معماي سروری
محمد نعیم (جوهر) محمد نعیم (جوهر)

گــر آشـنـای یـک شـب یــــلـدا کـنــی مــر ا

شـایــد غـــزلســــرای غـــزلـهــا کـنـی مرا 


در خـون فـتــاده بـسـمـل پـشـت درت مـنــم

ای کــاش خـنـده کــرده تـمـاشـا کـنــی مـرا

 

جـــان را هـــزار بـار فـدایـت کنم کـم است

آنـــدم کـه مسـت سـاغــر ومینا کـنــی مرا

 

ای بـخــت بـد زدسـت تـو فــریــاد مـیـکـنم

بـیـــر ون اگـــر ز کـوچه ی لـیـلا کنی مـرا

 

بـــرگ بـهـــار شـعـر تـورا بــوسه مـیـزنـم

تــا آشـنــای رنـگ تـمـنــــا کــــنـــی مـــــرا

 

هــرگــز زسـیـنه آتـش عـشـقـت  نمـیکشم

گــر خـــاک پـــای مـــردم دنـیـا کـنـی مــرا

 

شــایـــد بـســوزد آتـش شــعــــرم دل تــــرا

گـــر در دل زمـــانــه تـــو رســوا کـنـی مرا

 

در کــار عـشـق از دو جـهـان بـیـخـبـر منم

دیــوانـه گـشـتـه ام چـه دل آسـا کـنـی مــرا

 

بــر قـطــره هـای اشـک پـریـشان گوهرت

خــواهــم کـه آشـنـــادل دریـا کـنـی مـــرا

 

خـــوانـدم ز نـرگـس تـو مـعـمـای سروری

بـی پـرده کـاش راز مـعـمـــا کـنـــــی مــرا

 

بـی پــرده گر ز( جـوهـر )عشقم زنی سخن

سـنـگـسار شـیخ  و  قاضی و ملا کنی مرا

  

 

 آلمان


January 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان