بال شکسته
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


" محبوب"‌چه آه سینه به گریان کشیده است

ازخود رمیده خون زمژگان چکیده است

فریاد  ها  زدل  همه راهش  نمی   دهد

خواهد نفس دَرَد  که ایمان  دَریده  است  

بال اش شکسته باز که افتیده برزمین

مثل  فضای مرگ  به انجام  تپیده  است

 July 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان