در پارک زرنگار و سایر جاده های تاریخی کابل از سوی احزاب مختلف و در پیشاپیش آنها ح.د.خ.ا راه اندازی می گردید،به سخنرانی و پیشبرد میتنگ با آواز رسا و بلند خویش پرداخت،که بدون بلند گو در دور دستها  صدای  حمايت  وپشتيبانی  از پناهجويان طنین انداز بود.زیرا در آن روز سرد مه آلوده و بارانی همانگونه که طبعیت سر ناسازگاری را با مظاهره  چیان گرفته بود،مشکلاتی دیگری نیز در راه بود.چنانچه ولی همکار گرداننده گردهمایی که بلندگو و وسایل تخنیکی را با خود داشت در یکی از بزرگ راهها که بروی ترافیک بسته شده بود،تا دقایق پایانی مظاهره، موفق به پیوستن با مظاهره چیان نشد.

در جریان مظاهره افزون بر شماری از اعضای حزب سوسیالیست هالند، فرشاد بشیر وکیل افغان تبار پارلمان هالند که بدون شک نخستین هم میهن ما می باشد که در همچو ارگان معتبر قانون گزاری در خارج از کشورعضویت داشته و افتخار بزرگ برای مردم و میهن ماست، در گردهمایی اشتراک ورزیده بود.او جوانترین نماینده منتخب در تاریخ پارلمانتاریسم کشور شاهی هالند است، که با 22 سال عمرش توانسته بر سکوی مدارج عالی سیاسی و دولتی تکیه زند.

در آن روز، او از نام فرکسیون پارلمانی حزب سوسیالیست هالند،همبسته گی کامل خویش را با مظاهره چیان ابراز داشته و مقامات آی.ان.دی را فراخواند تا به قوانین نافذه کشور در امور پناهنده گی احترام گذاشته و از سیاست بازی و عقده گشایی به اشاره غلامان حلقه به گوش آی.اس.آی ابأ ورزد.

گفتنی است که در جریان مظاهره شماری از اشتراک کننده گان به رسم احتجاج و اعتراض به نا شنوایی نماینده گان مردم در پارلمان و مقامات پناهنده گی هالند، در دهان شان پلستر زده و برای 15 دقیقه سکوت اختیار نمودند.آنها با این ژست خواستند،به آنها بفهمانند که ما حقوق خویش را ولو با دهن بسته هم که باشد از شما مطالبه کرده و تا وقتی که واقعیت جای خود را نگیرد به همچو اقدامات متوسل خواهیم شد.

به گزارش روزنامه نگار مشعل در گردهمایی دیگری که روز 27 جنوری به ابتکار کمیته دفاع حقوقی پناهجويان افغان در هالند وتدارک مظاهرات داد خواهانه  که برای چهاردهمین بار پی در پی طی یکسال پسین راه اندازی شده بود،"میدان" یکبار دیگر به جایگاه تلاقی شمار زیاد هم میهنان مان از گوشه های مختلف هالند گردیده بود. در این روز که قرار بود کمیسیون امور حقوقی پارلمان برای چندمین بار پیهم  پیرامون گزارش معروف 29 فبروری سال 2000 وزارت خارجه هالند به گفتمان پرداخته و اسناد و مدارک تازه از سوی وزیر عدلیه و سکرتر دولتی در امور پناهنده گان را در زمینه بشنود.اما سوگمندانه که کار جلسه به تعویق افتاد. مظاهره چیان با آماده گی ها و تدابیرگسترده تبلیغاتی در میدان گردهم آمده و با سر دادن شعار هایی چون :

ما خواستار تأمين عدالت هستيم

شانزده سال انتظار و بي سرنوشتي کافيست

بگذار عدالت از مجرای قانوني آن تطبيق گردد

اینبار همچنان افزون بر شماری از هم میهنان ما چون صدیق وفا،بصیر دهزاد،یارمحمد آراشید،شهیره شریف، ولی همکار و دیگران،شماری از هالندی های مدافع حقوق پناهجویان نیز سخنرانی نموده واعتراض و احتجاج شانرا از نقض صریح حقوق پناهجویان افغان شامل 1- اف و خانواده های آنها ابراز داشتند. جالب اینکه اینبار یک خانم از شهر ماستریخت که عضو حزب راستگرای ليبرال دموکرات هالند(VVD) ميباشد به دفاع از حقوق پناهجویان شامل 1- اف پرداخته و  برغم سیاست رسمی حزبش که در خارجی ستیزی ید طولا دارد، مقامات آی.ان.دی را به برخورد قانونی و اصولی نسبت به مشکل کتله بزرگی از پناهجویان فرا خواند.

در مظاهره گروهی بزرگی از شهروندان هالندی مدافع حقوق پناهنده گان بالون های هوایی را که به رنگ سفید و سمبول آزادی بود،به فضا رها نمودند. قابل یاددهانی است که در همین روز و همزمان با گردهمایی لاهه،به ابتکار گروپ سخن زنان شهرک  تویلوTwello  گردهمایی و میتنگ با شکوهی به دفاع از پناهجویان افغان شامل آرتیکل 1 – اف در برابر شهرداری آن شهرک راه اندازی گردیده بود.

در مظاهره که ابتکار برپایی آنرا زنان هالندی به عهده داشتند،از اقدام غیر حقوقی و سیاسی آی.ان.دی که زنده گی صدها خانواده را در هالۀ ابهام قرار داده و باید در شرایط نهایت دشوار اجتماعی و اقتصادی باانبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم کرده،همواره در انتظار اخراج اجباری از هالند  و در صورت واکنش در پشت میله های زندان قرار داشته باشند،انتقاد گردیده و تقبح شد.

آنها ضمن قطعنامه یی مقامات عالیه هالند را از این رسوایی جهانی که به پرستیژ هالند در جامعه جهانی ضربه مهلک وارد خواهد کرد،در حذر داشتند.همچنان آنها خواستار برخورد انساندوستان و به دور از غرض مقامات آی.ان.دی در مورد گردیدند.

 

خوشبختانه طی بیشتر از یک سال و نیمی که پناهجویان به مظاهره پرداخته اند،دامنه همبسته گی با آنها از مرزهای هالند فرا تر رفته و بسا هم میهنان ما در کشورهای اتریش،آلمان،دنمارک،سویدن،بلژیک و شماری دیگر از کشورهای اروپایی ضمن گردهمایی ها و مظاهرات در برابر نماینده گی های سیاسی کشورهالند در آن کشورها پرداختند.

چنانچه شماری از هم میهنان مان در اتريش بخاطر حمايت از پناهجويان شامل آرتیکل 1- اف در کشور هالند بتاريخ 3 فبروری 2010 به سفارت هالند مقيم ويانا مراجعه ونامهء سرگشاده یی را که قبلاً تنظيم و به زبان آلمانی ترجمه شده بود به سکرتر سفارت تسليم نمودند. آنها در اين مراجعه به منسوبين سفارت هالند در وين بازگو وروشن ساخته اند که: گروه عظيمی از مهاجران افغان مقيم اتريش ميخواستند با برپا نمودن تظاهرات به حمايت از پناهجويان افغان شامل ارتيکل 1 اف امروز به دروازه سفارت شما بيايند، اما ما در ابتداء خواستيم که نماينده های اين کتله نزد شما آمده ونامه خويشرا که قبلاً کاپی آن به مراجع رسمی دولت هالند وسازمانهای مدافع حقوق بشر به شمول سرمنشی سازمان ملل متحد ارسال گرديده به شما رسماً تقديم داريم، هرگاه اين کار ما نتيجه نداد ما در نظر داریم تا آينده در سراسر اروپا تظاهرات عظيم را در پشتيبانی پناهنده گان افغان در هالند که قربانی يک برخورد سياسی شده اند راه اندازی کنیم، بعد از سپری شدن چند گاهی از سفارت هالند مقيم وين به انها پاسخ مواصلت ودر آن از رعايت نورم های پناهنده گی وقوانين بين المللی ياد آور وافزوده اند که هالند سعی مينمايد برخورد قانونی کند، هکذا چنين نامه های سرگشاده  در حمايت از پناهجويان افغان در هالند توسط شورای افغانان مقيم دنمارک وشورای مهاجران افغان مقيم آلمان نيز به مراجع بين المللی به شمول سازمان عفو بين الملل، کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و مقامات اتحاديه اروپايی تسليم داده شده است.

 به ادامه  همین روند، روز 22 فبروری افغانهای مقیم بلژیک  وهالند  با تدابير مشترک به همیاری حزب کارگر بلژيک  که از مدافعین سرسخت پناهجویان می باشد،در برابر مقر اتحادیه اروپا به ميتنگ و مظاهره پرداختند.در این گردهمایی که شماری از هم میهنان ما از هالند نیز اشتراک ورزیده بودند،افزون بر دبیران کمیته مرکزی حزب کارگر،تنی چند از وکلای مدافع که از سوی آنها برای کمک به پناهجویان مؤظف گردیده اند اشتراک ورزیده، ضمن سخنرانی در دفاع از پناهجویان افغان شامل آرتیکل 1- اف،سیاست های ضد حقوقی آی.ان را تقبیح و از دولتمردان اتحادیه اروپایی تقاضا نمودند تا بالای حکومت هالند فشار وارد نمایند که به میثاق های بین المللی در امور پناهنده گی تمکین نموده و هرچه زودتر به این وضعیت اسفناک پایان بخشند.

گفتنی است که در پايان این گردهمایی ،قطعنامه مظاهره توسط  بصير دهزاد به مسوولین اتحادیه اروپایی سپرده شد.

 در اين همايش رهبری حزب کارگر همچنان وعده سپردند که از طریق وکلای مدافع شان دوسیه های پناهجویان را به دادگاه حقوق بشر که مقر آن در شهر ستراسبورگ فرانسه است،گسیل داشته و علیه مقامات آی.ان.دی هالند اقامه دعوی نمایند.

با نیم نگاهی به چندین مظاهره که در بالا به گونه فشرده گزارش داده شد،چنین استنباط می شود که فشار های موجود از سوی حامیان پناهجویان در هالند که روز تا روز تعداد  آنها افزایش می یابد،همچنان پشتیبانی روز افزون در سطح اروپا،مقامات آی.ان.دی را وا خواهد داشت که به دروغ بافی های اجنتان معلوم الحال استخبارات پاکستان که دستان کثیف خود شان تا آرنج در خون مردم بیگناه ما آلوده است ،توجه نکرده و دوسیه های پناهجویان را با دید حقوقی و دور از تبعیض سیاسی مرور و سرنوشت آنها را روشن سازند. /

 

 

برگرفته از شماره دوازدهم (ماه فبروری2010 ) سال هفتم ماهنامه مشعل

 

 


April 25th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها