تصادفی
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

      13/31/08

دل هـــای داغـــــــــدار نباشد تصادفی

شب نــاله هـــــای زار نباشد تصا دفی

چون دل بسوزد اشک بیاید زچشم کور

چشمـــــــــــان اشکــبار نباشد تصادفی

بی رنـــج باغبان تو مــجو نگهت چمن

گلــــــــــهای نو بـــــهار نباشد تصادفی

تقدیر من قـــــــــلم زده شد با جمال یار

پیـــــــــــوند ی ما و یار نباشد تصادفی

امـــــــیدی است بهــــــر تجلای معرفت

این رنـــــج و انتـــــظار نباشد تصادفی

هرزنده جان وظـــیفهء دارد درین سرا

خلــــقت ز مـور و مار نباشــد تصادفی

از ید کردگــــــار بــــــچرخد سیاره گان

ایــــن چــــــرخ روزگار نباشد تصا دفی


September 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان