فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد
شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!! شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!!

سلام خواننده گرانقدر ،

از این به بعد با ارایه طنزی ( شوخی با عناوین مطالب رسانه ها ) در خدمت شما خواهم بود که در ذات خود برای اولین بار در سائت های نشراتی افغانی به عنوان یک کار تازه و نو به آن اقدام نموده ام . با محبت فراوان .

                                                                                                     

                                                                                                               25/12/2012

از قلم فضل الرحیم رحیم

 

 

 

صدیقی: گروه های مسلح غیر مسوول توانایی برهم زدن امنیت کشور را ندارند. 

راست گفتی ، برهم زدن امنیت کشور بدست گروه های مسلح مسوول است !

 

دکانداران مندوی: قبل از آتش سوزی، سیف های پول دزدی شده است .

شما چی فکر می کنید که اول آتش بزنند بعداً خاکستر را دزدی کنند !

 

پیشنهاد رییس جمهور کرزی، معیار تحصیلی برای دیپلوماتان افغان باید به حد لیسانس باشد.

در این صورت ما در حال حاضر هیچ دیپلومات نداریم !

 

چرا از ورود مواد بی کیفیت در افغانستان جلوگیری نمی شود؟

برای تشخیص مواد بی کیفیت حکومت با کیفیت بکار است !

 

«موجودیت فساد اداری در افغانستان قابل نگرانی است»

برای مردم بیچاره و بی پناه واقعاً اما برای مقامات قابل خرسنُدی است !

 

«عودت داوطلبانه افغانها از کشورهای همسایه افزایش یافته است»

جبر و ظلم ، انسان را ناگزیر به تن در دادن به داوطلب بودن می سازد !

 

«سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده است»

می خواهم بپرسم در جهت مثبت یا منفی !؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

«پولیس افغانستان آغشته به فساد گسترده است»

او بی خبر ، پولیس افغانستان ، قسمتی از بدنهء حکومت فساد زای افغانستان است !

 

«موقف حامد کرزی در امر مبارزه با فساد تغییر کرده»

در جهت مثب یا منفی !؟؟؟؟؟؟؟؟

 

چرا حامد کرزی بار ملامتی را بدوش دیگران می اندازد؟

کرزی این بار گران که سر شانه هایش سنگینی می کند به دوش دوستانش نه اندازد به دوش کی بیاندازد " همین دوستانش بودن که بار گران را به گردنش انداختن حالا نوبت کرزی است ! دوست در همین روز بکار می آید " !!!!

 

افغان ها به تلاش های اخیر صلح امیدوار شده اند .

اول و آخر این تلاش چون نامعلوم است بناً افغانها برای لحظات زنده گی شان امیداوار تراز شورای صلح اند !!!!!

 

این عناوین از لینک زیرین برگزیده شده .

http://da.azadiradio.org/

 

 

این بار به سراغ سائت بی بی سی برای افغانستان ، رفته وعناوین مطالب آنرابا شوخی طنزگونه مرور می کنیم .

 

- وزیر امور خارجه افغانستان: در ترکمنستان گفت‌ وگو نمی‌کنیم .

- راه که میروید به ترکستان میرسد چی فرق می کند در ترکمنستان نی در ترکستان گفت و گو کنید !!!

 

- مقام‌های افغان: قاتل مشاور آمریکایی، ایرانی است .

- شما چی فکر می کنید خیراسرائیلی باشد !!!

 

- مقام‌های افغان از آمادگی مقابله با حوادث زمستانی خبر دادند .

- مقام ها گفتند و مردم هم باور کردند ولی "زمستان می گزرد اما روی سیاهی به کی می مانداین را مردم خوب می دانند" !!!!!

 

 .- مقام های ولایت قندوز از تجاوز جنسی به یک کودک خبر دادند

- مقامات غیر از خبر دادن و جار زدن کدام کمال دیگر هم دارند یا نه ؟!!!!

 

- طالبان: دولت و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم .

- برای مردم این کدام گپ نو نیست زمانی مجاهدین چنین می گفتند حالا طالبان !!!!!

- دولت افغانستان: شرایط صلح با طالبان مشخص است .

- مردم می پرسند که مشخص معلوم ویا مشخص نامعلوم ؟!!!!!

 

- کرزی هیاتی را مامور تحقیق در مورد قتل انیسه کرد .

- در این کار کرزی هیچ کس شک ندارد اما گزارش تحقیق را هیچ وقت کسی به چشم نخواهد دید بخصوص ریئس جمهور. بخاطریکه این گزارش ها نه به این دنیا بلکه به آخرت و روز محشر تهیه می شود !!!!!!

 

عناوین فوق را می توانید در لینک پائین مطالعه نماید .

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121206_zs_anisa_murder_karzai_order.shtml

 25/12/2012


December 27th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان