بوی نگار
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

    13/30/03

 

( به استقبال غزل محترمه صالحه جان وهاب شاعره فرهیخته)

 

آمـد بهــــار و بوی نگارم نمی رسد

عطر طرب به روح فگارم نمی رسد

مردم به انـتظار و کسی یاد ما نکرد

دستی دعا به سـوی مزارم نمی رسد

آل و عیالم هرکـه گر فتار خویش شد

جز آه و اشک کس به کنارم نمی رسد

صــد جام باده از سبوی ساقیان مست

یک شمــهئ به رنج خمارم نمی رسد

آب و هوای جنــت و دیـــدار حوریان

با ناز و با کر شــــمهء یارم نمی رسد

زهد ء هزار زاهــــد مکذوب و با ریا

بر صدق و راستـــی  قمارم نمی رسد

این ملک غیر با همه جاه و جلال آن

بر خاک کوچه های دیارم نمی رسد

صد نو بها ربــــی( ظفر) آید اگر بباغ

هر گز به نیش قامت خارم نمی رسد


March 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان